Tiếp cận thực phẩm hoặc các mặt hàng thiết yếu | Access to food or essential items

Tất cả chúng ta đều cần thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu ví dụ như thuốc men trong thời gian phong tỏa vì COVID-19, vì vậy xin đừng cố sống không cần chúng. Tờ thông tin này có thông tin về nhiều cách để có được thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác cho bạn.

Giao thực phẩm

Nếu bạn bị bệnh, hoặc không thể rời khỏi nhà để mua thực phẩm hoặc hàng hóa thiết yếu, bạn có thể nhờ gia đình, họ hàng (whānau), bạn bè hoặc hàng xóm giao thực phẩm và hàng hóa cho bạn. Nói chuyện với những người có thể giúp đỡ bạn như gia đình, họ hàng (whānau), bạn bè, và hàng xóm để xem họ có thể mua giúp các mặt hàng thiết yếu cho bạn hay không.

Hãy thử sử dụng dịch vụ giao thực phẩm ví dụ như dịch vụ giao hàng tận nhà của siêu thị, kiện thực phẩm, bữa ăn đông lạnh được chuẩn bị sẵn, hộp thực phẩm đăng ký hoặc bất kỳ dịch vụ giao thực phẩm toàn phần (nguyên liệu) nào khác:

Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ ‘mua trên mạng và đến lấy hàng’ của siêu thị của bạn, và nhờ một người bạn gần nhà, thành viên trong gia đình hoặc hàng xóm đến lấy và giao hàng cho bạn. 

Liên hệ với siêu thị hoặc tiệm bách hóa gần nhà bạn để tìm hiểu xem họ có dịch vụ giao hàng hay không và cách đặt hàng. Siêu thị của bạn có thể đã giữ lại một số suất ưu tiên cho những người cần mua sắm trực tuyến.  

Giữ an toàn khi nhận thực phẩm được giao

  • Việc giao hàng phải không có tiếp xúc và gần nhà bạn.
  • Nếu bạn đang giao hàng cho người khác, hãy nhớ giữ khoảng cách 2 mét và đeo khẩu trang (khăn che mặt).
  • Nếu bạn nhận hàng người khác giao cho, hãy nhớ giữ khoảng cách 2 mét với người giao hàng, đeo khẩu trang (khăn che mặt) và rửa sạch và khử trùng tay của bạn sau khi bạn đã cất hàng.  

Truy cập: www.covid19.govt.nz/about-this-site/contact-and-support

Hỗ trợ tài chính để mua thực phẩm

Nếu bạn cần trợ giúp tài chính để mua thực phẩm, cơ quan phúc lợi xã hội (Work and Income) có thể giúp đỡ bạn.

Truy cập trang web của cơ quan Work and Income để được hỗ trợ tài chính cho các nhu cầu khẩn cấp và dài hạn.

Bạn có thể lên mạng nộp đơn xin một loại phúc lợi (trợ cấp) chính và kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ thực phẩm hay không.

Bạn cũng có thể sử dụng công cụ hỗ trợ tài chính COVID-19 trên trang web Unite Against COVID-19 để xem hỗ trợ nào có sẵn cho bạn.

Truy cập:

Ngân hàng thực phẩm

Bạn có thể tìm ra ngân hàng thực phẩm gần nhà bạn bằng cách tìm kiếm trên trang web của Danh bạ Dịch vụ Gia đình (Family Services Directory):

Truy cập trang web của Danh bạ dịch vụ gia đình (external link)

Nếu bạn không thể nhờ người khác giao thực phẩm

Nếu bạn đã thử và không nhận được hỗ trợ thông qua các lựa chọn ở trên, hãy liên hệ với Nhóm Quản lý Khẩn cấp và Phòng vệ Dân sự (CDEM) gần nhà bạn.

Truy cập: www.civildefence.govt.nz/find-your-civil-defence-group (external link)

Last updated: