Faimalaga ki Niu Sila | Travelling to New Zealand

A tuakoi o Niu Sila ko fakasolo o tala i te tusaga tenei 2022.

Te faimalaga ki Niu Sila

Te faimalaga ki Niu Sila, e 'tau mo koe o fakataunu nai manakoga.

Mai lalo, ko te fakasologa o fakamatalaga o mea kola e manakogina ke fakatoka ne koe ke mafai koe o fanatu ki Niu Sila.

Ko se manakogina ke fai sou asiga maim mua koe o faimalaga ki Niu Sila.

Fakanofoga e mafai o ‘fuli fakavave - Te Immigration New Zealand ka fakatoka mai ne latou a fakamatalaga ‘fou.

Faimalaga ki Niu Sila | Immigration New Zealand (external link)

1. Sukesuke me mafai koe o nofo i Niu Sila

Tino Niu Sila mo nisi tino e talia o faimalaga ki loto i Niu Sila, kae ke fai olotu aasiga ma oko mai ki Niu Sila. Aasi me ia koe e mafai koe o vau ki Niu Sila, onoono ki te initaneti i te website a te Immigration New Zealand.

Te lasiga o tino aumai ki Niu Sila ko oti ne fai olotou mea katoa ke talia suki puipui o te COVID 19, tiga ei e isi ne nai saolotoga.

Mai mua o faimalaga, fakapatonu me i ou pepa folau e ‘lei. Koe e mafai o fakatagi ki se saolotoga mai lalo o pepa faimalaga ki Niu Sila (NZeTA).

Aaasi me talia koe o faimalaga ki Niu Sila | immigration.govt.nz (external link)

Manakoga Suki puipui pela foki mo suki pupui kola e fakasaolotogina

Fakatagi ki te NZeTA | immigration.govt.nz (external link)

2. Fakamau tou faigamalaga

Fakamau tou faigamalaga ki Niu Sila.

Aasi te tulaga o fakanofoga o te mea e faimalaga ei koe ki Niu Sila, mafai ko fakaseai mo toe fakafokiga o sene seiloa fua mana mafuli au palani.

E tau foki koe o mafaufau o togi se alaga senemo fakalavelave tupu (insurance), seiloa fua e isi se mea e tupu ki tau faigamalaga. E tau foki o fai sau fakanofoga ke mafai o isi se koga e nofo koe i ei mafai koe e fakamavae, mafai e manakogina.

3. Kamata a te fakatokaga o tau faigamalaga

So se tino faimalaga e tau o fakakatoa fakanofoga o tau New Zealand Traveller Declaration koi tuai koe o faimalaga ki Niu Sila. Ko te mea ke katoatoa, e manakogina ke avatu se pepa saoloto o faimalaga.

Fakatoka fakavave fakanofoga fakavave ma mafai. E mafai ne koe o kamata i se 28 aso mai mua o faimalaga.

Kamata au fakapatonuga ki tau faigamalaga (external link)

Fakamatalaga tonu o te faigamalaga (external link)

4. Fakafonu a te fakamaoniga o te faigamalaga

Ke fakaoti tau fakamaoniga o tau faigamalaga e manakogina ke maua mea konei:

 • fakamatalaga o tau tusi folau
 • fakamtalaga o tau malaga
 • fakamaoniga o tou suki puipui (manafai e manakogina)
 • tala fakasolopito o koga ne faimalaga ei koe i te 14 aso ko teka
 • fakamamatalaga o fesokotakiga o koe i Niu Sila nei
 • tou sokotakiga manafai e isi se fakalavelave e tupu kia koe

Toe aasi a fakamatalaga ne tusi ne koe ki loto i au pepa faimalaga kola ne fakafonu ke mautinuoa me ‘pau loa mo au pepa e nofo mo koe.

E manakogina ke fakaasi tou pepa saoloto o faimalaga ma fai ko aasi ou pepa i te Airport, mo te kau Customs i Niu Sila. E mafai o print io me save ki tau telefoni mobile. Tauave katoa au pepa kola ne kave ne koe i te initaneti ki koga tela e fakapatonu ei tau New Zealand Traveller Declaration.

Auala ke mafai o ave au mea i luga i te initaneti (external link)

5. I te fale-vakalele

Kafai e manakogina. koe e manakogina tou:

 • tusi folau
 • visa - manafai e manakogina
 • tiketi o tau faigamalaga
 • ko oti ne fakafonu pepa saoloto o faimalaga
 • fakapatonuga o te tulaga o tou suki puipui

Kafai koe e lagona pela me se malosi lei mai mua o te faigamalaga

Kafai koe e logologo sala mai mua koe o faimalaga, io me isi ne failoga o te COVID-19-failoga o te hayfever, koe e mafai loa o fakafesiligina ne te ofisa mai te kampane vakalele tena e fakatoka ne ia au pepa faimalaga mafai e isi ne failoga ia koe.  Kafai koe e fesili atu a koe e tau loa o tali ki ei:

 • e isi se pepa fakamaonia mai tino galue i fakaimasaki o fakamaoni ia koe e se pokotia io me seai se COVID-19 ia koe (latou e tau loa o aasi i loto i te 48 itula koi tuai o faimalaga atu)
 • io me fakatalitonu me se pokotia mai te tausiga mai te COVID-19 asiga. Talia a aasiga kola e fai mai mua o fai malaga e:
  • se PCR asiga e fai se aofaki e 48 itula mai mua o tau malaga ki tua atu o Niu Sila
  • se asiga e fakaigoa ki te rapid antigen test (RAT) io me ko te sua vaega asiga e fakaigoa ki te (LAMP) tela ka fai i se 24 itula mai mua tau vakalele o vau i te taimi muamua o koe ki Niu Sila.

6. Taunu ki Niu Sila

Kau o te kasitamu ka fakamautinoa ne latou talafakasolopito o tau malaga, tulaga o tou suki puipui, pepa saoloto o faimalaga, mo nisi manakoga o tou ulufale mai ki konei. Masau me i nisi taimi ko tai fai foki loa se tuai io me ‘lave.

I te koga e panaki mo Manu mo Lakau, koe ka avatu se afifi o mea kola e manakogina mo tou oko mai. Te afifi e aofia ei:

 • mea faigaluega mo aasi te COVID (RAT)
 • fakaasiga me fai pefea tau asiga, kae maise te fakaokoga o tyau asiga i te initaneti.

Fakaoti tau asiga, upload te ikuga o tou asiga pela loa mo fakatonuga.

Manakoga o Aasi ma oti koe ne oko mai ki Niu Sila nei

Last updated: at