Pepa lasi mo mea aogā | Posters and resources

Pepa lasi mo mea aogā e avanoa i ‘tau ‘gana

E avatu ne matou a tusi mo fakamatalaga o fesoasoani ki pisinisi, koga galue, fakai mo fakapotopotoga kola e taugatonu COVID-19 Fakatokaga Puipuigina.

E mafai o avaifo ne koe ite neti kae kopi te ata tauave, fakatokaga mo ata fakaasi, vitio, mo nisi fakatokaga aka mai te Tusi.

E mafai o oota au kopi mai omotou tusitusiga mo ata se togi mai te motou Bluestar Portal (external link).

Avaifo a ata mo tusitusiga - Resource Toolkit

  1. Fano ki toolkit.covid19.govt.nz (external link) kae faka aoga te Login/Register pate o faite sau akauni.
  2. Faka aoga te search field mo pati taua kola e aoga ki tusitusiga e sala koe ki ei. Te fakatokaga ne fakatoka i te gana Peletania. Kafai, koe e sala ki tusitusiga kola ne fuli, sala faka aoga pati Peletania (e.g. face coverings, contact tracing, testing, etc.). E mafai foki o faka aoga tau gana o sala katoa a tusitusiga kola e avanoa.
  3. Kafai ko oti ne toko Search ko mafai ne koe toe fakalei atu au mea ne maua faka aoga drop-down filters. 
  4. Kafai ko maua mea e manako ei koe, fetufaaki io me faopopo ki tau ato mafai koe avaifo a mea e uke mai te neti.

Oota a tusitusiga seai se togi - Bluestar Portal

Oota a ata seai se togi mo tau pisinisi, te fakapotopotoga io me se faigamea i luga i te kataloka i te neti ko te mea ke mafai o avatu sako loa kia koe, tau pisinisi io me ko fakapotopotoga.

Fano ki te Bluestar Portal (external link).

Last updated: