สวมหน้ากากอนามัย | Wearing a face mask

ค้นหาว่าคุณต้องสวมหน้ากากเมื่อใดและจะสั่งซื้อได้ฟรีได้อย่างไร.

หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 โดยการลดจำนวนอนุภาคไวรัส

  • แพร่โดยคนที่ติดเชื้อ COVID-19
  • หายใจเข้าไปโดยผู้คนที่อยู่ใกล้พวกเขา 

มีสถานที่บางแห่งที่ท่านอาจต้องสวมหน้ากากอนามัย เช่น สถานที่ดูแลสุขภาพ (คลีนิกแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาล ฯลฯ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อกำหนดการใส่หน้ากากอนามัย

ท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ใดบ้าง

ท่านสามารถรับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้ฟรี เมื่อท่านรับที่ทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว (RAT) จากศูนย์แจก หากท่านมีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรง ท่านสามารถรับหน้ากากอนามัย P2/N95 ได้ฟรี

สั่งที่ทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วได้ฟรี (external link)

Last updated: at