หลังจากติด COVID-19 | After you have had COVID-19

หลังจากที่คุณหายจาก COVID-19 และออกจากการกักตัวแล้ว มีบางสิ่งที่คุณควรทำและคำนึงถึงในการพักฟื้นของคุณ

กลับสู่กิจกรรมปกติ

เมื่อคุณฟื้นตัวจาก COVID-19 คุณอาจพบว่าคุณเหนื่อยง่ายหรือหายใจไม่ออก นี่เป็นเรื่องปกติหลังจากป่วย

คุณควรค่อยเป็นค่อยไปเมื่อกลับไปทำกิจกรรมตามปกติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ:

 • นอนหลับให้เพียงพอ
 • กินดี
 • พักผ่อนถ้าคุณต้องการ
 • รู้ขีดจำกัดตัวเอง

หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ คุณควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

กลับไปทำงาน

หากคุณยังคงมีอาการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการกักตัว คุณควรอยู่บ้านและพักฟื้นต่อไป ควรใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงหลังจากที่อาการของคุณหายไป

คุณควรพูดคุยกับผู้จัดการหรือหัวหน้างานของคุณเกี่ยวกับเวลาที่เหมาะสมที่คุณจะกลับไปทำงาน

กลับไปโรงเรียน

หากคุณหรือบุตรหลานยังคงมีอาการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการกักตัว คุณควรอยู่บ้านและพักฟื้นต่อไป ควรใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงหลังจากที่อาการของคุณหายไป

ข้อแนะนำนี้ใช้กับเด็กอนุบาล โรงเรียน คุระ และการศึกษาระดับอุดมศึกษา

คุณไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการตรวจ RAT หรือ PCR ที่เป็นลบเพื่อกลับไปโรงเรียน

หากเกิน 10 วันนับตั้งแต่เริ่มมีอาการของ COVID-19 และเด็ก ๆ ไม่มีอาการป่วยอีกต่อไป ค่อนข้างแน่ใจได้ว่าจะไม่แพร่เชื้อและสามารถกลับไปโรงเรียนได้

หากเด็กยังรู้สึกไม่สบายหรืออาการแย่ลงหลังจากผ่านไป 10 วัน ก็ไม่ควรกลับไปโรงเรียน คุณควรปรึกษาแพทย์หรือโทร Healthline ที่ 0800 358 5453

กลับไปออกกำลังกาย

เมื่อคุณป่วยและไม่ได้ออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวมากนัก ร่างกายของคุณจะต้องใช้เวลาเพื่อกลับสู่ระดับการออกกำลังกายตามปกติ

แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกลับไปออกกำลังกายตามสถานการณ์ของคุณได้ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกลับไปออกกำลังกายได้จากเว็บไซต์ Health Navigator:

การกลับไปออกกำลังกายและออกกำลังกายหลัง COVID-19 | healthnavigator.org.nz (external link)

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในบ้านของคุณหลังจากออกจากกักตัว

COVID-19 มักแพร่กระจายผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเมื่อไอหรือจาม แม้ว่าจะมีโอกาสน้อย แต่คุณก็สามารถติดเชื้อได้หากคุณสัมผัสวัตถุหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อน จากนั้นไปสัมผัสปาก จมูก หรือตาของคุณ

เชื้อไวรัสสามารถอยู่รอดบนพื้นผิวได้ในระยะเวลาจำกัด แต่มันมีเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกที่เปราะบาง ทำให้ง่ายต่อการกำจัดด้วยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่มีการยืนยันเคส COVID-19 ภายในอาคาร ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ไวรัสมีแนวโน้มที่จะอยู่ตามพื้นผิว ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวทั้งหมด

หากคุณมีอาการ COVID-19 ใหม่

28 วันหรือน้อยกว่า นับตั้งแต่มีการติดเชื้อครั้งก่อน

หากคุณมีอาการของ COVID-19 อีกครั้งและผ่านไปแล้ว 28 วันหรือน้อยกว่า นับตั้งแต่มีการติดเชื้อครั้งก่อน (ทั้งจากเมื่อคุณมีผลตรวจเป็นบวกหรือคุณมีอาการครั้งแรก) และ:

 • คุณมีความเสี่ยงต่ำ คุณไม่จำเป็นต้องตรวจอีก - อยู่บ้านและพักฟื้นจนถึง 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณไม่มีอาการอีกต่อไป
 • คุณมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วหรือมีอาการที่แย่ลงคล้าย COVID-19 คุณควรขอคำแนะนำจากผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพหรือ Healthline ที่ 0800 358 5453

29 วันหรือมากกว่าตั้งแต่การติดเชื้อครั้งก่อน

หากคุณมีอาการ COVID-19 อีกครั้งและผ่านไปแล้ว 29 วันหรือนานกว่านั้นนับตั้งแต่การติดเชื้อครั้งก่อน คุณควรตรวจ RAT หากเป็นบวก คุณต้องกักตัวและปฏิบัติตามคำแนะนำเช่นเดียวกับการติดเชื้อครั้งแรกของคุณ 

ตรวจ COVID-19

กักตัวอยู่บ้าน

หากคนที่คุณอาศัยอยู่ด้วยติดเชื้อ COVID-19

เมื่อคุณหายจาก COVID-19 แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องกักตัวอีกเป็นเวลา 3 เดือน หากคนที่คุณอาศัยอยู่ด้วยมีผลตรวจเป็นบวก

เนื่องจากความเสี่ยงในการติดเชื้อซ้ำในช่วงเวลานี้มีน้อย

ผู้สัมผัสในครัวเรือน

โควิดระยะยาว

COVID ระยะยาว อธิบายอาการที่ต่อเนื่องหรือพัฒนาหลังจากอาการ COVID-19 เริ่มแรก โดยปกติจะใช้เวลานานกว่า 12 สัปดาห์หลังจากที่บุคคลได้รับเชื้อครั้งแรก

คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อ COVID-19 จะฟื้นตัวอย่างเต็มที่หลังจาก 2 ถึง 6 สัปดาห์ และหายสนิทภายใน 12 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม บางคนรายงานว่ามีอาการหลายอย่างที่ใช้เวลาในการพักฟื้นนานกว่าปกติ

อาการของ COVID ระยะยาว อาจอยู่นานหลายสัปดาห์หรือบางทีเป็นเดือน รวมถึง:

 • เหนื่อยล้า
 • หายใจติดขัด
 • ไอ
 • เจ็บคอ
 • แน่นหน้าอก
 • เจ็บหน้าอก
 • สมาธิสั้น ความบกพร่องทางสติปัญญา หรือ 'สมองล้า'
 • นอนหลับยาก
 • เหน็บชา
 • อาการวิงเวียนศีรษะ
 • ปวดข้อ
 • ปวดกล้ามเนื้อ

หากต้องการความช่วยเหลือในการจัดการและรักษา COVID ระยะยาว โปรดขอความช่วยเหลือจากแพทย์หรือทีมดูแลสุขภาพของคุณ ไม่มีค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลสำหรับ COVID-19 เป็นเวลาสูงสุดถึง 6 สัปดาห์ นับจากวันแรกที่คุณมีอาการหรือวันที่คุณตรวจพบว่าผลตรวจเป็นบวก แล้วแต่ว่ากรณีใดเกิดก่อน 

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COVID ระยะยาว รวมถึงอาการที่รายงานโดยทั่วไป ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข:

COVID ระยะยาว | health.govt.nz (external link)

รับการฉีดวัคซีนหากคุณยังไม่ได้ฉีด

เมื่อคุณหายดีแล้ว และหากคุณยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนกระตุ้น ขอแนะนำให้คุณยังคงฉีดวัคซีน

คุณควรรอ 3 เดือนหลังพักฟื้นก่อนที่จะฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

Last updated: at