ภาษาไทย | Thai

การลงชื่อเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อมูล COVID-19 ที่แปลเป็นภาษาไทย

สิ่งที่คุณต้องรู้และทำ | What you need to know and do

สิ่งที่คุณต้องรู้และทำ

อยู่บ้านถ้าคุณรู้สึกไม่สบาย หากคุณหรือคนในครอบครัวของคุณมีอาการต่อไปนี้ตั้งแต่ 1 อาการขึ้นไป คุณควรตรวจแอนติเจนแบบรวดเร็ว (RAT)

 • มีน้ำมูกไหล
 • เจ็บคอ
 • ไอ
 • เป็นไข้
 • อาเจียน
 • ท้องเสีย
 • ปวดศีรษะ
 • สูญเสียการรับกลิ่นหรือรสชาติ
 • หายใจถี่ 

สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าคุณมี RATs เพียงพอที่บ้าน เผื่อมีคนในบ้านไม่สบายและจำเป็นต้องตรวจ RAT จะยังคงฟรีสำหรับทุกคนตลอดปี 2023 คุณสามารถค้นหาจุดรับ RATs และหน้ากากที่เข้าร่วมได้บนเว็บไซต์ Healthpoint หรือโทร 0800 222 478 แล้วเลือกตัวเลือกที่ 1

การตรวจหาเชื้อ COVID-19

อย่าลืมรายงานผลการตรวจ RAT ของคุณใน My Covid Record หรือโทรสายด่วนที่ 0800 222 478 แล้วเลือกตัวเลือกที่ 1 เพื่อให้คุณติดต่อกับความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่คุณต้องการได้ 

บันทึกโควิดของฉัน | My Covid Record (external link)


การแยกกักตัว

การแยกกักตัวเป็นวิธีที่สำคัญในการจัดการกับการแพร่กระจายของไวรัส

หากคุณมีผลตรวจ COVID-19 เป็นบวก เราขอแนะนำให้คุณแยกกักตัวเป็นเวลา 5 วัน แม้ว่าคุณจะมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ตาม เริ่มกักตัวตั้งแต่วันที่เริ่มมีอาการหรือเมื่อมีผลตรวจเป็นบวก ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดเกิดขึ้นก่อน ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ควรไปทำงานหรือไปโรงเรียน

วิธีการแยกกักตัวเอง

หากคุณจำเป็นต้องออกจากบ้านในช่วง 5 วันนี้ สิ่งสำคัญคือคุณต้องระมัดระวังไม่ให้แพร่เชื้อ COVID-19 ไปยังผู้อื่น  คุณควรสวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน  คุณไม่ควร

 • เยี่ยมสถานพยาบาล (ยกเว้นการเข้าถึงการรักษาพยาบาล)
 • เยี่ยมสถานดูแลผู้สูงอายุ
 • มีการติดต่อกับผู้ที่เสี่ยงต่อการป่วยหนักจาก COVID-19

คุณควรหารือเกี่ยวกับการกลับไปทำงานกับนายจ้างหรือการกลับไปโรงเรียนของบุตรหลานของคุณกับผู้อำนวยการโรงเรียน นายจ้างหรือโรงเรียนของคุณอาจต้องการมาตรการป้องกันเพิ่มเติม

หากอาการของคุณดีขึ้นและคุณรู้สึกสบายดี คุณสามารถกลับไปทำกิจกรรมตามปกติได้ เนื่องจากคุณสามารถแพร่เชื้อได้นานถึง 10 วัน เราขอแนะนำให้คุณสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องไปที่

 • สถานพยาบาล (ยกเว้นการเข้าถึงการรักษาพยาบาล)
 • สถานดูแลผู้สูงอายุ
 • ใครก็ตามที่เสี่ยงต่อการป่วยหนักด้วยโรค COVID-19

หน้ากากอนามัย

การสวมหน้ากากยังคงเป็นวิธีที่สำคัญที่เราสามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคทางเดินหายใจ รวมถึง COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานพยาบาลด้านสุขภาพและผู้พิการ

ขอแนะนำให้คุณสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปรับบริการด้านสุขภาพ

โปรดเคารพนโยบายของสถานพยาบาล/โรงพยาบาลเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปเยี่ยม คุณอาจถูกขอให้สวมหน้ากากในสถานการณ์เฉพาะหรือสถานที่ภายในสถานพยาบาลเพื่อช่วยปกป้องผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

สวมหน้ากากอนามัย

มีหน้ากากอนามัยและ RATS ฟรีจากไซต์ที่เข้าร่วมที่สามารถไปรับได้

ค้นหาศูนย์รับใกล้บ้านคุณ | Healthpoint (external link)


ผู้สัมผัสในครัวเรือน

หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวมีผลตรวจ COVID-19 เป็นบวก คนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกับคุณก็มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อเช่นกัน เราขอแนะนำให้ผู้ติดต่อในครัวเรือนทั้งหมดทำการตรวจด้วย RAT ต่อไปตั้งแต่วันที่บุคคลนั้นมีผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 เป็นบวก

คุณถือว่าเป็นผู้ติดต่อในครอบครัวหากคุณอาศัยอยู่ด้วยหรือใช้เวลาอย่างน้อย 1 คืนหรือหนึ่งวัน (มากกว่า 8 ชั่วโมง) กับคนที่ติดเชื้อ COVID-19  ผู้ติดต่อในครอบครัวควรตรวจทุกวันเป็นเวลา 5 วันโดยใช้ RAT

รายชื่อติดต่อในครอบครัว

Last updated: at