I muri i tō pānga ki te KOWHEORI-19 | After you have had COVID-19

I muri i tō whakaoranga i te KOWHEORI-19, ā, kua puta i te noho taratahi, tērā ētahi āhuatanga hei mahi māhau, hei whakaarotanga māhau i a koe e whakamātūtū ana.

Te hoki ki ngā mahi māori noa

I a koe e whakaora mai ana i te KOWHEORI-19, tērā pea ka tere ngenge koe, ka tūngāngā rānei. He mea māori noa tēnei i muri o te pānga ki te mate.

Me āta kuhu haere i a koe, i te wā e hoki haere ana ki ngā mahi noa. Me whakarite:

 • kia nui te moe
 • kia tika te kai
 • kia whakangā mēnā e hiahia ana
 • kia āta haere.

Mēnā he āwangawanga ōu, me kōrero koe ki tō tākuta, mātanga hauora rānei.

Te hoki ki te mahi

Mēnā he tohumate tonu ōu i muri i te wā noho taratahi, me noho tonu koe ki te kāinga, ki reira whakamātūtū ai. Me noho pēnei kia 24 hāora mai i te korenga haere o ō tohumate.

Me kōrero koe ki tō kaiwhakhaaere, kaitirotiro rānei mō te wā tika mōu ki te hoki ki te mahi.

Te hoki ki te kura

Mēnā he tohumate tonu ōu, ō tō tamaiti rānei i muri i te wā noho taratahi, me noho tonu koe ki te kāinga, ki reira whakamātūtū ai. Me noho pēnei kia 24 hāora mai i te korenga haere o ngā tohumate.

Ka pā tēnei ki ngā kura kōhungahunga, ngā kura me ngā kura wānanga hoki.

Ehara i te mea me whakaatu taunakitanga koe o tētahi RAT, PCR rānei e tohu ana kāore koe i te pāngia, e hoki ai koe ki te kura.

Mēnā kua 10 rā neke atu mai i te kitenga tuatahi o ngā tohumate KOWHEORI-19, ā, kua kore e māuiui ngā tamariki, ko te āhua nei kua kore e pokea, ā, kua pai ki te hoki ki te kura.

Mēnā e māuiui tonu ana te tamaiti, i kino haere ana rānei ngā tohumate i muri i te 10 rā, me kaua e hoki ki te kura. Me kōrero koe ki tō tākuta, waea rānei ki Healthline i 0800 358 5453.

Te hoki ki ngā mahi kori tinana

I te wā e māuiui ana koe, ā, kāore koe i te tino kori, te nekeneke haere rānei, me whai wā anō tō tinana ki te hoki atu anō ki ngā taumata kori o mua.

Ka taea e tō tākuta, mātanga hauora rānei te tuku kōrero ki a koe, me pēhea te hoki atu anō ki ngā mahi kori tinana, e hāngai ana ki tō āhuatanga. Ka taea anō e koe ētahi atu mōhiohio mō te hoki ki te mahi kori tinana i te pae tukutuku a Health Navigator:

Te hoki ki ngā mahi kori tinana i muri i te KOWHEORI-19 | healthnavigator.org.nz (external link)

Te horoi me te patu huakita i tō kāinga i muri i te noho taratahi

Horapa haere ai te KOWHEORI-19 mā te pānga tata ki tētahi tangata e pokea ana, i te wā ka mare, ka matihe rānei. Ahakoa he iti ake te tūponotanga, ka pokea tonu pea koe ki te pā koe ki tētahi mea, mata rānei kua tāhawahawatia, kātahi ka pā ki tōu ake waha, ihu, kanohi rānei.

He poto te wā e ora ai te huaketo i runga i ngā mata. Engari he makuhane te kiriuhi o waho, nā reira he ngāwari noa te patu mā te horoi me te patu huakita.

I ngā wā ka whakatauhia he kēhi KOWHEORI-19 i rō whare i roto i te 24 hāora, he nui ake te tūpono kitea o te huaketo i ngā mata. Me ata horoi, patu huakita hoki ngā mata katoa.

Ina kitea he tohumate KOWHEORI-19 hou

28 rā, iti iho rānei, mai i tō pokenga tuatahi

Ina pā mai anō ngā tohumate KOWHEORI-19, ā, kua 28 rā, iti ake rānei mai i tō pokenga i mua (mai i te wā i kitea e pāngia ana koe, i kitea rānei ngā tohumate tuatahi), ā:

 • he mōrea iti koe, ehara i te mea me whakamātau anō - me noho ki te kāinga whakaora ai, kia 24 hāora te korenga o ō tohumate
 • he mate hauora wheoro tāu, he tohumate rānei e rite ana ki ō te KOWHEORI-19 e kino haere ake ana, me rapu tohutohu mai i tētahi mātanga hauora, mai i Healthline rānei i 0800 358 5453.

29 rā, neke atu rānei, mai i tō pokenga tuatahi

Mēnā kua hoki mai anō ngā tohumate KOWHEORI-19, ā, kua 29 rā neke atu rānei mai i te pokenga o mua, me whakamātau ki te RAT. Mēnā e tohu ana kei te pāngia koe, me noho taratahi anō, ka whai hoki i ngā tohutohu ānō nei ko tō pokenga tuatahi. 

Mahia he whakamātautau KOWHEORI-19

Te noho taratahi i te kāinga

Mēnā ka pāngia tētahi kainoho i tō kāinga e te KOWHEORI-19

Kia ora mai koe i te COVID-19, kua kore koe e mate ki te noho taratahi anō mō te 3 marama, ki te pāngia tētahi kainoho i tō kāinga e te mate.

I pēnei ai nā te mea he tino iti tō morea pāngia anō e te mate i taua wā.

Ngā Pānga ā-Kāinga

KOWHEORI roa

E whakaahua ana te KOWHEORI roa i ngā tohumate ka kitea tonutia ka whanake rānei i muri i ngā tohumate tuatahi o te KOWHEORI-19. Kitea ai tēnei i muri i te 12 wiki o te pokenga tuatahi o te tangata.

Ko te nuinga o te hunga ka pāngia e te KOWHEORI-19, ka ora mai i muri i te 2 ki te 6 wiki, ā, otirā ka tino ora mai i roto i te 12 wiki. Engari, ko ētahi ka pāngia tonutia e ngā tohumate i tua noa atu i taua wā.

Kitea tonutia ai ngā tohumate o te KOWHEORI roa i ngā wiki me ngā marama tonu i muri iho. Ko ētahi o ēnei ko te:

 • ruha
 • tūngāngā
 • maremare
 • mamae korokoro
 • nanati o te uma
 • mamae uma
 • uaua ki te aro atu, waimaero aronga, te 'rehurehu o te hinengaro' rānei
 • moe korohiko
 • kēkerewai
 • āmai
 • mamae pona
 • mamae uaua

Mō ngā tautoko ki te whakahaere me te whakamaimoa i te KOWHOERI roa, me rapu āwhina i tō tākuta, rōpū hauora rānei.Ka utua katoatia te tiaki hauora KOWHEORI-19 mō te 6 wiki mai i te rā tuatahi o ō tohumate, te rā rānei i tohu te whakamātautau kei te pāngia koe, ko te mea tuatahi o ēnei. 

Ka kitea ētahi atu mōhiohio mō te KOWHEORI roa, me ētahi atu tohumate whānui e pūrongotia ana, i te pae tukutuku a Te Manatū Hauora:

KOWHEORI roa | health.govt.nz (external link)

Me whiwhi kano ārai mate mēnā kāore anō koe kia whiwhi noa

Kia ora mai koe, ā, mēnā kāore anō i whiwhi i te kano ārai mate, te whiwhi i te pota āpiti rānei, e whakahaua ana kia whiwhi tonu koe i te kano ārai mate.

Me tatari mō te 3 marama i muri i te whakaoranga mai i mua o te whiwhi kano ārai mate KOWHOERI-19.

Tīkina he kano ārai mate KOWHEORI-19

Last updated: at