Te reo Māori

He mōhiohio mō te urupare KOWHEORI-19 a Aotearoa ki te reo.

Ngā mea me mōhio koe, me mahi hoki koe | What you need to know and do

Me noho ki te kāinga mēnā kei te māuiui koe. Mēnā ka kitea tētahi, ētahi rānei o ngā tohumate e whai ake nei i roto i tētahi o tō kāinga, me whakahaere i tētahi whakamātautau ākipaturopi tere (RAT):

 • he ihu hūpē
 • he korokoro mamae
 • te maremare
 • he kirikā
 • te ruaki
 • he mate tikotiko
 • te ānini o te māhunga
 • te ngaronga o te rongo i te kakara, i te hā rānei
 • te hēmanawa 

He mea nui ki whakarite koe he rawaka ō RAT i te kāinga, kei tūpono māuiuitia tētahi i tō kāinga, ā, me whakamātautau. Ka noho kore utu tonu ngā RAT mā te katoa, puta noa i te 2023. Ka kite koe i ngā wāhi kohi i ngā RAT me ngā maruhā ki te paetukutuku a Healthpoint, mā te waea rānei ki 0800 222 478, me te kōwhiri i te kōwhiringa 1.

Ngā Whakamātautau KOWHEORI-19

Me maumahara ki te pūrongo i tō hua RAT ki My Covid Record, waea rānei ki te waea āwhina i te 0800 222 478 me te kōwhiri i te kōwhiringa 1, kia pai ai te tūhono i a koe ki ngā āwhina me ngā tautoko ka hiahiatia pea e koe. 

My Covid Record (external link)

Te Noho Taratahi

Ko te noho taratahi tētahi huarahi whai take ki te whakahaere i te rerenga o te huaketo.

Mēnā kei te pāngia koe e te KOWHEORI-19, e tūtohu ana mātou kia noho taratahi koe mō te 5 rā, ahakoa te ngāwari o ō tohumate. Me tīmata i te rā i tīmata ai ō tohumate, te wā rānei i pāngia koe e te mate, te mea tuatahi o ērā. Ko te tikanga o tēnei me kaua koe e haere ki te mahi, te kura rānei.

Me pēhea te noho taratahi i te kāinga

Ki te hiahia koe ki te wehe i tō kāinga i aua rā e rima, he mea nui tonu kia whāia e koe ngā whakatūpatotanga hei ārai atu i te rerenga o te KOWHEORI-19 ki ētahi atu. Me mau maruhā koe i ngā wā katoa ka wehe koe i tō whare. Kaua koe e:

 • toro atu ki tētahi whare hauora (i tua atu i te rapu tiakanga hauora)
 • toro atu ki ngā whare tiaki kaumātua
 • whakapā atu ki tētahi tangata mōrearea nui i te pāngia kinotia e te mate KOWHEORI-19.

Me kōrero koe i tō hokinga ki te mahi ki tō kaituku mahi, te hokinga rānei o tō tamaiti ki te kura ki te tumuaki o te kura. Tērā pea ka tāpiritia atu e tō kaituku mahi, te kura rānei ētahi atu whakatūpato.

Mēnā kua ora ake ō tohumate, ā, kua pai haere koe, ka taea e koe te hoki ki ō mahi o ia rā. I te mea ka noho tukumate tonu koe, atu ki te 10 rā, e tūtohu ana mātou kia mau maruhā koe ki te hiahia haere koe ki:

 • tētahi whare hauora (i tua atu i te rapu tiakanga hauora)
 • tētahi whare tiaki kaumātua
 • tētahi tangata mōrearea nui i te pāngia kinotia e te mate KOWHEORI-19.

Ngā maruhā

He mea nui tonu te mau maruhā hei ārai atu i te rerenga o te māuiui arahau, tae atu ki te KOWHEORI-19, ina koa rā i roto i ngā whare hauora, hauā rānei. 

E tūtohu ana mātou kia mau maruhā i te wā e toro atu ana ki ngā ratonga hauora.  

Me whakaute i ngā ture mau maruhā a ngā whare hauora/hōhipera i te wā ka toro atu koe, otirā ka tonoa pea koe ki te mau maruhā i ētahi wā, wāhi rānei i roto i te whare hauora hei āwhina ki te tiaki i te hunga mōrearea nui.

Te mau maruhā

E wātea ana ngā maruhā me ngā RAT kore utu i ngā wāhi kohi e whai wāhi ana.

Rapua tō pokapū kohi tūtata ki a koe | Healthpoint (external link)

Ngā Pānga ā-Kāinga

Ki te kitea ake e pāngia ana koe, tētahi atu rānei i tō whare e te KOWHEORI-19, he nui ake te tūpono mōrearea pānga ki te mate o te hunga kei tō kāinga e noho ana. E tūtohu ana mātou kia whakamātauria tonutia ngā pānga ā-kāinga katoa ki te RAT atu i te rā i pāngia ai te tangata e te mate.

Ka kīia hoki koe he pānga ā-kāinga mēnā ka noho tahi koe, kua tata rānei koe ki tētahi tangata mō te pō/rā kotahi, neke atu rānei (neke atu i te 8 hāora) ki tētahi tangata e pāngia ana e te KOWHEORI-19.Me whakamātautau ngā pānga ā-kāinga i ia rā mō te 5 rā, ki te RAT. 

Ngā Pānga ā-Kāinga

Last updated: at