Te reo Māori

He mōhiohio mō te urupare KOWHEORI-19 a Aotearoa ki te reo.

Last updated: at