Pagpapasuri | Testing

Humanap ng impormasyon at gabay sa pagpapasuri, saan magpapasuri at ang mangyayari kung ikaw ay nagpositibo.

Inalis na ng Pamahalaan ang nalalabing mga pampublikong kalusugang kahingian para sa COVID-19; 7-araw na sapilitang pagbukod at sapilitang pagsusuot ng mask para sa mga bisita sa mga pasilidad ng pangkalusugang pangangalaga. 
 
Basahin ang buong pahayag

Ina-update namin ang web page na ito. Pakitingnang muli pamaya-maya para sa na-update na patnubay. 

May makukuhang mga poster at mapagkukunan sa inyong wika

Makakapagbigay kami ng malawak na hanay ng mga mapagkukunan upang suportahan ang mga negosyo, lugar ng trabaho, komunidad at organisasyon na maglapat ng mga setting ng Balangkas ng Proteksyon para sa COVID-19.

Maaari mong i-download at i-print ang aming mga logo, template, poster, video at social media tile mula sa aming Resource Toolkit.