Pagpapasuri | Testing

Humanap ng impormasyon at gabay sa pagpapasuri, saan magpapasuri at ang mangyayari kung ikaw ay nagpositibo.

May makukuhang mga poster at mapagkukunan sa inyong wika

Makakapagbigay kami ng malawak na hanay ng mga mapagkukunan upang suportahan ang mga negosyo, lugar ng trabaho, komunidad at organisasyon na maglapat ng mga setting ng Balangkas ng Proteksyon para sa COVID-19.

Maaari mong i-download at i-print ang aming mga logo, template, poster, video at social media tile mula sa aming Resource Toolkit.