Tui he pa mata | Wearing a face mask

Ko e tau pa mata ko e taha puhala hanei ke puipui a tautolu mo e falu tagata foki. Kua fakaohooho atu ke tui e koe e pa mata ke he tau magaaho ka ahiahi atu ke he tau faahi gahua ne leveki ke he tau moui malolō tino mo e fakamafana atu ke tui e koe taha k

Ko e tau magaaho kua fakaohooho ke tui e tau pa mata

Ko e tuiaga he tau pa mata kua tumau ni ke eke mo taha puhala mahuiga ke taofi aki e totolo he tau gagao fafagu, putoia ai e COVID-19, mua atu ke he tau tutūaga he tau faahi malolō tino mo e tau levekiaga ke he tau tagata kua nakai katoatoa e tau momoui malolō tino.

Kua fakaohooho atu ke tui e koe e pa mata ke he tau magaaho ka ahiahi atu ke he tau faahi gahua ne leveki ke he tau moui malolō tino.

Kua maeke ia lautolu e tau faahi gahua ne leveki ke he tau momoui malolō tino ke:

  • Ole atu kia koe ke tui e pata mata ke he falu a tau magaaho poke matakavi ke lagomatai ke puipui a lautolu ne kua tū hagahaga kelea lahi mai he gagao COVID-19.
  • Tumau ke hataki ke he tau tagata gahua oti poke tau tagata ahiahi ke tui e tau pa mata ki loto he ha lautolu a matakavi gahua.
  • Hataki e tuiaga he pa mata ke muitua atu ke he tau fakatokatokaaga he Faahi Malolō Tino mo e Haohao.

Kua fakaohooho atu ke tui e koe e pa mata ke he tau magaaho ka ahiahi atu ke he tau tagata ne kua tū hagahaga kelea ke gagao lahi. Putoia aie tau tagata momotua mo e tau tupuna, tau fanau mukemuke, tau tagata ne nonofo ke he tau fale fuakau, tau peiseni nakai malolō /gagao i loto he tau fale gagao, lautolu ne hahā i ai falu gagao foki mo e tau tagata kua nakai katoatoa e tau moui malolō tino.

Kaeke kua lauia a koe ke he tau gagao mo e kua lata ke onoono poke ahiahi atu ke he tau faahi gahua ne lagomatai ke he tau moui malolō tino ke moua ai e tau lagomatai fakamalolō tino ke lata mo koe, ko e pa mata ne kua hao mitaki kua maeke ke taofi e tau moko he totolo atu ke he falu tagata, puipui a lautolu ne agāgai mo koe mo e lagomatai ke tukutuku hifo e ha lautolu a tūaga hagahaga kelea ke nakai moua e gagao.

Tau magaaho kua fakamafana ke tui e tau pa mata

Kua fakamafana atu a mautolu ke tui e pa mata kaeke ko koe:

  • taha Matutakiaga he Kaina ne kua taute e tau tiviaga he tau aho oti ke hoko atu ke he 5 e aho
  • kua tū hagahaga kelea ke moua e tau gagao kelea mai he COVID-19
  • hanihani ke tukutuku hifo haau a tūaga hagahaga kelea ke ua moua e gagao.

Kua fakamafana foki e mautolu ke tui e tau pa mata ke he tau matakavi nei:

  • tau peleoafi lau tagata, tuga e tau pasi, tau tuleni lau tagata, i loto he tau toga lau tagata, tau vakalele, teketī mo e tau peloafi kua heke auloa mo e falu tagata
  • tau matakavi kua apiapi
  • tau matapoko kua pa mo e nakai lahi e ea ne fano viko
  • tau matutakiaga tata, tuga ka tutala mata ke he mata.

Falu he tau matakavi to ole atu kia koe ke tui e taha pa mata. Ko e ha lautolu a fifiliaga hanei mo e nakai ko e hatakiaga mai he fakatufono.

Tau pa mata nakai fai totogi

Maeke ia koe ke moua e tau pa mata nakai fai totogi ke he magaaho ka finatu a koe ke moua e tau tiviaga antigen mafiti (RATs) nakai fai totogi mai he taha matakavi ne fakafitā ai. Kua nakai lata ia koe ke gagao poke moua e tau fakamailoga gagao ma e COVID-19. 

Kumi taha matakavi ne maeke ke moua e tau koloa nei ne tata kia koe ke he Healthpoint.

Kumi taha matakavi ne taute e tau tiviaga ne foaki atu e tau pa mata nakai fai totogi | Healthpoint (external link)

Kaeke kua tū hagahaga kelea a koe ke moua e tau gagao kua kelea lahi, maeke ia koe ke moua ai e tau pa mata P2/N95 mo e nakai fai totogi.

Ko e tau tagata kua tū hagahaga kelea lahi ke moua e tau gagao mai he COVID-19

Last updated: at