Vagahau Niue | Niuean

Fakamau e higoa ke lata mo e tau fakapapahiaga ke he COVID-19 ke he vagahau Niue

Falu a vala tala foou | Latest updates

Hanai e falu a vala tala foou hagaao ke he COVID-19:

MPP logo 2021

Kumikumi ke iloa foki

Ha i ai foki falu a talahauaga mo e tau laupepa ne toka ai e tau lagomatai ke lata ia mae tau tagata Pasifika ne haha i ai ke he laupepa hila he Faahi Gahua mae tau Tagata Pasifika.

Last updated: at