Kawakinam ao te tiku n onoti | Care and isolation

Iai te buoka ao taeka ni ibuobuoki ake a tauraoi ngkana e reke iroum manin te COVID-19 ao ko kainnanoa te tiku ni kaonotiko.

Last updated: at