Te ‘a‘ao‘anga matatāpoki | Wearing a face mask

E rāvenga pāruru ia tatou ‘uā‘orāi, e teta‘i atu, te au matatāpoki. Te tāmanako atu nei matou kia ‘a‘ao koe i teta‘i, me tomo atu ki roto i te au puna rapakau‘anga, e te umuumu atu nei kia ‘a‘ao koe i teta‘i, me tei roto koe i te ngā‘i tōpiri‘ia, te ngā‘i ki i te tangata, e te au ngā‘i apiapi.

Te au ngā‘i te tāmanako‘ia nei kia ‘a‘ao‘ia te matatāpoki

Ko te ‘a‘ao‘anga matatāpoki teta‘i rāvenga pu‘apinga e vai nei no tatou, i te pāruru i te toto‘a‘anga i te COVID-19, e teta‘i atu au maki ‘akaea‘anga, i roto tikāi i te au ngā‘i rapaku‘anga, e te au ngā‘i o te pakipakitai.

Te tāmanako atu nei matou i te ‘a‘ao‘anga matatāpoki, i te tuātau tomo‘anga ki roto i te au puna rapakau, mei te au ‘aremaki, te au taote, te au toa ‘oko vairākau, e te au taote ni‘o.

Ka inangaro pa‘a te au puna rapakau i te:

  • Pati atu kia ‘a‘ao koe i teta‘i matatāpoki ki roto i teta‘i au turanga, me kore ra, i teta‘i au ngā‘i i te tauturu i te pāruru i te aronga te ‘irinaki‘ia ra e, ka kino atu mei te COVID-19.
  • ‘Inangaro ‘ua atu rāi i te aronga ‘anga‘agna, me kore ra, i te au manu‘iri, kia ‘a‘ao matatāpoki i roto i to ratou ngā‘i.
  • ‘Inangaro i te ‘a‘ao‘anga matatāpoki kia tau ki te ‘irinaki‘anga a te Health and Safety.

E mea pu‘apinga rava atu te ‘a‘ao‘anga i teta‘i matatāpoki, i roto i te ‘ātoro‘anga i te aronga te ‘irinaki‘ia ra e, ka kino tākiri. Tei roto i teia te aronga pākarikari e te kaumātua, au pēpē, te aronga te no‘o ra ki roto i te au kainga no te pakari, te aronga maki i roto i te ‘aremaki, te aronga e maki ke atu to ratou, e te pakipakitai.

Me tei runga iā koe te maki, e te anoano ra koe i te ‘atoro, me kore ra, i te tomo ki roto i teta‘i puna rapakau no te rapakau iā koe ‘uā‘orāi, ka pāruru te matatāpoki ō meitaki, i te au mea ‘akapiri maki, i te toto‘a‘anga ki teta‘i atu, e te pāruru‘anga ia ratou tei koropini iā koe, i te tauturu i te ‘akatopa mai i te tū‘ia‘anga.

Te ngā‘i te umuumu‘ia ra te au matatāpoki

Te umuumu nei matou iā koe kia ‘a‘ao i teta‘i matatāpoki, me:

  • e Piri-vaitata Ngutu‘are koe, e te vāito nei i te au rā tātakita‘i no teta‘i 5 rā
  • te ‘irinaki‘ia ra e, ka kino atu koe me tū‘ia i te COVID-19
  • te ‘inangaro nei koe i te ‘akatopa mai i te turanga ‘ēkōkō i te tū‘ia‘anga i te maki.

Te umuumu katoa nei matou iā koe kia ‘a‘ao i teta‘i matatāpoki ki roto i teia au ngā‘i:

  • te pere‘ō ‘oire, pēra katoa te buses, te au rērue, i roto i te au pa‘ī, te au pa‘īrere, taxis e te ride-shares
  • te au ngā‘i kī i te tangata
  • te au ngā‘i tōpiri‘ia, e kare e tāviri meitaki ana te reva
  • te au ngā‘i piri-vaitata, mei te au pukapuka‘anga mata ki te mata.

Ka pati atu rāi pa‘a teta‘i au ngā‘i kia ‘a‘ao koe i teta‘i matatāpoki. Na ratou rāi teia ‘iki‘anga, e kare i te ‘akaue‘anga na te kavamani.

Te au matatāpoki tutaki-kore

Ka tū koe i te matatāpoki tutaki-kore, me tiki atu koe i te rapid antigen tests (RATs) tutaki-kore mei ko i te au puna ko‘i‘anga. Kāre koe e anoano‘ia kia ‘āpikepike maki, me kore ra, kia tū‘ia i te au ‘akairo-maki COVID-19.

Kimi‘ia teta‘i puna k‘i‘anga vaitata, ki runga i te Healthpoint.

Kimi‘ia teta‘i puna vāito‘anga te ‘ōronga ra i te au matatāpoki tutaki-kore | Healthpoint (external link)

Me te ‘irinaki‘ia ra e ka kino atu to‘ou maki, ka rauka iā koe i te tiki atu i te matatāpoki P2/N95 tutaki-kore.

Te aronga te ‘irinaki‘ia ra e ka kino atu mei te maki COVID-19

Last updated: at