Te ‘akatakake‘anga iākoe ‘uā‘orāi i te kainga | Isolating at home

Ta‘au ka rauka i te rave, iā koe e no‘o ‘akatakake ra, pēra katoa te arataki‘anga me anoano koe i te ‘akaruke i te no‘o‘anga ‘akatakake.

I roto i te au rā e 5 tei tāmanako‘ia no to‘ou no‘o‘anga ‘akatakake

Me kua tū‘ia koe i te COVID-19, te tāmanako‘ia atu nei, kia no‘o ‘akatakake koe no teta‘i rima rā, noātu e kāre e pakari roa ana te au ‘akairo-maki, ‘akamata‘ia i te Day 0.

Ko te Day 0 te rā i ‘akamata ai to‘ou au ‘akairo-maki, me kore ra, te rā i ‘akakite mai ei te vāito e kua tū‘ia koe, ko te mea mua ‘ua ‘ia rāua. Ko te ‘āite‘anga i teia i reira, ‘auraka e ‘aere ki te ‘anga‘anga, me kore ra, ki te ‘āpi‘i.

Me te anoano ra koe i te ‘akaruke i to‘ou kainga i roto i te 5 rā tei tāmanako‘ia no te tuātau no‘o‘anga ‘akatakake, e mea pu‘apinga ma‘ata, kia matakite koe i te pāruru i te toto‘a‘anga i te COVID-19 ki teta‘i atu.

Kia ‘a‘ao koe i teta‘i matatāpoki i teta‘i ‘ua atu taime me ‘akaruke koe i te ngutu‘are.

‘Auraka e tomo atu ki roto i teta‘i puna rapakau (no te rapakau‘ia‘anga anake ‘ua), teta‘i kainga ‘ākono i te pakari, me kore ra, i te ‘ārāvei atu i teta‘i te ‘irinaki‘ia ra e ka kino me tū‘ia i te COVID-19.

Komakoma atu ki to‘ou pu-‘anga‘anga no runga i to‘ou ‘oki‘anga ki te ‘anga‘anga, me kore ra, ki te pu‘āpi‘i ma‘ata no te ‘oki‘anga o ta‘au tamaiti ki te ‘āpi‘i, i te mea e, ka ‘inangaro pa‘a to‘ou pu-‘anga‘anga, me kore ra, ta‘au ‘āpi‘i i teta‘i atu pāruru‘anga.

Me te no‘o ra koe ki roto i teta‘i apartment, me kore ra, multi-unit dwelling

Me te no‘o ra koe ki roto i teta‘i apartment, me kore ra, multi-unit dwelling e tau kia āru koe i te arataki‘anga no runga i te no‘o‘anga ‘akatakake i runga i teia kapi:

 • ‘a‘aona‘ia teta‘i matatāpoki i roto i te au ngā‘i putuputu‘ia e te tangata me anoano koe i te ‘akaruke i to‘ou āpartment, teia te ‘ākara‘anga, te tā‘anga‘anga i te ngā‘i pu‘a kāka‘u o te katoatoa
 • ‘akamamao mei teta‘i atu i roto i te apartment building
 • ‘auraka e tomo ki roto i te lift me e tangata takere teta‘i i roto
 • ‘auraka e tomo ki roto i te au ngā‘i putuputu‘ia mei te gyms, pools, me kore ra, saunas, iā koe e no‘o ‘akatakake ra

I roto i te tuātau manamantā tupu po‘itirere, āru‘ia te au rāvenga ‘akaruke‘anga mei tei mātau‘ia — kia vai te‘ate‘amamao ‘ua teta‘i matatāpoki ki te pae i te ngutupa, no te rave me ‘akaruke koe.

Te no‘o‘anga ‘akatakake e te tamariki

Te vai nei teta‘i au rāvenga māmā i te tauturu i te ‘akatopa mai i te toto‘a‘anga i te COVID-19 iā koe e no‘o ‘akatakake ra, e ta‘au tamariki.

Me kua tū‘ia koe i te COVID-19, māri ra, kāre ta‘au tamariki i tū‘ia, me kore ra, kua tū‘ia ta‘au tamariki, e kāre koe i tū‘ia, e tau i reira kia:

 • ‘akatopa mai koe i ta‘au piri‘anga vaitata kia ratou, i te au ngā‘i te ka rauka
 • moe ki roto i teta‘i pi‘a ke atu mei to ta‘au tamaiti, me ka rauka
 • ‘akapae i te piri‘anga vaitata ki teta‘i ua atu i roto i to‘ou ngutu‘are, me ka rauka
 • ‘a‘aona te au matatāpoki me tei roto kotou i te pi‘a ‘okota‘i
 • ‘akatu‘era‘ia te māramarama kia tāviri te reva.

Kua mārama matou e, ka ngatā rāi teta‘i o teia au rāvenga, me e tamariki rikiriki tikāi ta‘au. E mea pu‘apinga tikāi te au matatāpoki, i te mea e, ka ‘akatopa mai ratou i te toto‘a‘anga i te COVID-19.

Te ‘akamātūtū‘anga kōpapa

Ka rauka iā koe i te ‘akamātūtū kōpapa, iā koe e no‘o ‘akatakake ra i roto i to‘ou ngutu‘are. Ka rauka iā koe i te ‘akamātūtū kōpapa i roto i to‘ou tapere, māri ra, ‘auraka ki te au ngā‘i putuputu‘ia e te tangata, mei te au ngā‘i pā‘ī vai, me kore ra, te gym. ‘Auraka e ‘akamātūtū kōpapa ki roto i teta‘i atu aronga ke, māri ‘ua, me no roto ratou i to‘ou ngutu‘are tangata.

Matakite i te:

 • ‘akamamao mei teta‘i atu
 • rave‘ia te ‘akamātūtū‘anga marū, e tei mātau‘ia
 • ‘apaina‘ia teta‘i matatāpoki — kāre koe e anoano‘ia kia ‘a‘ao i teta‘i matatāpoki, māri ra, ka marū ake pa‘a koe no te rave‘anga i te reira.

Last updated: at