Hỗ trợ thực phẩm, tiền bạc, sinh sống an toàn và khỏe mạnh | Support with food, money, living and staying safe and well

Nếu bạn không nói được tiếng Anh, bạn có thể yêu cầu thông dịch viênkhi liên lạc với hầu hết các cơ quan chính phủ.

Mua sắm thực phẩm

Nếu bạn không thể ra khỏi nhà để mua sắm thực phẩm. Hãy cân nhắc xem bạn có thể:

 • mua hàng qua mạng và thu xếp thông qua các siêu thị gần nhà và dịch vụ hỗ trợ ưu tiên của họ
 • thu xếp với gia đình và bạn bè, nhờ họ mua sắm thực phẩm cho bạn.

Hỗ trợ tài chính để mua sắm thực phẩm

Bạn có thể xin trợ giúp từ Work and Income (Cơ quan phúc lợi xã hội). Bạn không cần phải là người hiện đang hưởng trợ cấp xã hội từ cơ quan này.

Nhu cầu thực phẩm khẩn cấp

Nếu tình hình của bạn là khẩn cấp và bạn cần có thực phẩm trong vòng 24 đến 48 giờ sắp tới, bạn có thể liên hệ với ngân hàng thực phẩm gần nhà.

Tìm ngân hàng thực phẩm và các dịch vụ hỗ trợ thực phẩm khác ở New Zealand (external link)

Trợ giúp tiền bạc

Trợ giúp các chi phí thiết yếu

Nếu bạn bị mất việc làm hoặc bị giảm giờ làm thì cơ quan Work and Income có thể giúp bạn các chi phí cấp bách như:

 • thực phẩm
 • chi phí chỗ ở, ví dụ tiền thuê nhà hoặc tiền trả góp nhà, tiền ký túc xá, nhà ở khẩn cấp, chi phí chuyển chỗ ở
 • sửa chữa hoặc thay thế đồ đạc
 • chữa trị nha khoa khẩn cấp
 • chữa trị y tế khẩn cấp
 • đổ nước đầy bồn chứa.

Hỗ trợ tài chính, điều kiện và cách thức để xin hỗ trợ có tại trang web của Work and Income (external link)

Hoặc liên hệ với cơ quan Work and Income theo số

Người bị điếc, khiếm thính, và khuyết tật giọng nói có thể sử dụng Deaf Link miễn phí.

Nếu bạn không có visa định cư New Zealand

Có một số trợ giúp dành cho người nước ngoài hội đủ điều kiện và đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng do COVID-19.

Nếu bạn đang ở New Zealand bằng visa tạm thời bao gồm

 • visa du lịch
 • visa du học
 • visa làm việc.

Bạn có thể hội đủ điều kiện để xin giúp đỡ từ Chương trình Hỗ trợ Người nước ngoài.

Tìm hiểu thêm tại https://foreignnationals.services.govt.nz/ (external link)

Bạn cũng hội đủ điều kiện nếu bạn đang giữ visa RSE (visa dành cho lao động mùa vụ).

Nếu bạn đang giữ visa RSE, bạn nên nói chuyện với người thuê mướn bạn về việc xin trợ giúp này. Người thuê mướn bạn nên điện cho Hội Chữ Thập Đỏ theo số 0800 733 276 (bấm tùy chọn số 1).

Hỗ trợ khác

Một số dịch vụ khác giúp bạn an toàn và khỏe mạnh.

Để biết thông tin về an toàn lao động

Liênhệ WorkSafe theosố 0800 030 040 hoặc +64 4 897 7699

www.worksafe.govt.nz (external link)

Tư vấn và hỗ trợ về quan hệ lao động dành cho người làm công ăn lương

www.employment.govt.nz (external link) hoặc gọi 0800 20 90 20 hoặc +64 9 969 2950

Nhà cửa và Thuê nhà

Tư vấn và hỗ trợ dành cho người thuê nhà: gọi 0800 646 483, truy cập trang www.hud.govt.nz (external link) hoặc email đến info@hud.govt.nz

Dịch vụ chỗ ở tạm thời dành cho những người không có chỗ ở vì những hạn chế đi lại khi đất nước đang ở cảnh báo COVID-19 cấp độ 3 và 4 khiến họ không thể quay trở về nhà: gọi 0508 754 163, truy cập trang https://temporaryaccommodation.mbie.govt.nz (external link)

Nếu bạn đang cần chỗ ở khẩn cấp trong vòng 7 ngày sắp tới và hiện không có nơi nào khác để ở, hãy gọi cho cơ quan Work and Income (phúc lợi xã hội) theo số 0800 559 006, Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều và Thứ Bảy: 8 giờ sáng đến 1 giờ trưa.

Sở Di trú

Truy cập www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 (external link) hoặc gọi đến Tổng đài Sở Di trú (6 giờ sáng - 10 giờ tối, Thứ Hai - Thứ Sáu (giờ NZ)) theo số 0508 558 855 (gọitừđiện thoại bàn), hoặc Auckland 09 914 4100, Wellington 04 910 9915, hoặc gọi từ nước ngoài +64 9 914 4100

Sống an toàn và khỏe mạnh

Gọi đường dây khẩn cấp 111 nếu bạn hoặc người khác đang gặp nguy hiểm cận kề, bị hãm hại hoặc tự làm hại bản thân.

Nếu hiện tại bạn không gặp nguy hiểm cận kề nhưng cần được giúp đỡ vì bị bạo lực gia đình, bạn có thể gọi cho tổ chức:

 • Shakti International theo số 0800 742 584, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
 • 2Shine theo số 0508 744 633, 9 giờ sáng đến 11 giờ tối, 7 ngày một tuần

Để biết thêm về các dịch vụ hỗ trợ xã hội ở địa phương của bạn, hãy gọi đường dây trợ giúp Dịch vụ Gia đình 211 theo số 0800 211 211 hoặc truy cập www.familyservices.govt.nz/directory/ (external link)

Tổ chức Giúp đỡ Phụ nữ Lánh nạn (Women's Refuge) có thể tư vấn, hỗ trợ và cung cấp chỗ ở an toàn cho bạn trong khi bạn đang gặp tình huống bạo lực gia đình trong cuộc sống. Gọi 0800 733 843

Đường dây trợ giúp chống xâm hại người cao tuổi là dịch vụ miễn phí mà người cao tuổi có thể liên hệ nếu các cụ hoặc người mà các cụ quen biết đang bị xâm hại. Gọi 0800 32 668 65

Khi bạn âu lo, đau khổ hoặc tinh thần không ổn, hãy gọi điện hoặc nhắn tin đến

1737 để nói chuyện với nhân viên đã qua đào tạo, nhờ họ giúp đỡ miễn phí, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Bạn cũng có thể liên hệ với Đường dây chống trầm cảm theo số 0800 111 757 hoặc Đường dây cai nghiện bia rượu theo số 0800 787 797.