Te olaga i te levolo 3 | Living at Level 3

I Levolo o Fakatokaga katoa, sevesi tāua e aofia i ei matagaluega o te olaʻlei, matagaluega i fakalavelave, matagaluega mo oloolo malaga o kope e tumau loa o galue. Vaega o matagaluega tāua kona e faka-te-tulafono me ʻtau o fetaui tonu mo taliaga o te olaʻlei mo puipuiga.

I Levolo o Fakatokaga katoa, manafai e isi se fakalavelave, tautali ki faifaiga masani o fakalavelave. A ota o tiakina fakavave se koga (evacuation) i taimi o fakalavelave ka fakaaogā i lo o manakoga o Levolo o Fakatokaga o te COVID-19 ke nofo fale.

Te mea e tau o fai i taimi o fakalavelave

Te olaga i te levolo 3

Kafai koe e masaki, nofo fale. Sa fano ki te galuega io me ki te akoga. Sa fakatasitasi mo nisi tino.

Kafai koe e maua a fakaasiga o te fūlu masani (cold), te fūlu io me ko te COVID-19 telefoni ki tau tokita io me ko te telefoni o te Olaʻlei i te napa 0800 611 116 ke maua ne fautuaga e uiga mo te faiga o tau sukesukega.

Kafai ko oti ne fai atu kia koe ke nofo-tokotasi e ʻtau faka-te-tulafono o fai ne koe fakavave.

Kafai ne fai ne koe te sukesukega i te COVID-19, e ʻtau mo koe faka-te-tulafono o nofo fale kae nofo-tokotasi ke oko ki te taimi e maua i ei te ikuga o tau sukesukega.

I te Levolo 3 o Fakatokaga e ʻtau koe:

  • Tausi te 2 mita te vā mai nisi tino mai tua atu o te fale, kae 1 te mita i koga galue.
  • Pei a puipuiga o mata i mea oloolo malaga mo so se tino (public transport), malaga i te ea (flights) io me mafai te tu vāsia mo nisi tino (physical distancing) e faigata pela i te sitoa lasi io me ko sitoa foliki
  • ʻFulu kae fakamalō sāle ou lima
  • Ke tumau o fakamau ki lalo a koga kola ne fano koe ki ei pena foki mo tino ne fetaui mo koe. Fakaaogā te NZ COVID Polokalame o Fakamaoniga (NZ covid tracer app), mo te COVID-19 tusi i fakamaoniga (COVID-19 tracer booklet), io me fakamau fua ki se tusi.

ʻPaki i konei ki fakamatalaga e uiga ki te manu ʻpisi mo fakaasiga o te COVID-19

ʻPaki i konei ki fakamatalaga e uiga ki Sukesukega

Paki i konei mo fakamatalaga e uiga ki te Ualesi i fakamaoniga (bluetooth tracing)

Fakatasitasiga ke oko ki te toko 10 o tino e mafai o maopoopo, kae mo fakatokaga fua o avaga, mate mo aitagi. Te tu vāsia mo nisi tino mo fuafuaga o te olaʻlei o so se tino e ʻtau faka-te-tulafono o fakatumau.

Faka-te-tulafono e ʻtau koe o pei ki puipuiga o mata i mea oloolo malaga mo so se tino mo faimalaga i vakalele iloto i te atufenua. A koe e fakamalosi ke pei ki puipuiga o mata i tulaga kola e faigata o tu vāsia mo nisi tino, pela i sitoa.

ʻPaki i konei ki fakamatalaga e uiga ki puipuiga o mata mo ufimata

E tāua ke fakaaogā ne koe a tu masani o te tu mā, e aofia i ei ʻfuluga ou lima, taletale io me mafatua ki te fatiga o tou tulilima kae ʻfulu ke mā kogakoga tafa-ki-luga.

A tino e fakamalosi ke tumau o fakamau ki lalo a koga kola ne fano koe ki ei mo tino ne fetaui mo koe. Te mea nei e fesoasoani ki te vave o sala ki fakamaoniga o fesokotakiga manafai e manakogina.

I te Levolo 3 o Fakatokaga, e faka-te-tulafonogina ke nofo koe i te ufiga o tou kaufale i so se tiami mafai koe se galuega io me se akoga. E mafai ne koe o fakalauefa atu te mea nei ke:

  • fesokotaki mo kāiga pena foki mo pui kāiga
  • faopoopo tino tausi, io
  • lagolago atu ki tino kola e nofo loa ia latou

E tāua ke puipui tou ufiga. Tausi kae puipui tou ufiga kae aofia fua tino kola ka tausi kae puipui te olaʻlei o koe mo latou.

Kafai so se tino iloto i tou ufiga e fakamasakisaki, e ʻtau latou faka-te-tulafono o nofo-tokotasi mai tino katoa iloto i te tou ufiga. Sa ʻkamigina io me fakasaoloto a tino asiasi, pela mo taugasoa mo pui kāiga ke ulu atu ki loto i tou fale.

E mafai ne koe o faimalaga iloto loa i tou fakai, pela mo te fano ki te galuega io me ki te akoga, fakatau, io me fakamalosilosi tou foitino. Oloolo malaga mo so se tino e tumau loa o galue mo fakatonuga e fakamalosigina kae manokigina te puipuiga o te olaʻlei.

Puipuiga o Mata mo Ufimata

Ufimata mo puipuiga o mata e ʻtau o pei i mea oloolo malaga mo so se tino (public transport) i koga katoa o Niu Sila mo Levolo katoa o Fakatokaga o te COVID-19. Te fakaaogagā o ufimata mo puipuiga o mata e fakamalosigina foki manafai te tu vāsia e faigata, pela i sitoa lasi io me ko sitoa foliki.

ʻPaki i konei mo fakamatalaga e uiga ki ufimata mo puipuiga o mata

Akoakogā i te Levolo 3 o Fakatokaga

Fale Akoga Kamata, akoga kamata, akoga e ʻtala fua mo tamaliki o tino galue i galuega tāua. E puipuigina fakaʻlei a tamaliki konei ke nofo i te akoga.

Faimalaga i vāsia o fakai

I te Levolo 3 o Fakatokaga faimalaga i vāsia o fakai e fakamalosi a fakataputapuga.

Faimalaga totino o ulu atu io me tiakina se fakai i te Levolo 3 o Fakatokaga e fakamalosi a fakataputapuga.. Te mea tenei e fesoasoani o fakagata te ʻpisiga o te manu ʻpisi. E ʻtau koe o sukesuke ki nisi ʻtaliaga ke fakataunu tau faimalaga i vāsia o koga kola e ʻkese a Levolo o Fakatokaga.

Koga mo so se tino

Koga mo so se tino faka-te-tulafono e ʻtau o pono. E aofia i ei, fale tusi, fale tausi mea mua, koga tamunei, fale kai, koga fakamalosilosi foitino, koga koukou, koga tafao tamaliki pena foki mo maketi.

Te taimi nei se ko te taimi fai ei ne faifaiga fou, io me ko koe ko se faeeteete io me ko se puipui fakaʻlei ne koe tou ufiga. E mafai ne koe o fai faiga kola e se lasi te fakamataku i koga o tou fakai.

Koga galue mo pisinisi

I te Levolo 3 o Fakatokaga, e isi ne fakataputapuga o puipui a tino i galuega, e fakatapula a fesokotakiga mo tino fakatau ke fesoasoani o fakafoliki te ʻpisi o te COVID-19. E lagolago ne matou a tino galue kola e mafai o galue i te fale.

Tupe fesoasoani

Kafai e isi ne fakalavelave kia koe ki mea tau tupe, kaati e isi se fesoasoani kia koe.

ʻPaki i konei mo fakamatalaga e uiga ki fesoasoani ki meakai, tupe, te olaga pena foki mo te nofo puipuigina kae malosi

Last updated: