Lea Faka Tonga | Tongan

Fakamatala ki he ngāue (response) ‘a Nu‘u Silá ni ki he COVID-19 ‘i he Lea Faka-Tonga.

Fakamatala fakamuimui ki he COVID-19

Fakamatala fakamuimui ki he COVID-19