การตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ | Pre-departure testing for travellers to New Zealand

การสกัดกั้นไวรัสไม่ให้เข้าสู่นิวซีแลนด์ยังคงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดของเรา 

นับตั้งแต่เวลา 23.59 น. ของวันที่ 25 มกราคม 2021 เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ทุกคน ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากออสเตรเลีย แอนตาร์กติกา หมู่เกาะคุก สหพันธรัฐไมโครนีเซีย ฟิจิ คิริบาตี หมู่เกาะมาร์แชลล์ นาอูรู นิวแคลิโดเนีย นิวเว ปาเลา ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน โตเกเลา ตองกา ตูวาลู วานูอาตู และ วาลลิสและฟอร์ตูนา จะต้องมีผลการตรวจ RT-PCR หาเชื้อ COVID-19 ที่แสดงผลเป็นลบก่อนออกเดินทางนาน 72 ชั่วโมง และจะต้องแสดงเอกสารรับรองจากห้องปฏิบัติการหรือหลักฐานอื่นที่ได้รับการเห็นชอบ

การป้ายเก็บเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก (PCR) การตรวจ LAMP และการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส ได้รับการยกเว้นให้ทั้งหมดในการตรวจหาเชื้อก่อนการออกเดินทาง

การตรวจหาเชื้อทั้งหมดต้องผ่านการกระบวนการจากห้องปฏิบัติการ

ใบรับรองแพทย์ที่เป็นภาษาต่างประเทศสามารถใช้ได้

เด็กอายุต่ำกว่าสองปี (24 เดือน) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับการตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทาง

ผู้เดินทางที่สามารถแสดงใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าตนเองหายจากการติดเชื้อ COVID-19 แล้ว และถือว่าไม่ติดเชื้ออีกต่อไป เป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับการตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทาง

ผู้เดินทางที่ไม่สามารถรับการตรวจหาเชื้อเนื่องด้วยเหตุผลทางการแพทย์ จะต้องพบแพทย์ภายในเวลา 72 ชั่วโมงก่อนที่ท่านจะออกเดินทาง แพทย์จะต้องให้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าท่านไม่สามารถรับการตรวจหาเชื้อเนื่องด้วยเหตุผลทางการแพทย์และท่านไม่มีอาการของ COVID-19

ผู้เดินทางเปลี่ยนเครื่องบินผ่านนิวซีแลนด์ไปยังจุดหมายปลายทางของบุคคลนั้นๆ และยังคงค้างอยู่ในบริเวณที่กำหนดให้ในสนามบิน เป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับการตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทาง

ขอแนะนำอย่างจริงจังให้ผู้เดินทางตรวจสอบกับสายการบินเกี่ยวกับเงื่อนไขการตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทางเพิ่มเติมใดๆ และให้ตรวจสอบเงื่อนไขของประเทศที่ตนเองกำลังจะเดินทางผ่านด้วย

นับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้าสู่ประเทศนิวซีแลนด์ (นอกจากผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้น) โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าตนเองมีผลการตรวหาเชื่อ COVID-19 เป็นลบ หรือไม่มีใบรับรองแพทย์ อาจถูกปรับสูงสุดถึง $1,000

เงื่อนไขในการตรวจหาเชื้อในวันแรกสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์

เมื่อเดินทางมาถึงประเทศนิวซีแลนด์ ผู้เดินทางทุกคนจะต้องปฏิบัติดังนี้

  • เข้าอยู่ในสถานที่แยกกักหรือสถานกักกันของรัฐนาน 14 วัน
  • รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในวันแรกที่มาถึงสถานที่แยกกักของรัฐ
  • อยู่ในห้องพักของตนเองจนกว่าผลการตรวจหาเชื้อจะเสร็จสมบูรณ์
  • หากตนเองมีอาการเมื่อเดินทางมาถึง จะต้องไปเข้าสถานกักกันทันที

รับการป้ายเก็บเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก (PCR)

ผลการตรวจหาเชื้อมักใช้เวลา 24-48 ชั่วโมง

แม้ว่าผลการตรวจจะออกมาเป็นลบ บุคคลรายนั้นจะยังคงต้องอยู่ในสถานที่แยกกักของรัฐให้ครบ 14 วัน และต้องได้รับการตรวจทดสอบเชื้อเพิ่มเติมในประมาณวันที่ 3 หลังจากที่เข้าพัก และอีกครั้งหนึ่งประมาณวันที่ 12 ก่อนที่จะออกจากสถานที่แยกกักไปได้ บุคคลเกือบทุกรายจำเป็นต้องได้รับผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ว่าเป็นลบ และได้รับการยืนยันจากทีมสุขภาพของเราว่าบุคคลรายนั้นๆ มีความเสี่ยงต่ำที่จะมีเชื้อ COVID-19 ในตัวหรือที่จะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้

หากได้รับผลเป็นบวก บุคคลรายนั้นจะถูกย้ายไปยังสถานที่กักกันทันที ซึ่งโดยวิธีนี้จะสามารถทำได้รวดเร็วกว่าในกรณีที่ไม่ได้ตรวจหาเชื้อในวันแรกที่เดินทางมาถึง

ข้อมูลเพิ่มเติม 

สำหรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับ COVID-19 โปรดไปที่
https://covid19.govt.nz/updates-and-resources/translations/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกกักและการกักกันของรัฐ โปรดไปที่
https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/arriving-in-nz/ (external link)

Last updated: