การใช้ชีวิตในการแจ้งเตือนระดับ 2 | Living at Level 2

 • รักษาระยะห่าง 2 เมตรจากผู้อื่นเมื่ออยู่นอกบ้าน และห่าง 1 เมตรเมื่ออยู่ในที่ทำงาน
 • สวมวัสดุปกปิดใบหน้าเมื่ออยู่ในการขนส่งสาธารณะ เที่ยวบิน หรือเมื่อยากลำบากที่จะปฏิบัติตามการทิ้งระยะห่างทางกายภาพ เช่น ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้า
 • ล้างมือของท่านและเช็ดให้แห้งอยู่เสมอ
 • หากท่านเป็นหวัดหรือมีอาการของไข้หวัดใหญ่ ให้ท่านอยู่กับบ้าน โทรหาแพทย์ของท่านหรือ Healthline และรับการตรวจ อย่าออกเดินทางไปท่องเที่ยว ไปโรงเรียน หรือไปทำงาน
 • จดบันทึกว่าท่านไปที่ใดมาบ้าง และท่านพบปะกับผู้ใดบ้าง ใช้แอป NZ COVID Tracer คู่มือการติดตามเชื้อ COVID หรือการบันทึกด้วยลายมือ ก็ได้

การชุมนุม เช่น การร่วมพิธีในโบสถ์ กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมทางสังคม จำกัดไว้ไม่เกิน 100 คน

พิธีไว้อาลัยในงานศพของชาวเมารีและงานศพสามารถรวมกันได้ถึง 100 คนโดยมีเงื่อนไข

ข้อกำหนดและคำแนะนำเกี่ยวกับงานศพและพิธีศพของชาวเมารี

การทำธุรกิจอย่างปลอดภัย

สถานที่ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสาธารณสุข สามารถเปิดให้บริการสำหรับพนักงานและลูกค้า

เงื่อนไขสาธารณสุข ได้แก่

 • การแสดงโปสเตอร์รหัสคิวอาร์ (QR code) ของแอป NZ COVID Tracer และการมีระบบติดตามผู้สัมผัส (contact tracing) ทางเลือก และ
 • การรักษามาตรการสุขอนามัย เช่น การล้างมือ และการทำความสะอาดพื้นผิวเป็นประจำ และ
 • การปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางกายภาพ

การบริการที่จัดอยู่ในสถานที่ของลูกค้า เช่น บ้านของลูกค้าเอง และการบริการที่ต้องติดต่อกันอย่างใกล้ชิดที่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข สามารถดำเนินการได้

หากสถานที่ทำงานไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ จะไม่สามารถเปิดดำเนินการได้

สนับสนุนให้ธุรกิจทั้งหมดใช้วิธีการทำงานด้วยทางเลือกในการทำงานวิธีต่างๆ ถ้าเป็นไปได้ และพูดคุยกับพนักงานเพื่อแจ้งถึงความเสี่ยงและวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น

นอกจากนี้ธุรกิจต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามพันธะด้านสุขภาพและความปลอดภัยอื่นทั้งหมด มีการดูแลพนักงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี และปฏิบัติตามมาตรฐานการจ้างงานขั้นต่ำ

การศึกษา

มีการเปิดสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล โรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษา โดยเปิดให้บริการแก่ทุกกลุ่มอายุ

ท่านสามารถส่งบุตรหลานไปโรงเรียนได้เพราะมีความปลอดภัย เด็กหรือคนวัยหนุ่มสาวต้องอยู่กับบ้าน หากพบว่า

 • ไม่สบาย
 • มีอาการของเชื้อ COVID-19
 • ในขณะที่กำลังกักกันตัวเอง
 • กำลังรอผลการตรวจเชื้อ COVID-19

การเดินทางและการเคลื่อนย้าย

หากท่านป่วย ให้ท่านอยู่กับบ้าน

ถ้าท่านสบายดี ท่านสามารถออกเดินทางท่องเที่ยวได้ แต่ให้แน่ใจว่าสิ่งที่ท่านทำไปนั้นมีความปลอดภัย

สวมหน้ากากอนามัยในการขนส่งสาธารณะหรือในที่ที่ยากต่อการทิ้งระยะห่างทางกายภาพ จดบันทึกทุกย่างก้าวที่ท่านไป

การออกกําลังกายและนันทนาการ

ที่การแจ้งเตือนระดับ 2 ท่านสามารถทำกิจกรรมกีฬาและนันทนาการได้ตามปกติหากท่านเห็นว่าปลอดภัย แต่ถ้าหากท่านป่วย ให้ท่านอยู่กับบ้าน

เมื่อออกกำลังกายในที่สาธารณะให้เว้นระยะห่าง 2 เมตรจากคนที่ท่านไม่รู้จักหากทำได้

ท่านสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น

 • การเดิน การขี่จักรยาน และการล่าสัตว์ในพื้นที่อนุรักษ์สาธารณะ
 • การว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำสาธารณะ แต่ที่นั่นจะมีข้อจำกัด
 • การไปที่โรงยิม แต่ที่นั่นจะมีข้อจำกัด
 • การแล่นเรือและกีฬาทางน้ำที่ใช้เครื่องยนต์

กีฬาที่จัดในชุมชนต้องจัดเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 100 คน

กรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่สนาม และพนักงานคนอื่นๆ ที่ให้บริการในการแข่งขันกีฬาไม่นับรวมอยู่ในจำนวน 100 คนนั้น

ไม่มีการกำหนดจำนวนไว้สำหรับนักกีฬาชั้นเลิศ อาชีพ และกึ่งอาชีพ เพราะนักกีฬาเหล่านี้ถือว่าเป็นลูกจ้างอยู่ในสถานที่นั้นๆ แต่สำหรับผู้ชมถือว่าเป็นการมาชุมนุมกันและจำกัดจำนวนไว้ไม่เกิน 100 คน

สนามกีฬาสามารถมีพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นที่ว่างจำนวนหลายแห่ง โดยให้ปฏิบัติดังนี้

 • จำนวนคนในกลุ่มสูงสุดไม่เกิน 100 คน
 • แยกกลุ่มออกจากกันโดยใช้ระยะห่างทางกายภาพอย่างสม่ำเสมอ 2 เมตรเมื่ออยู่กลางแจ้งหรือให้มีสิ่งกีดกั้น

ควรมีการป้องกันไม่ให้กลุ่มอยู่ปะปนกันหรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกันในเวลาเดียวกัน

ผู้จัดงานและผู้ควบคุมสถานที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการติดตามผู้สัมผัส

แนวทางจาก Sport New Zealand (external link)

การชุมนุมทางสังคม

การชุมนุมทางสังคมต้องมีผู้เข้าร่วมจำนวนไม่เกิน 100 คนใน พื้นที่ที่กำหนด ในแต่ละครั้ง

ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี

 • การให้การต้อนรับแขกในที่บ้านของท่านเอง
 • กิจกรรมครอบครัว
 • งานแต่งงาน
 • การปฏิบัติทาง ศาสนา
 • กิจกรรมของสโมสรและการกีฬาในชุมชน
 • งานเลี้ยงส่วนตัว เช่น งานเลี้ยงวันเกิดหรืองานเลี้ยงสละโสด

ข้อกำหนดและคำแนะนำเกี่ยวกับงานศพและพิธีศพของชาวเมารี

พนักงานที่ให้บริการในงานชุมนุมทางสังคม ไม่นับรวมอยู่ในการจำกัดผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน 

รักษาพื้นผิวให้สะอาด ล้างมือ และรักษาระยะห่างทางกายภาพเพื่อความปลอดภัย หากทำได้ หากท่าน ไม่สามารถ รักษาระยะห่างจากคนที่ท่าน ไม่ รู้จักได้ เราขอแนะนำให้ท่านสวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้า

บุคคลที่ จัดการ ชุมนุม อย่างถูกต้องตามกฎหมายจะต้องทำการบันทึกผู้เข้าร่วมเพื่อให้ แน่ใจ ว่าสามารถติดตามผู้สัมผัสได้หาก จำเป็น หากทุกคนในที่ชุมนุมนั้นๆ รู้จักกัน ก็ไม่มีความจำเป็น แต่ยังถือว่าถ้าปฏิบัติได้ก็เป็นสิ่งที่ดี

หากท่านเช่าสถานที่ เพียง เพื่อ การชุมนุม  ท่านต้องปฏิบัติตามระเบียบในการชุมนุม 

Last updated: