วัสดุปกปิดใบหน้าและมาสก์ | Face coverings and masks

การสวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้าช่วยหยุดการแพร่กระจายของ COVID-19 และทําให้ท่านและผู้อื่นปลอดภัย 

วัสดุปกปิดใบหน้าช่วยป้องกันละอองน้ำไม่ให้กระจายออกไปในขณะที่บางคนพูด หัวเราะ ไอ หรือจาม รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 แต่รู้สึกสบายตัวหรือไม่มีอาการชัดเจน

คนส่วนมากไม่จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย แต่สามารถใช้วัสดุปกปิดหน้าแบบอื่นได้ นายจ้างจะแจ้งให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องสวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้าหรือหน้ากากอนามัยในที่ทำงาน

หากท่านไม่มีวัสดุปกปิดใบหน้า ท่านสามารถทำได้เองหรือหาซื้อมาก็ได้

การจัดให้มีวัสดุปกปิดใบหน้าไว้สำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่เป็นประจำในบ้านของท่านถือว่าเป็นความคิดที่ดี 

การปกปิดใบหน้าในการแจ้งเตือนระดับ 1

ในการแจ้งเตือนระดับ 1 ท่านจำเป็นต้องสวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้าในขณะเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศทั่วนิวซีแลนด์ แต่ไม่รวมเที่ยวบินส่วนตัว

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องสวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้าเมื่ออยู่ในระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดที่ออกจากและผ่านโอ๊คแลนด์ ซึ่งได้แก่ รถไฟ รถประจำทาง และเรือข้ามฟาก และคนขับรถโดยสารขนาดเล็ก เช่น รถแท็กซี่และรถอูเบอร์ และยังรวมถึงการเดินทางด้วยรถประจำทางและรถไฟในระยะทางไกลๆ

ส่วนพื้นที่ภายนอกโอ๊คแลนด์ ขอแนะนําให้ท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือวัสดุปกปิดใบหน้าเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิด ได้แก่ เมื่อโดยสารอยู่ในระบบขนส่งสาธารณะ แต่ไม่เป็นการบังคับ

เพื่อไปยัง "การใช้ชีวิตในการแจ้งเตือนระดับ 1"

การปกปิดใบหน้าในการแจ้งเตือนระดับ 2 หรือสูงกว่า

ขอให้ท่านสวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้าในกรณีที่ท่านไม่สามารถรักษาระยะห่างจากผู้คนที่ท่านไม่รู้จัก เช่น ในซูเปอร์มาร์เก็ต

คนส่วนใหญ่ควรสวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้าในขณะใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะและเครื่องบิน ซึ่งรวมถึง รถไฟ รถประจำทาง และเรือข้ามฟาก นอกจากนี้ยังรวมถึงคนขับรถโดยสารขนาดเล็ก เช่น แท็กซี่และรถ Uber

การยกเว้นการสวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้า

บุคคลต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องสวมใส่

 • บุคคลทุพพลภาพหรือมีโรคประจำตัวด้านร่างกายหรือจิตใจที่ทำให้การปกปิดใบหน้าเป็นเรื่องยากลำบาก
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
 • ในรถโรงเรียน
 • ผู้โดยสารในรถโดยสารขนาดเล็ก เช่น แท็กซี่ และรถ Uber
 • ในการเช่าเหมาลำหรือกรุ๊ปทัวร์
 • บนเรือข้ามฟากระหว่างประเทศ
 • บนเที่ยวบินส่วนตัว
 • ผู้รับเหมาเอกชนที่บริการทางอากาศ เช่น ผู้หว่านปุ๋ยเคมีด้วยเครื่องบิน
 • ในสถานการณ์ เช่น ในกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อผู้คนจำเป็นต้องพิสูจน์อัตลักษณ์ของตนเอง หรือสื่อสารกับคนที่หูหนวก

หากท่านอยู่ในเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้ ท่านไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์หรือเอกสารอื่นเพื่อพิสูจน์ว่าเหตุใดท่านจึงไม่สวมวัสดุปกปิดใบหน้า

จะไม่มีผู้ใดสั่งห้ามไม่ให้ท่านเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

สิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้ด้วยคือบางคนอาจมีเหตุผลที่ถูกต้อง เช่น ปัญหาสุขภาพที่ทำให้ไม่สามารถสวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้า ไม่จำเป็นต้องโทรแจ้งตำรวจหรือแจ้งเตือนคนขับหรือพนักงานประจำรถหากท่านสังเกตเห็นคนที่ไม่ได้สวมวัสดุปกปิดใบหน้า

เราทราบดีว่าคนส่วนใหญ่ที่สามารถสวมวัสดุปกปิดใบหน้าได้จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และจะสวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้าเมื่อจำเป็น

หากผู้คนจงใจฝ่าฝืนกฎโดยการไม่สวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้าในระบบขนส่งสาธารณะโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คนเหล่านั้นต้องจ่ายค่าปรับ $300 หรือค่าปรับที่ศาลกำหนดไว้สูงสุด $1,000

วิธีการสวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้า

 1. ตรวจสอบวัสดุปกปิดใบหน้าของท่านเพื่อให้แน่ใจดังนี้:
  • สะอาด
  • แห้ง
  • ไม่ชำรุดเสียหาย
 2. ทำความสะอาดมือของท่าน ก่อนที่ท่านจะสวมใส่วัสดุปกปิดหน้า ให้ทำความสะอาดมือและเช็ดให้แห้ง ใช้สิ่งต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • สบู่และน้ำ
  • เจลล้างมือ (แอลกอฮอล์อย่างน้อย 60%)
 3. สวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้าของท่าน นำวัสดุปกปิดหน้าครอบจมูกและปากของท่าน จากนั้นยึดด้วยการผูกหรือห่วงหู การปกปิดใบหน้า ควรปฏิบัติดังนี้
  • ปิดจมูก ปาก และคาง ให้เต็มที่
  • ให้ใส่ได้สบายๆ กับใบหน้าของท่าน แต่มิดชิดทางด้านข้างของใบหน้าของท่าน
  • ให้ท่านสามารถหายใจได้สะดวก
 4. ทำความสะอาดมือของท่านอีกครั้ง ใช้สิ่งต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • สบู่และน้ำ
  • เจลล้างมือ (แอลกอฮอล์อย่างน้อย 60%)

ในขณะที่สวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้า

เมื่อสวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้า ท่านควรปฏิบัติดังนี้

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสด้านหน้าของวัสดุปกปิดใบหน้าของท่าน
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าของท่าน
 • หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายวัสดุปกปิดใบหน้าของท่าน รวมถึงการดึงมันลงมาใต้คาง
 • เปลี่ยนวัสดุปกปิดใบหน้าหากมีความชื้น ชำรุดเสียหาย หรือสกปรก

วิธีการถอดวัสดุปกปิดใบหน้าออก

 1. ความสะอาดมือของท่าน ทำความสะอาดมือของท่านและเช็ดให้แห้ง ใช้สิ่งต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  1. สบู่และน้ำ
  2. เจลล้างมือ (แอลกอฮอล์อย่างน้อย 60%)
 2. ถอดวัสดุปกปิดใบหน้าของท่านออก ถอดวัสดุปกปิดใบหน้าเริ่มจากด้านหลัง และดึงออกจากใบหน้าของท่าน ใช้ห่วงหรือคลายผูกมัดออก หลีกเลี่ยงการสัมผัสด้านหน้าของวัสดุปกปิดใบหน้า และระวังอย่าให้สัมผัสดวงตา จมูก หรือปากของท่าน
 3. ทำความสะอาดหรือกำจัดวัสดุปกปิดใบหน้าของท่าน
  1. ทำความสะอาดผ้าปกปิดใบหน้าโดยการซักในเครื่องซักผ้าด้วยผงซักฟอกที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ทำให้วัสดุปกปิดใบหน้าแห้งสนิทก่อนที่ท่านจะนำไปใช้งานอีกครั้ง อย่าใช้ผ้าปกปิดใบหน้าที่เปียกชื้น
  2. กำจัดวัสดุปกปิดใบหน้าแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง นำใส่ลงในถังขยะที่มีฝาปิด หรือในถุงที่ปิดสนิทแล้วทิ้ง อย่าใช้วัสดุปกปิดหน้าแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งซ้ำๆ หรือพยายามฆ่าเชื้อก่อนใช้
 4. ทำความสะอาดมือของท่านอีกครั้ง ใช้สิ่งต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  1. สบู่และน้ำ
  2. เจลล้างมือ (แอลกอฮอล์อย่างน้อย 60%)

Last updated: