วัคซีนป้องกัน COVID -19 | COVID-19 vaccines

วัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญในการปกป้องนิวซีแลนด์และเพื่อนบ้านในมหาสมุทรแปซิฟิกของเราจาก COVID-19 วัคซีนยังจะมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเราและต่อการเปิดพรมแดนของเราอีกครั้ง

วัคซีนป้องกัน COVID-19 จะเป็นการให้ฟรี การฉีดป้องกันจะไม่มีการบังคับสำหรับประชาชนชาวนิวซีแลนด์

วัคซีนป้องกัน COVID-19 จะช่วยป้องกันไวรัสในอนาคต ในขณะนี้ เราทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โควิด -19 ออกไปจากชุมชนของเราตลอดปี 2021 เราต้องปฏิบัติตามกฎทองสี่ประการ คือ ล้างมือ สแกนโค้ดคิวอาร์ เปิดบลูทูธ และอยู่กับบ้านหากไม่สบาย

ในเมื่อเราเข้าไปสู่ขั้นตอนใหม่ในการต่อสู้กับ COVID-19 นี้ การได้รับข้อมูลจากแหล่งที่ได้รับการรับรองจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยมา ข้อมูลบิดเบือนเป็นอุปสรรคกับเราในช่วงเวลาที่เราจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะเชื้อไวรัส ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่เชื่อถือได้จากแพทย์ของท่าน, Healthline, คณะกรรมการสุขภาพเขตกระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซต์ของ Unite Against Covid-19 ที่ www.covid19.govt.nz

การตรวจสอบว่าวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของนิวซีแลนด์มีความปลอดภัย

รัฐบาลได้จัดหาวัคซีนให้ทั่วทั้งประเทศ และให้การสนับสนุนเพื่อนบ้านในมหาสมุทรแปซิฟิกของเรา รัฐบาลมีข้อตกลงการสั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 จำนวนสี่ฉบับ ข้อตกลงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวัคซีนที่ประสบความสำเร็จในการทดลองทางคลินิกและได้รับการรับรองจาก Medsafe

Medsafe เป็นหน่วยงานอิสระในการกำกับดูแลทางการแพทย์ของนิวซีแลนด์ หน่วยงานนี้จะทำการประเมินการใช้ยาใหม่ทั้งหมดรวมทั้งวัคซีนด้วย วัคซีนต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของท้องถิ่นในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ก่อนจึงจะได้รับการอนุมัติและนำใช้ในนิวซีแลนด์

Medsafe กำลังปรับปรุงกระบวนการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของการประเมินวัคซีนป้องกัน COVID-19 ก่อนยาอื่นๆ เพื่อให้เราได้รับวัคซีนได้เร็วมากขึ้น และวัคซีนจะยังคงผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันกับการปฏิบัติกับยาทั้งหมด

วัคซีนสามชนิดเป็นแบบฉีดสองโดส

 • Pfizer และ BioNTech จำนวนวัคซีน 1.5 ล้านโดส (เพียงพอสำหรับ 750,000 คน)
 • Oxford และ AstraZeneca จำนวนวัคซีน 7.6 ล้านโดส (เพียงพอสำหรับ 3.8 ล้านคน)
 • Novavax จำนวนวัคซีน 10.72 ล้านโดส (เพียงพอสำหรับ 5.36 ล้านคน)

วัคซีนหนึ่งชนิดแบบฉีดครั้งเดียว คือ Janssen Pharmaceutica จำนวนวัคซีน COVID-19 มากถึง 5 ล้านโดส

โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

กระทรวงสาธารณสุขกำลังพัฒนาแผนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการกระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรม ผู้ที่มีความเสี่ยงจาก COVID-19 มากกว่า เช่น ผู้ที่ปฏิบัติงานที่พรมแดน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชาวเมารี ชาวหมู่เกาะแปซิฟิก ผู้สูงอายุ และคนพิการ จะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ

คนกลุ่มแรกที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานที่พรมแดนและผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานที่แยกกักและกักกันของรัฐ (MIQ) เพราะคนเหล่านี้มีบทบาทในการป้องกัน COVID-19 ไม่ให้เข้ามาในนิวซีแลนด์ ซึ่งรวมถึงพนักงานทำความสะอาดของ MIQ พยาบาลที่ตรวจสุขภาพใน MIQ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ประจำพรมแดน เจ้าหน้าที่สายการบิน และพนักงานโรงแรม นอกจากนี้จะยังมีผู้คนที่บุคคลที่กล่าวไปแล้วอาศัยอยู่ด้วย จะได้รับการฉีดวัคซีนเป็นคนแรก

Medsafe ได้ให้การอนุมัติการใช้วัคซีน Pfizer/BioNTech โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • วัคซีนได้รับการรับรองให้ใช้ในผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
 • การฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีอาจได้รับการอนุมัติหากมีข้อมูลทางคลินิกมากกว่านี้
 • สตรีมีครรภ์ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการได้รับวัคซีน
 • วัคซีนนี้ใช้ได้กับสตรีให้นมบุตร
 • ผู้ป่วยที่รับการรักษาเฉพาะทาง เช่น Keytruda, Opdivo, Yervoy และ Tecentriq ควรรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการรักษานั้นๆ ก่อนรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของ Pfizer mRNA
 • ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงปกติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น เป็นไข้ ปวดกล้ามเนื้อ และความเหนื่อยล้า
 • ต้องใช้ระยะเวลาสังเกตอาการ 30 นาทีหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน

วัคซีนป้องกัน COVID -19 สำหรับประชาชนทั่วไปคาดว่าจะมีความพร้อมในช่วงครึ่งหลังของปี 2021

ผลกระทบของวัคซีนต่อพรมแดนของเรา

ยังเป็นการเร็วเกินไปที่จะเข้าใจถึงความพร้อมของวัคซีนสำหรับนิวซีแลนด์และในระดับสากลที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการควบคุมพรมแดนของเรา

นักวิจัยกำลังดำเนินการเพื่อยืนยันว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนยังสามารถเป็นพาหะและส่งต่อเชื้อ COVID-19 ไปให้คนอื่นได้หรือไม่ จนกว่าข้อมูลนั้นจะมีความแน่นอน เรายังจำเป็นต้องรักษาข้อกำหนดปัจจุบันในการปฏิบัติกับพรมแดนของเราไว้ก่อน

กลยุทธ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของเรา

รัฐบาลมีแผนสมบูรณ์แบบในการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับชาวนิวซีแลนด์

วิธีการของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีความยืดหยุ่นและมีทางเลือกเพื่อให้เราสามารถได้รับวัคซีนที่เหมาะสมสำหรับนิวซีแลนด์ ตลอดถึงการให้การสนับสนุนเพื่อนบ้านในแปซิฟิกของเรา

เราได้ดำเนินการไปด้วยความก้าวหน้าไปมาก

เราได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

 • ได้เข้าร่วมกับโครงการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19 ระดับโลกหรือ COVAX Facility
 • ได้เจรจาข้อตกลงในการจัดซื้อกับบริษัทยาจำนวนมาก
 • ได้ลงทุนเพื่อให้สามารถผลิตได้ในท้องถิ่นของเรา
 • ได้สนับสนุนหน่วยงาน Vaccine Alliance Aotearoa New Zealand เพื่อจัดทำโครงการระดับชาติในการพัฒนาและคัดกรองวัคซีนป้องกัน COVID-19 

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของเรา (external link)

Last updated: