Te reo Māori

Ngā tohutohu Reo Māori.

Kua tau a Tāmaki-makaurau ki te Pae Mataara 2. Kua tau te katoa atu o Aotearoa ki te Pae Mataara 1.

Kia mataara tonu.

Kua pai tā tātou urutau i runga i ngā whanonga e haumaru ai tā tātou noho – kia ū tonu!

Kāore anō ō tātou ihu kia puta. Kei waho tonu rā a KOWHEORI-19. 

Engari mā te mahi tahi ka puta, ka ora. Kia kaha Aotearoa!