Te reo Māori

Ngā tohutohu Reo Māori.

Te Rongoā Ārai Mate Korona | The COVID-19 vaccine

Ngā pārongo mō te Mate Korona | Information about COVID-19

Te huaketo o te KOWHEORI-19 me ngā tohumate
The COVID-19 virus and symptoms

He mea nui te whai i te pārongo tika
Getting the right information matters

Ki te pāngia koe e te mate korona
If you test positive to COVID-19
 

Te tiaki i tō hapori | Protecting your community

Ngā uwhi mata me ngā ārai
Face coverings and masks

Te whakamātautau
Testing

Te āhua o te āwhina a te whakatewhatewha pānga
How contact tracing helps

Whakakā i te kimi Hono iarere
Turn on Bluetooth tracing
 

Ngā Pāe Mataara | The Alert Levels

Te noho i te pae 1
Living at Level 1 

Te noho i te pae 2
Living at Level 2

Te noho i te pae 3
Living at Level 3

Te noho i te pae 4
Living at Level 4
 

Ngā āwhinatanga | Available support

Hei āwhina tangata
Support for individuals

He Pūtea Āwhina i Ngā Kaipakihi
Financial support for businesses
 

Te haere ki, i Aotearoa | Travel to and from New Zealand

Te whakamātau tōmua i te hunga e haere mai ana ki Aotearoa
Pre-departure testing for travellers to New Zealand
 

Ngā pānui me ngā rauemi | Posters and resources

Last updated: