Pamumuhay sa Level 2 | Living at Level 2

Sa lahat ng mga Alert Level, mananatiling bukas at pinapatakbo ang mga kinakailangang serbisyo kabilang ang mga serbisyong pangkalusugan, mga serbisyong pang-emerhensya, transportasyon ng mga utility at kalakal. Ang mga tagapag-empleyo sa mga sektor na ito ay dapat magpatuloy na tugunan ang kanilang mga obligasyon sa kalusugan at kaligtasan ayon sa batas.

Sa lahat ng mga Alert Level, kung may iba pang emerhensya, sundin ang karaniwang mga pamamaraang pang-emerhensya. Ang mga kautusan sa emerhensyang paglikas ang mananaig sa mga COVID-19 Alert System na mga kahingiang manatili sa bahay.

Ang gagawin sa isang emerhensya (external link)

Pamumuhay sa Level 2

Sa Alert Level 2, ikaw ay dapat:

 • Magpanatili ng 2-metrong distansya sa ibang tao kapag nasa labas ng bahay,
  at 1-metro sa mga lugar ng trabaho
 • Magsuot ng panakip sa mukha kapag nasa pampublikong sasakyan, eroplano, o kapag ang pisikal na pagdistansya
  ay mahirap isagawa gaya kung nasa supermarket o mga tindahan
 • Maghugas at patuyuin ang iyong mga kamay nang madalas
 • Manatili sa bahay kung ikaw ay may mga sintomas ng sipon o trangkaso, tawagan ang iyong doktor o Healthline at magpasuri. Huwag magbiyahe, pumasok sa paaralan o sa trabaho
 • Tandaan kung saan ka nagpunta at sino ang iyong nakasalamuha. Gamitin ang NZ COVID Tracer app, isang buklet ng COVID-19 tracer, o mga tala.

Ang mga pagtitipon gaya ng mga serbisyo sa simbahan, isport at mga kaganapang panlipunan ay limitado sa 100 katao.

Ang mga tangihanga at mga libing ay maaaring magkaroon ng hanggang 100 tao kung natutugunan ng mga tagaayos ang mga kahingian (requirements).

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa virus na COVID19 at mga sintomas (external link)

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa Pagpapasuri (external link)

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa Bluetooth tracing (external link)

Mga Panakip sa Mukha at mga Mask 

Ang mga mask at panakip sa mukha ay sapilitang ipinasusuot sa mga pampublikong sasakyan sa buong New Zealand at sa lahat ng mga COVID-19 Alert Level. Ang paggamit ng mga mask at panakip sa mukha ay hinihikayat din kapag mahirap isagawa ang pisikal na pagdistansya, gaya ng kung nasa mga pamilihan o tindahan.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa mga mask at mga panakip sa mukha (external link)

Ano ang gagawin kapag may namatay

Kung may namatay:

 1. Makipag-ugnayan sa tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan (health provider) o doktor ng taong namatay
 2. Makipag-ugnayan sa isang direktor ng punerarya sa inyong lugar kung nais mong gumamit nito

Kung ang tao ay namatay mula sa:

 • isang di kilalang dahilan, ang post-mortem ay kailangang isagawa. Tutulungan ka ng kaniyang health provider sa unang pagkakataon, at maaaring makipag-ugnayan sa Pulisya
 • isang kilalang karamdaman, ang kaniyang health provider ay makikipag-usap sa direktor ng punerarya kung naghirang ka ng isa – ipapasa ng direktor ng punerarya ang impormasyong ito
 • sa COVID-19, bibigyan ka ng kaniyang health provider ng impormasyon tungkol sa susunod na gagawin.

Para sa lahat ng mga libing at tangihanga

Upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19, ang mga taong may sipon o mga sintomas na tulad ng trangkaso ay dapat manatili sa bahay.

Ang contact tracing ay mahalagang bahagi ng aming pagtugon sa COVID-19. Para sa lahat ng mga libing at tangihanga, kailangang magtalaga ng mga sistema ng contact tracing at mga proseso.

Mabuti nang mag-ingat — panatilihing malinis ang mga ibabaw, hugasan ang iyong mga kamay at panatilihin ang ligtas na pisikal na pagdistansiya hangga't maaari.

Kung hindi mo mapapanatili ang pisikal na pagdistansya sa mga taong hindi mo kilala, inirerekumenda namin na pag-isipan mong magsuot ng panakip sa mukha.

Mga libing at tangihanga sa Alert Level 2

Hanggang 100 katao ang maaaring dumalo sa isang libing o tangihanga sa Alert Level 2.

Ang mga tagapag-organisa ay hindi kailangang magrehistro sa Ministry of Health upang magsagawa ng libing o tangihanga.

Legal na dapat tiyakin ng tagapag-organisa na natutugunan ang mga kahingian (requirements) sa contact tracing.

Nalalapat ang mga patakaran sa panlipunang pagtitipon sa mga libing at tangihanga na gaganapin sa:

 • mga punerarya
 • mga simbahan, moske at iba pang mga institusyon sa pananampalataya
 • mga upahang lugar (hired venues) o pasilidad
 • mga pribadong tirahan

Higit pang impormasyon tungkol sa mga patakaran sa panlipunang pagtitipon https://covid19.govt.nz/everyday-life/gatherings-and-events/#social-gatherings-at-alert-level-2

Inirerekumenda namin ang pag-iwas sa pisikal na pakikipag-ugnay tulad ng harirū, hongi, paghalik, at pagyakap maliban kung ikaw ay:

 • naninirahan sa kanila
 • whānau
 • malapit na magkakaibigan.

Mga limit sa bilang ng dadalo

Hindi kasama sa limit ng bilang ng dadalo (na sampu, limampu o isang daan) ang kaikaranga, kaikōrero, mga miyembro ng simbahan o mga kawani.

Maramihang mga pangkat

Ang maramihang mga pangkat ay maaaring dumalo sa libing o tangihanga. Hindi dapat mas marami ang bilang ng mga tao kaysa sa nauugnay na limit (o sampu, limampu o isang daan) sa isang pagkakataon. Ang unang grupo ay dapat umalis bago dumating ang kasunod. Ang dalawang grupo ay hindi maaaring magsama o maghalubilo.

Tinukoy na espasyo

Ang isang tinukoy na espasyo ay isang solong panloob o panlabas na espasyo na hiwalay sa iba pang mga espasyo.

Ang isang panloob na espasyo ay isang solong espasyo kung may mga dingding na halos naghihiwalay sa espasyong ito sa iba pang mga espasyo. Ang mga dingding ay maaaring permanente o pansamantala.

Ang isang panlabas na puwang ay isang solong espasyo kung mayroong:

 • mga dingding na halos naghihiwalay sa espasyong ito sa iba pang mga espasyo – ang mga dingding ay maaaring maging permanente o pansamantala, o
 • hindi bababa sa 2 metro ang pagitan ng lahat ng mga tao sa espasyong iyon at ng iba pang mga tao (sa labas ng espasyong iyon).

Kung mayroong higit sa isang tinukoy na espasyo, ang mga tao sa dalawang tinukoy na lugar ay hindi dapat maghalo. Kasama rito kapag pumapasok, umaalis, o gumagamit ng kubeta.

Saan ka makakukuha ng karagdagang impormasyon?

Pagnenegosyo nang ligtas

Ang mga lugar ng negosyo na tumutugon sa mga kahingian (requirements) ng pampublikong kalusugan ay maaaring magbukas para sa mga kawani at mga kostumer.

Kabilang sa mga kahingian ng pampublikong kalusugan ang:

 • pagdidispley ng paskil ng NZ COVID Tracer app QR code at pagkakaroon ng alternatibong mga sistema ng paghanap ng kontak (contact tracing); at
 • pagpapanatili ng mga hakbang sa kalinisan gaya ng paghuhugas ng kamay at madalas na paglilinis ng mga ibabaw ng mga bagay, at
 • pagsunod sa mga tuntunin sa pisikal na pagdistansya.

Mga serbisyong ibinibigay sa mga lugar ng mga kostumer – halimbawa sa kanilang bahay, at mga serbisyo ng malapitang kontak na tumutugon sa mga hakbang ng pampublikong kalusugan, ay maaaring patakbuhin.

Kung hindi matutugunan ng isang lugar ng trabaho ang mga hakbang na ito, hindi ito maaaring patakbuhin.

Hinihikayat ang lahat ng mga negosyo na gumamit ng alternatibong mga paraan ng pagtatrabaho hangga't maaari, at makipag-usap sa mga empleyado upang kilalanin ang mga panganib at mga paraan ng pamamahala sa mga ito.

Dapat ding matugunan ng mga negosyo ang lahat ng iba pang mga obligasyon sa kalusugan at kaligtasan, panatilihing ligtas at malusog ang mga empleyado, at tugunan ang minimum na mga pamantayan sa pagtatrabaho.

Pag-aaral sa level 2 

Ang mga Early Learning Centre, pre-school, mga paaralan at edukasyong pangdalubhasaan ay bukas para sa lahat ng mga grupo ng edad.

Ligtas para sa mga bata na manatili sa paaralan.

Ang mga bata o kabataan ay dapat manatili sa bahay kung sila ay:

 • may sakit
 • may mga sintomas ng COVID-19
 • nagbubukod ng sarili
 • naghihintay sa mga resulta ng pagsusuring COVID-19.

Pagbiyahe at pagkilos sa Alert level 2

Kung ikaw ay may sakit, manatili ka sa bahay.

Kung ikaw ay walang sakit, maaari kang magbiyahe. Ngunit tiyaking gagawin mo ito sa ligtas na paraan.

Magsuot ng mask sa pampublikong sasakyan o kapag mahirap magpanatili ng pisikal na distansya. Tandaan kung saan ka nagpunta.

Ehersisyo at libangan sa Alert Level 2

Sa Alert Level 2, maaari mong gawin ang iyong karaniwang mga aktibidad na ehersisyo at libangan kung maisasagawa mo ang mga ito nang ligtas. Ngunit kung ikaw ay may sakit, manatili ka sa bahay. 

Kapag nag-eehersisyo sa mataong lugar, hangga't maaari ay magpanatili ng 2-metrong distansya sa mga tao na hindi mo kilala.

Magagawa mo ang mga aktibidad gaya ng:

 • paglalakad, pagbibisikleta, at pangangaso (hunting) sa mga pampublikong lupaing pang-konserbasyon
 • paglangoy sa pampublikong swimming pool, ngunit may mga paghihigpit
 • pagpunta sa gym, ngunit may mga paghihigpit
 • pamamangka at mga pantubigang de-motor na isport.

Ang pangkomunidad na mga isport ay dapat panatilihin sa mga grupo ng 100.

Ang mga referee, mga opisyal, at iba pang mga manggagawa na nagbibigay ng mga serbisyo sa isang larong isport ay hindi kabilang sa 100 tao.

Para sa mga manlalarong elite, propesyonal at semi-propesyonal, ang mga takda sa bilang ng dadalo sa pagtitipon ay hindi nauukol. Ito ay dahil ang mga manlalaro ay itinuturing na mga empleyado sa isang lugar ng trabaho. Ang mga manonood ay itinuturing na isang pagtitipon at limitado sa mga grupo ng 100 tao.

Ang palaruang pang-isport ay maaaring magkaroon ng maraming itinakdang mga lugar sa pamamagitan ng pagpapanatili:

 • ng mga tao sa mga grupo na hanggang 100
 • ng magkakahiwalay ang mga grupo sa pamamagitan ng hindi nagbabagong 2-metrong pisikal na distansya kapag nasa labas o nasa mga panghadlang (barriers).

Dapat pigilan ang mga grupo na makisalamuha o magsalo sa mga pasilidad na para sa lahat nang sabay-sabay.

Ang mga tagaayos at ang tao na may kontrol sa mga lugar ang responsableng mangalap ng mga impormasyon ng kontak (contact tracing).

Mga gabay mula sa Sport New Zealand (external link)

Mga pagtitipong panlipunan

Ang isang pagtitipong panlipunan ay hindi dapat humigit sa 100 tao sa isang tiniyak na lugar sa anumang oras. 

Kabilang dito ang:

 • pagtanggap ng mga panauhin sa iyong bahay
 • mga kaganapang pampamilya
 • mga kasal
 • pangrelihiyong mga serbisyo
 • mga gawain ng club at isport sa komunidad
 • mga pribadong pagdiriwang gaya ng isang bertdey o bachelor party.

Ang mga kinakailangan para sa libing at tangihanga at payo

Ang mga manggagawang nagbibigay ng mga serbisyo sa isang pagtitipon ay hindi kasali sa takdang bilang na 100 tao. 

Panatilihing malinis ang ibabaw ng mga bagay, maghugas ng iyong mga kamay at magpanatili ng ligtas na pisikal na distansya hangga't maaari. Kung ikaw ay hindi makakapagpanatili ng pisikal na distansya sa mga taong hindi mo kilala, pag-isipang magsuot ng panakip sa mukha.

Ang tao na nagaayos ng pagtitipon, ayon sa batas, ay dapat magtala ng mga dumalo upang tiyaking maisasagawa ang contact tracing kung kailangan. Hindi ito kailangan kung magkakakilala ang isa't isa na nasa pagtitipon, ngunit ito ay mabuting ideya pa rin.

Kung umarkila ka ng lugar para lang sa isang pagtitipon, kung gayon ang mga tuntunin sa mga pagtitipon ay nauukol. 

Last updated: