Mga pagkamatay, libing at tangihanga sa Alert Level 2 | Deaths, funerals and tangihanga at Alert Level 2

Ano ang gagawin kapag may namatay

Kung may namatay:

 1. Makipag-ugnayan sa tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan (health provider) o doktor ng taong namatay
 2. Makipag-ugnayan sa isang direktor ng punerarya sa inyong lugar kung nais mong gumamit nito

Kung ang tao ay namatay mula sa:

 • isang di kilalang dahilan, ang post-mortem ay kailangang isagawa. Tutulungan ka ng kaniyang health provider sa unang pagkakataon, at maaaring makipag-ugnayan sa Pulisya
 • isang kilalang karamdaman, ang kaniyang health provider ay makikipag-usap sa direktor ng punerarya kung naghirang ka ng isa – ipapasa ng direktor ng punerarya ang impormasyong ito
 • sa COVID-19, bibigyan ka ng kaniyang health provider ng impormasyon tungkol sa susunod na gagawin.

Para sa lahat ng mga libing at tangihanga

Upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19, ang mga taong may sipon o mga sintomas na tulad ng trangkaso ay dapat manatili sa bahay.

Ang contact tracing ay mahalagang bahagi ng aming pagtugon sa COVID-19. Para sa lahat ng mga libing at tangihanga, kailangang magtalaga ng mga sistema ng contact tracing at mga proseso.

Mabuti nang mag-ingat — panatilihing malinis ang mga ibabaw, hugasan ang iyong mga kamay at panatilihin ang ligtas na pisikal na pagdistansiya hangga't maaari.

Kung hindi mo mapapanatili ang pisikal na pagdistansya sa mga taong hindi mo kilala, inirerekumenda namin na pag-isipan mong magsuot ng panakip sa mukha.

Mga libing at tangihanga sa Alert Level 2

Hanggang 100 katao ang maaaring dumalo sa isang libing o tangihanga sa Alert Level 2.

Ang mga tagapag-organisa ay hindi kailangang magrehistro sa Ministry of Health upang magsagawa ng libing o tangihanga.

Legal na dapat tiyakin ng tagapag-organisa na natutugunan ang mga kahingian (requirements) sa contact tracing.

Nalalapat ang mga patakaran sa panlipunang pagtitipon sa mga libing at tangihanga na gaganapin sa:

 • mga punerarya
 • mga simbahan, moske at iba pang mga institusyon sa pananampalataya
 • mga upahang lugar (hired venues) o pasilidad
 • mga pribadong tirahan

Higit pang impormasyon tungkol sa mga patakaran sa panlipunang pagtitipon https://covid19.govt.nz/everyday-life/gatherings-and-events/#social-gatherings-at-alert-level-2

Inirerekumenda namin ang pag-iwas sa pisikal na pakikipag-ugnay tulad ng harirū, hongi, paghalik, at pagyakap maliban kung ikaw ay:

 • naninirahan sa kanila
 • whānau
 • malapit na magkakaibigan.

Mga limit sa bilang ng dadalo

Hindi kasama sa limit ng bilang ng dadalo (na sampu, limampu o isang daan) ang kaikaranga, kaikōrero, mga miyembro ng simbahan o mga kawani.

Maramihang mga pangkat

Ang maramihang mga pangkat ay maaaring dumalo sa libing o tangihanga. Hindi dapat mas marami ang bilang ng mga tao kaysa sa nauugnay na limit (o sampu, limampu o isang daan) sa isang pagkakataon. Ang unang grupo ay dapat umalis bago dumating ang kasunod. Ang dalawang grupo ay hindi maaaring magsama o maghalubilo.

Tinukoy na espasyo

Ang isang tinukoy na espasyo ay isang solong panloob o panlabas na espasyo na hiwalay sa iba pang mga espasyo.

Ang isang panloob na espasyo ay isang solong espasyo kung may mga dingding na halos naghihiwalay sa espasyong ito sa iba pang mga espasyo. Ang mga dingding ay maaaring permanente o pansamantala.

Ang isang panlabas na puwang ay isang solong espasyo kung mayroong:

 • mga dingding na halos naghihiwalay sa espasyong ito sa iba pang mga espasyo – ang mga dingding ay maaaring maging permanente o pansamantala, o
 • hindi bababa sa 2 metro ang pagitan ng lahat ng mga tao sa espasyong iyon at ng iba pang mga tao (sa labas ng espasyong iyon).

Kung mayroong higit sa isang tinukoy na espasyo, ang mga tao sa dalawang tinukoy na lugar ay hindi dapat maghalo. Kasama rito kapag pumapasok, umaalis, o gumagamit ng kubeta.

Saan ka makakukuha ng karagdagang impormasyon?