پوسترها و منابع | Posters and resources

واژه­های کلیدی کووید-۱۹ در فارسی | Key COVID-19 terminology in Farsi

واژه­های زیر مکررا در ارتباطات کووید-۱۹در نیوزیلند به کار برده می­شوند. 

علائم | Symptoms

سرفه | Cough

سرماخوردگی | Cold

آنفلوآنزا | Flu

گلو درد | Sore throat

انجام آزمایش [کووید-۱۹] | Testing

مرکز محلی انجام آزمایش | Community Testing Centre

سواب بینی | Nasal swab

تجهیزات حفاظت شخصی (PPE) | Personal Protective Equipment (PPE)

ماسک­ها و پوشش­های صورت | Masks and face coverings

ضدعفونی کننده دست | Hand sanitiser

ردیابی تماس | Contact tracing

تماس نزدیک | Close contact

تماس گاه به گاه | Casual contact

برنامه تلفن همراه NZ COVID Tracer App | NZ COVID Tracer App

فاصله گذاری فیزیکی | Physical distancing

خودقرنطینگی | Self-Isolation

قرنطینه | Quarantine

مرکز (تسهیلات) جداسازی مدیریت شده | Managed isolation facility

سرایت (انتقال) در سطح جامعه | Community transmission

سرایت (انتقال) خانگی | Household transmission

شیوع | Outbreak

خوشه | Cluster

سطح هشدار | Alert Level

خدمات ضروری | Essential Services