Teretere Noʻoʻanga ʻAkapaeʻanga-kore mei te Kūki ʻĀirani ki Aotearoa | Quarantine-free travel from the Cook Islands to New Zealand

Mei te rā 21 o Tianuare, 2021 (NZT) ka rauka i te ʻiti tangata Kūki ʻĀirani i te teretere atu ki Aotearoa ma te kore e tomo atu ki roto i te ngāʻi tei ʻakatinamouʻia nō te noʻoʻanga ʻakatakakē. Kua kāpiki ʻia teia ē ko te teretere noʻoʻanga ʻakapaeʻanga-kore.

I teia tuātau, e taʻi rāi mataāra tē ka ʻakatika ʻia nō te teretere noʻoʻanga ʻakapaeʻanga-kore, koia ʻoki, mei te Kūki ʻĀirani mai ki Aotearoa, ē ka vā ʻua te reira ki tē kā rere nā te māreva.

Koʻai tē ka ʻakatikaʻia kia tere atu ki Aotearoa

Ka vai rāi te au ture ā te immigration. Me ka anoano koe i tetai pēpa tikaʻanga (visa) nō te tomoʻanga ki roto ia Aotearoa, e tātā ma te pati atu i tētaʻi ki te Kūki ʻĀirani. Me e pēpa tikaʻanga (visa) takere tōʻou nō te New Zealand Travel Authority (NZTA), kāre koe e anoanoʻia kia pati ʻakaʻou i tētaʻi mea ʻōu.

Nō te teretereʻanga mei te Kūki ʻĀirani ki Aotearoa, kia tika tōʻou turanga ki tei tātāʻia ki raro ake:

 • Kāre koe i aere ana ki tētaʻi au ʻenua kē i vaʻo mai ʻia Aotearoa ē te Kūki ʻĀirani i roto i te 14 rā i topa ki muri.
 • Kia ʻakamamao koe (kia ātea tikai te mamao) iā koe, mei tetai atu i ko i te ngāʻi ʻārikiʻanga manuʻiri, tei kore i teretere mai mei te Kūki ʻĀirani.
 • E ʻaʻao i te tāpoki mata, me kore ra, matatāpoki ki runga i te paʻīrere, e ki te ngāʻi ʻakatōʻanga paʻīrere i Aotearoa.
 • Kāre e turanga i ʻakatinamouʻia e kiteaʻia ai ē, e COVID-19 tōʻou, tei ʻakapāpūʻia mai ē te taʻunga ō te rapakauʻanga maki. Tei roto paʻa i teia:
  • te piriʻanga atu ki tētaʻi, tei tūʻia e te COVID-19 i roto i te 14 ra i topa ki muri
  • e au ʻakairo COVID-19 tōʻou, ē
  • tiakiʻanga i te vāitoʻanga COVID-19.

ʻEaʻa te ka anoanoʻia kia kite koe me teretere ki Aotearoa

Ka ʻāite te au ʻākonoʻanga nō te ʻakarukeʻanga i te ngāʻi ʻakatōʻanga paʻīrere maʻatamaʻata ō Rarotonga mei tei mātauʻia e raveʻia nei i teia tuātau, ē ka ō atu ki roto te kimikimiʻanga turanga oraʻanga i mua ake ka ʻakaruke ei te paʻīrere.

Me te ʻāpikepike maki ra koe i ko i te ngāʻi ʻAkatōʻanga Paʻīrere o Rarotonga, ka ʻākara ia koe e tētaʻi taʻunga no ko mai i te tua ō te pae rapakauʻanga maki. Na rātou e ʻakakite ki te ʻona paʻīrere, me ka tano koe nō te rere. Ka rauka i te ʻona paʻīrere i te pātoʻi i te aronga ʻāpikepike maki kia kore e kake ki runga i te paʻīrere me ka anoanoʻia rātou.

Ka anoanoʻia koe kia ʻaʻao i tētaʻi tāpokiʻanga mata i runga i te paʻīrere.

Me rokoʻia koe ē te ʻāpikepike maki i runga i te paʻīrere iākoe e rere ra ki Aotearoa, ka āruʻia te au ʻākonoʻanga tei mātauʻia nō te aronga maki me teretere. Ka ʻakaraʻia koe ē te au taʻunga ō te tua ō te turanga rapakauʻanga me tae koe ki Aotearoa. Me ʻe au ʻakairo-maki tōʻou nō te COVID-19, ka tukuna ʻia koe e tōʻou au taeake i teretere mai ei, ki roto i te ngāʻi tei ʻakakoroʻia nō te noʻoʻanga ʻakatakakē no te 14 rā.

Me tae koe ki te Ngāʻi ʻAkatōʻanga Paʻīrere Maʻatamaʻata o Tāmaki Makaurau, e au uiuiʻanga tētaʻi tei tātāʻia ki runga i te pēpa-taeʻanga, te ka ui ʻia atu kiā koe no runga i tōʻou tūranga kōpapa. Ka ʻiki pōʻitirere ʻua te aronga ʻangaʻanga i ta rātou aronga ka ʻakapae nō te vaitoʻanga i te vera o to rātou kōpapa.

Ka ʻōrongaʻia atu tētaʻi au ʻakakitekiteʻanga no runga i te tāʻangaʻangaʻanga i te NZ COVID Tracer app, te tuātau e ʻaʻao ei i te au tāpokiʻanga mata, te raveʻanga i te au ravenga mā, e tāʻau ka rave me rokoʻia koe ē te ʻāpikepike maki i tōʻou tuātau i Aotearoa.

Ka ʻakapēʻea te ʻakatakakēʻanga i te au pātete nō te Kūki ʻĀirani, mei ko i te au tangata tei tere mai no tētaʻi au ʻenua kēkē

E Safe Travel Path tā te Ngāʻi ʻAkatōʻanga Paʻīrere Maʻatamaʻata o Tāmaki Makaurau i maʻani kia ʻakapāpū e, auraka te au pātete nō te Kūki ʻĀirani e ū atu ki runga i te au tangata tei tere mai no tētaʻi au ʻenua kēkē.

Nā te Safe Travel Path e ʻōronga i te tikaʻanga kia tāʻangaʻanga te au pātete Kūki ʻĀirani i te ʻare ʻakatōʻanga paʻīrere e toru ora. Kāre atu e paʻīrere e tō mai i roto i te 90 meneti i mua ake, e i muri ake i te au paʻīrere nō te Kūki ʻĀirani mai.

Ka tāmā meitakiʻia te au ngaʻi ō te Safe Travel Path i mua ake ka tāʻangaʻangaʻia ei ē te au pātete tē ka tae mai nō te Kūki ʻĀirani.

Ka takiʻia koe mei ko mai i te paʻīrere e ka āru koe i te ara tei ʻakatakaʻia na roto i te ʻare ō te ngāʻi ʻakatōʻanga paʻīrere. Ka māka meitakiʻia teia ara.

Ka rauka iākoe i te tu ki roto i te au ara ʻakapāpūʻanga i toʻou turanga no te tomoʻanga mai ki roto ia Aotearoa, i te tiki i toʻou kiri kākaʻu/kākō no ko i te ngāʻi tikiʻanga kiri kākaʻu/kākō, e pērā katoa i te tāʻangaʻanga i te pereʻō kākō. Ka pāruruʻia atu teia au mea me kāre e tāʻangaʻangaʻia ana ē te au pātete nō te Kūki ʻĀirani mai.

I roto i te are ʻārikiʻanga manuʻiri, e au pāruru tētaʻi ka tukuʻia ei pāruru i te au pā tomo ki vao, te ka tāʻangaʻangaʻia ē te au manuʻiri ka aere atu ki roto i te au ngāʻi tei ʻakakoroʻia nō te noʻoʻanga ʻakatakakē.

ʻEaʻa taʻau ka rave me tae koe ki Aotearoa

Kia vai pōnuiāʻau koe e tetai atu mei te COVID-19, ka anoanoʻia koe kia:

 • Rave i te au ravenga mā, na roto i te ōreiʻanga putuputu i tōʻou rima ki te puʻa, me kore ra, ki te vairākau ōrei rima.
 • Mare e te maretiʻa ki roto i tōʻou poʻo rima.
 • Tāmou i tāʻau au nekenekeʻanga na roto i te:
  • Kiriti ē te tāʻangaʻangaʻanga i te NZ COVID Tracer app, tāʻangaʻangaʻanga i te Bluetooth tracing i roto i te app, ma te iʻo i te QR codes i tāʻau au ngāʻi ka ʻaere.
  • ME KORE RA, tāʻangaʻangaʻia te NZ COVID Tracer booklet i te tātā i tētaʻi tiānara nō te au ngāʻi taʻau ka ʻaere, e koʻai tāʻau ka ʻārāvei.

No runga i te COVID Tracer App

Ka rauka iākoe i te kiriti i te Tracer App ki konei:

https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others/keep-track-of-where-youve-been/nz-covid-tracer-app/

Kua ʻakaʻōuʻia te NZ COVID Tracer app kia ō atu te Bluetooth tracing technology. Nā te Bluetooth tracing e ʻakamatakite atu kiā koe, me kua piri vaitata ana koe ki tētaʻi, e app tāna, e kua tūʻia e te COVID-19.

Kāre te Bluetooth tracing e kai i tētaʻi mobile data, e kāre e kai i tāʻau pātiri, nō te mea e tāʻangaʻanga ana ʻaia i te Bluetooth Low Energy.

Me pata koe kia ʻangaʻanga te Bluetooth tracing, te pāruru ʻua ʻia ra toʻou muna — kāre e rauka i te ʻakakite atu i te ngāʻi e ʻaere ra koe, i toʻou ingoa, me kore ra, i tētaʻi ʻua atu no runga iākoe. Kāre katoa te Bluetooth tracing e rekōti i te tangata i piri vaitata ana koe, me kore ra, i te ngāʻi i ʻaere ana koe.

No runga i te mānga puka COVID Tracer

Ka ʻōrongaʻia atu tētaʻi mānga puka NZ COVID Tracer me tae koe ki Aotearoa. Ka rauka katoa iā koe i te ʻōta atu i te reira ki kōnei:

https://portal.bluestar.co.nz/WebForm/DPMC_PUB?form=Unite%20Against (external link)

Me kāre koe e tāʻangaʻanga ana i te app, ka tauturu te mānga puka iā koe i te ʻakakite mai:

 • tāʻau au ngāʻi i ʻaere ana
 • i naʻea koe i ʻaere ei ki reira – te rā ē te ora
 • koʻai tāʻau i ʻārāvei ana.

Me ka tāʻangaʻanga koe i te mānga puka, e tāina katoa koe i te au rētita me ʻaere koe ki ko i tētaʻi au ngāʻi, mei te toa.

ʻAʻaoʻia te au tāpokiʻanga mata

Ka anoanoʻia koe kia ʻaʻao i te au tāpokiʻanga mata i te au taime katoatoa me rere paʻīrere koe i roto ia Aotearoa. Me kāre ōʻou, ka ʻōake atu te ʻona paʻīrere i tētaʻi nōʻou.

Ka anoanoʻia koe kia ʻaʻao i te au tāpokiʻanga mata i runga i te au pereʻō tātakitaʻi ō te ʻōire, ki, mei, e, na roto ʻia Tāmaki Makaurau. Tei roto katoa i teia, te au bus ē te au rēruē teretere mamao, ē pērā katoa te au paʻī o Tāmaki Makaurau.

ʻI roto i te au ngāʻi i vaʻo mai ʻia Tāmaki Makaurau, e manako meitaki kia ʻaʻao koe i te tāpokiʻanga mata i runga i te au pereō ō te ʻōire ē, me kāre e rauka iākoe i te ʻakamamao mei ko mai i tetai ʻua atu tangata.

Me ʻāpikepike maki koe

Me ʻāpikepike maki koe, e noʻo ki te ngāʻi tei reira koe, ma te tāniuniu atu i te Healthline i runga i te nūmero 0800 611 116 no tetai aratakiʻanga.

Tāmouʻia te au Turanga ʻAkamatakiteʻanga

ʻAkapāpū meitaki kia kite koe i tāʻau ka rave i roto i te au Tūranga Akamatakiteʻanga. Ka kite koe i te au ʻakakitekiteʻanga ki kōnei:

No runga i te Turanga ʻAkamatakiteʻanga

Me ʻoki atu ki te Kūki ʻĀirani

I teia tuātau e taʻi rāi mataāra ka ʻakatikaʻia nō te tere noʻoʻanga ʻakapaeʻanga-kore, mei te Kūki ʻĀirani mai ki Aotearoa. Te ʻakapapapa nei te Kavamani i tētaʻi tere noʻoʻanga ʻakapeʻanga-kore no Aotearoa ki te Kūki ʻĀirani, inārā, kāre e tuātau i ʻakakite ʻia mai ake.

Nā te Kavamani Kūki ʻĀirani e tuku i te tika ki te au tangata kātoatoa te anoano ra i te tere atu ki te Kūki ʻĀirani. Nō te patiʻanga i tētaʻi tikaʻanga nō te teretere atu, kia rauka iākoe:

 • te tikaʻanga nō te teretere atu ki te Kūki ʻĀirani, ē
 • i te ʻārāvei i te au turanga tei tukuʻia mai ē te Kavamani Kūki ʻĀirani
 • i te ʻakaāri mai e, kāre e COVID-19 i roto i tōʻou vāitoʻanga no tētaʻi 72 ora i mua ake i te ora i tāpapaʻia nō te ʻakarukeʻanga, e kia ʻakaotiʻia te tuʻanga ō te kimiʻanga turanga oraʻanga i mua ake ka ʻakaruke ei i te Ngāʻi ʻAkatōʻanga Paʻīrere o Tāmaki Makaurau.

Ko ʻai te ka ʻakatikaʻia kia teretere atu ki te Kūki ʻĀirani ē te au tūranga kia āru koe (external link)

Ka rauka katoa iā koe i te mēre-uira atu i te Cook Islands Ministry of Foreign Affairs and Immigration i runga i te immigration2@cookislands.gov.ck

Teateamamaoʻia tetai parāni me ē ʻua ake ē, ka tāmanamanatāʻia tōʻou ʻokiʻanga

Nāʻau rāi e kimi i te rāvenga me ʻakatupu ake a COVID-19 i tētaʻi manamanatā i tōʻou teretereʻanga. E mea tau kia parāni koe i tāʻau ka rave me ʻakaroaʻia tōʻou ʻokiʻanga ki te Kūki ʻĀirani, me kore ra, me ka tomo koe ki roto i te ngāʻi tei ʻakakoroʻia nō te noʻoʻanga ʻakatakake me ʻoki atu koe.

Me nō te Kūki ʻĀirani mai koe, ē tei roto takere koe i te te ngāʻi tei ʻakakoroʻia no te noʻoʻanga ʻakatakake

Kāre teia ʻakakitekiteʻanga e nōʻou me tei roto takere koe i te ngāʻi tei ʻakakoroʻia nō te noʻoʻanga ʻakatakakē. Ka anoano ia rāi koe kia ʻakapou i toʻou 14 rā.

Last updated: