Vāito‘anga no te aronga teretere i mua ake ka ʻakaruke atu ei no Aotearoa | Pre-departure testing for travellers to New Zealand

Na te ʻakaruke‘anga atu i te manumanu ki va‘o ake ia Aotearoa, to tatou pāruru‘anga pu‘apinga rava atu. 

Mei te ora 11:59 i te po, i te ra 25 o Tiānuare i te mata‘iti 2021, ka anoano‘ia te katoatoa te ka teretere atu ki Aotearoa, māri ua, te aronga no Australia, Antarctica, te Kūki ʻArani, Federated States of Micronesia, Vītī, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, New Caledonia, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, e Wallis and Fortuna, kia vāitoʻia no te COVID-19, ma te ‘akaāri mai e, kare ratou i tū‘ia, no tetai 72 ora i mua ake ka ‘akaruke ei, e ka anoano‘ia tetai pēpa no ko mai i te laboratory, me kore ra, tetai atu ‘akairo tei ‘akatika‘ia.

Ka ʻārikiʻia te au vāitoʻanga katoatoa, mei te au vāitoʻanga PCR, LAMP e te au vāitoʻanga viral antigen, ei vāitoʻanga i mua ake ka ʻakaruke atu ei.

Kia raveʻia te au vāitoʻanga katoatoa ki roto i tetai laboratory.

Ka ʻārikiʻia te au pēpa rapakauʻanga tei roto i au reo no te au enua i tai.

Kua kapeʻia te tamariki tei raro ake i te rua mataʻiti (24 marama) mei te vāitoʻanga i mua ake ka ʻakaruke ei.

Kare te aronga teretere, e pēpa to ratou i te ʻakaāri e, kua ora mai ratou mei te maki COVID-19, e tāmanakoʻia e, e maki-piri to ratou, e anoanoʻia kia vāitoʻia no te akarukeʻanga.

Ka anoanoʻia te aronga teretere kare e rauka kia vāitoʻia no to ratou turanga makimaki, kia aravei atu i tetai taote i roto ake i te 72 ora mei to ratou ʻakarukeʻanga. Ka anoanoʻia ratou kia ʻoronga atu i tetai pēpa rapakauʻanga i te ʻakapāpū e, kare e rauka ia ratou kia vāitoʻia no to ratou turanga makimaki, e kare o ratou ʻakairo-maki COVID-19.

Kare te aronga teretere e pāti nei na roto ia Aotearoa ki to ratou turanga ʻopenga, e kare i ʻeke mai ki vaʻo, e anoanoʻia kia vāitoʻia i mua ake ka ʻakaruke ei.

Te ʻakamatakite pakari ia atu nei te aronga teretere, kia komakoma atu ki to ratou au ʻona paʻīrere no runga i tetai atu vāitoʻanga ka anoanoʻia, i mua ake ka ʻakaruke ei. Te ʻakamatakite katoa ia atu nei ratou, kia ʻākara i te au anoano o te au basileia ka pāti ratou na roto.

Mei te ra 8 o Peperuare, ka ʻakaūtungaʻia mei te $1000, te au pātete katoatoa e tomo mai nei ki roto ia Aotearoa (māri ua, ia ratou no te au basileia tei ʻakatikaʻia) me kare o ratou ʻakairo e kare ratou i tūʻia i te COVID-19, me kore ra, tetai pēpa rakapauʻanga.

Te au vāito‘anga ka inangaro‘ia i te ra 0 no te aronga ka teretere ki Aotearoa

Me tae mai ki Aotearoa, ka ʻinangaroʻia te aronga teretere katoatoa kia:

  • tomo atu ki roto i te noʻoʻanga ʻakatakake e te ravenga ʻakapaeʻanga
  • vāito‘ia no te COVID-19 i te ra 0, i.e. me tomo mua atu ratou ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te ‘akatakake‘anga
  • no‘o ki roto i to ratou pi‘a e ‘oki roa mai te ‘akakite‘anga o te vāito‘anga
  • me e ‘akairo-maki to ratou i te tae‘anga mai, ka ‘akatika rava atu ki roto i te ngā‘i ‘akapae‘anga.

E PCR nasal swab te ka rave‘ia.

Ka taeria ki te 24-48 ora e ‘oki mai ei te ‘akakite‘anga.

Me ‘oki mai te vāito‘anga e, kare i tū‘ia, ka no‘o rāi te tangata kia pou roa te 14 ra, ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te ‘akatakake‘anga. Ka inangaro‘ia ratou kia vāito ‘aka‘ōu'ia i te ra 3 o to ratou no‘o‘anga, e i te ra 12 ‘aka‘ōu. I te ma‘ata‘anga i te tuātau, na te vāito‘anga e kare e COVID-19 ma te ‘akapāpū‘anga a to matou pupu tangata rapakau e, i te ‘ākara‘anga kare ratou e tu‘ia, me kore ra, kare e totoa‘ia te COVID-19, ka inangaro‘ia i mua ake ka ‘akaruke ei ratou i te ‘ōtēra.

Me ‘oki mai te vāito‘anga e, kua tū‘ia, ka neke‘ia te tangata ki te ngā‘i ‘akapae‘anga, i mua ake i tei mātau‘ia, ma te kore e vāito‘anga i te ra 0.

Teta‘i atu tuatua ‘akakite 

No te au ‘akakitekite‘anga ‘aka‘ou‘ia no runga i te COVID-19, ‘ākara‘ia https://covid19.govt.nz/updates-and-resources/translations/

No tetai atu tuatua ‘akakite no runga i te ‘akatakake‘anga tei ‘akatinamou‘ia e te ‘akapae‘anga, ‘ākara‘ia https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/arriving-in-nz/ (external link)

Last updated: