Au tūtū mamaʻata no te ʻakakitekiteʻanga tuatua e te au mea tauturu/ʻakaravarava | Posters and resources

Te au kupu puʻapinga no te COVID-19 i roto i te reo Maori Kūki ʻAirani | Key COVID-19 terminology in Cook Islands Māori

E tāʻangaʻanga putuputuʻia ana te au kupu i raro ake nei i roto i te au komakomaʻanga no te COVID-19.

Au ʻakairo-maki | Symptoms

Mare | Cough

ʻŪpē/maremare/anini o te mimiti | Cold

Flu | Flu

Karaponga Mamae | Sore throat

Vāitoʻanga | Testing

Ngāʻi Vāitoʻanga o te ʻOire | Community Testing Centre

ʻĪtae Māʻūʻū no muri i te Putāngiʻu | Nasal swab

Mea Pāruru Ia Koe ʻUāʻorāi (PPE) | Personal Protective Equipment (PPE)

Au Matatāpoki e te au Tāpoki Mata | Masks and face coverings

Vairākau ʻŌrei Rima | Hand sanitiser

Āruʻanga Tangata | Contact tracing

Piri Vaitata | Close contact

Piri Manakokoreʻia | Casual contact

NZ COVID Tracer App | NZ COVID Tracer app

ʻAkamamaoʻanga | Physical distancing

ʻAkatakakeʻanga Ia Koe ʻUāʻorāi | Self-isolation

ʻAkapaeʻanga | Quarantine

Ngāʻi tei ʻAkatinamouʻia no te Noʻoʻanga ʻAkatakake ia koe ʻuāʻorāi | Managed Isolation Facility

Totoʻaʻanga i roto i te ʻOire Tangata | Community transmission

Totoʻaʻanga i roto i te Ngutuʻare | Household transmission

Toro | Outbreak

Kāʻui | Cluster

Turanga Akamatakiteʻanga | Alert Level

Turanga Tauturu e Anoanoʻia nei | Essential services

Last updated: