Te oraʻanga i raro ake i te turanga 2 | Living at Level 2

 • ʻAkamamao e 2-mita mei tetai atu i vaʻo ake i te ngutuare, e te 1-mita i te au ngāʻi ʻangaʻanga
 • ʻAʻaoʻia tetai tāpoki mata i runga i te pereʻō o te oire, te au paʻīrere, me kore ra, me te ngatā ra te ʻakamamaoʻanga i roto i te au toa ʻoko kai, me kore ra, i ko i te au toa
 • ʻOrei ma te tāmarō putuputu i toʻou rima
 • Noʻo ki te kainga, me e ʻūpe, me kore ra, e ʻakairo-maki flu to ratou tāniuniuʻia to ratou taote, me kore ra, te Healthline, ma te aere atu kia vāitoʻia. ʻAuraka e teretere aere, aere ki te ʻāpiʻi, me kore ra, aere ki te ʻangaʻanga
 • Tāmouʻia te au ngāʻi taʻau e aere ra, e koʻai taʻau e ʻāravei ra. Tāʻangaʻangaʻia te NZ COVID Tracer app, tetai mānga puka COVID-19 no te āruʻanga me kore ra, te au tātāʻanga.

Ka kotingaʻia te au putuputuʻanga mei te pure, te au tārekareka tipōti e te au putuputuʻanga tāmataora ki te 100 tangata

Ka ʻakatikaʻia te au tangihanga e te au tanumanga kia taeria ki te 100 tangata, i raro ake ra i tetai au ʻakaueʻanga.

Te au ʻakaueʻanga e te aratakiʻanga no te tanumanga e te tangihanga

ʻTe ʻangaʻanga pītiniti pōnuiāʻau

Ka tuʻera te au ngāʻi pītiniti tei tau ki te au ʻakaueʻanga a te rapakauʻanga ʻoire ki te aronga ʻangaʻanga e te aronga ʻokoʻoko.

Tei roto i te au ʻakaueʻanga a te rapakauʻanga ʻoire te:

 • ʻakaāriʻanga i tetai tūtū NZ COVID Tracer app QR code e tetai atu ravenga no te āruʻanga; e te
 • ʻakatinamouʻanga i te au ravenga mā, mei te ʻōreiʻanga rima e te tāmāʻanga putuputu i te au papa, e te
 • āruʻanga i te au aratakiʻanga no te ʻakamamaoʻanga.

Ka tuʻera te au tu ʻangaʻanga/tauturu tei roto i te ngāʻi o te tangata ʻokoʻoko — teia te ʻākaraʻanga, tōna ngutuʻare e te au ʻangaʻanga/tauturu te ka piri vaitata atu, kia tau ki te au ʻakaueʻanga a te rapakauʻanga ʻoire.

Me kare tetai ngāʻi ʻangaʻanga e tau ki teia au ʻakaueʻanga, kare e ʻakatikaʻia kia ʻangaʻanga.

Te aruaruʻia nei te au pītiniti katoatoa kia rave i tetai atu au ravenga ʻangaʻangaʻanga me ka rauka ma te komakoma atu ki te aronga ʻangaʻanga kia kimi i te tāmanakoʻanga ka kino e ka ʻakapēʻea te ʻakaʻaereʻanga.

Kia rave katoa te au pītiniti i te katoaʻanga o te au ʻakaueʻanga no te oraʻanga e te pōnuiāʻau, te ʻākono i te aronga ʻangaʻanga kia pōnuiāʻau e te meitaki e kia rauka te kotingaʻanga no te turanga ʻangaʻanga.

Te Turanga ʻĀpiʻi

Ka tuʻera te au Turanga ʻĀpiʻi Punanga, te au punanga, te au ʻāpiʻi e te au turanga ʻāpiʻi tuatoru no te au pupu mataʻiti katoatoa.

E turanga pōnuiāʻau to te tamariki i te ʻāpiʻi.

ʻAkanoʻoʻia te tamariki, me kore ra, te māpū tamariki ki te kainga me:

 • kare ratou e meitaki ana
 • e ʻakairo-maki COVID-19 to ratou
 • te ʻakamamao ra ia ia ʻuāʻorāi
 • te tiaki ra i te vāitoʻanga no te COVID-19.

Te teretereʻanga e te nekenekeʻanga

Me e maki koe noʻo ki te kainga.

Ka ʻakatikaʻia koe i te teretere me te meitaki ra koe. Māri ra, ʻakapāpū kia rave pōnuāʻauʻia.

ʻAʻaoʻia te tāpoki mata i runga i te pereʻō o te ʻoire, me kore ra, me te ngatā ra te ʻakamamaoʻanga. Tāmouʻia taʻau au nekenekeʻanga.

ʻAkamātutuʻanga kopapa e te tārekarekaʻanga

I raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 2, ka ʻakatikaʻia taʻau tārekarekaʻanga tipōti e te tāmataoraʻanga tei mātauʻia e koe, me ka rauka ia koe i te rave i raro ake i te turanga pōnuiāʻau. Māri ra me e maki koe, noʻo ki te kainga. 

Me ʻakamātūtū kopapa i te au ngāʻi e aereʻia ana e te tangata, me ka rauka, ʻakamamao atu e 2 mita, mei te aronga kare koe i kite.

Ka rauka ia koe i te rave i te au tāmataoraʻanga mei te:

 • ʻāʻaere, ʻakaʻoroʻoro pātikara e te kimi kai i runga i te au enua tei tāporoporoʻia
 • pāʻi-vai i ko i te ngāʻi pāʻīʻanga-vai o te ʻoire, māri ra, i raro ake i tetai au ʻakaueʻanga
 • aere ki te ngāʻi ʻakamātūtūʻanga kopapa o te ʻoire, māri ra, i raro ake i tetai au ʻakaueʻanga
 • ʻakaʻoroʻoro poti e te tipōti matīni i runga i te vai.

Kia ʻakanoʻoʻia te au pupu tārekareka tipōti o te ʻoire ki te 100.

Kare te au rēperī, aronga ʻakaʻaere e tetai atu aronga ʻangaʻanga no te tārekareka tipōti e tārēʻia ki roto i te 100 tangata.

Kare e tākotingaʻia te putuputuʻanga o te aronga tipōti ngāteitei, tukatau e te mānga tukatau rāi. No te mea ko te tāmanakoʻanga, e aronga ʻangaʻanga ratou i ko i ta ratou ngāʻi ʻangaʻanga. E tāmanakoʻia ana te aronga mātakitaki e, e putuputuʻanga, e ka kotingaʻia ratou ki te pupu e 100.

Raʻiraʻi ua atu te au ngāʻi ka ʻakakenaʻia i runga i te papa-tipōti na roto i te ʻakamouʻanga:

 • i te au pupu tangata ki te 100
 • i te au pupu kia ʻakatakakē na roto i te ʻakamamaoʻanga e 2 mita i te tuātau i vaʻo, me kore ra, te au ārai.

Auraka te au pupu kia kāʻiro atu tetai ki tetai, me kore ra, kia tomo atu ki roto i te au ngāʻi no te katoatoa i te tuātau okotai.

Na te aronga ʻakaʻaere e te tangata tiaki i te ngāʻi tuʻepōro e koʻi i te au ingoa no te āruʻanga tangata.

Au Aratakiʻanga a te Sport New Zealand (external link)

Au putuputuʻanga

Kia kore te au putuputuʻanga e tere atu i te 100 tangata i roto i tetai ngāʻi tei ʻakapaeʻia i te tuātau okotai. 

Tei roto i teia:

 • te au manuʻiri ki roto i toʻou ngutuʻare
 • te au putuputuʻanga kopu tangata
 • te au ʻakaipoipoʻanga
 • te au ʻākonoʻanga pure
 • te au karapu o te ʻoire e te au tārekarekaʻanga tipōti
 • te au putuputuʻanga takotingaʻia mei te ra ʻānauʻanga, me kore ra, te
 • tāmataoraʻanga a te tane ka ʻakaipoipo.

Te au ʻakaueʻanga e te aratakiʻanga no te tanumanga e te tangihanga

Kare te aronga ʻangaʻanga no tetai putuputuʻanga e tārēʻia ki roto i te 100 tangata te ka ʻakatikaʻia. 

Tāmāʻia te au papa kia mā, ʻōreiʻia toʻou rima ma te ʻakamamao atu kia pōnuiāʻau me ka rauka. Me kare e rauka ia koe i te ʻakamamaoʻanga mei te aronga kare koe i kite, te karanga atu nei matou kia tāmanako koe i te ʻaʻaoʻanga i tetai tāpoki mata.

I raro ake i te ture kia tātā te tangata e ʻakaʻaere ra i te putuputuʻanga i te ingoa o te aronga tei tae atu ma te ʻakapāpū kia rauka te āruʻanga me anoanoʻia. Kare teia e anoanoʻia me kua kite te katoatoa i ko i te putuputuʻanga ia ratou ʻuāʻorāi, māri ra, e manako meitaki rāi.

Me kua tāraʻu koe i tetai ngāʻi no tetai putuputuʻanga ka tāʻangaʻangaʻia te au ʻakaueʻanga.

Last updated: