Au Tāpoki-mata e te au Matatāpoki | Face coverings and masks

Na te ʻaʻaoʻanga i te au tāpoki mata e tauturu i te tāpū i te totoʻaʻanga i te COVID-19 ma te ʻākono ia koe e tetai atu kia noʻo pōnuiāʻau.

E tauturu ana te tāpoki mata i te tāpu i te totoʻaʻanga i te au topatapata, me komakoma tetai tangata, kata, mare, me kore ra, maretiʻa. Tei roto katoa i teia, tetai kua tuʻia e te COVID-19, māri ra, kare e makimaki ana, me kore ra, kare e kiteʻia ana te ʻakairo-maki.

Kare te maʻataʻanga o te tangata e anoanoʻia kia ʻaʻao i te matatāpoki a te rapakauʻanga, e ka rauka ia ratou i te ʻaʻao i tetai atu au tāpoki mata. Ka ʻakakite atu toʻou pu-ʻangaʻanga me ka anoanoʻia koe kia ʻaʻao tāpoki mata, me kore ra, matatāpoki a te rapakauʻanga i te ngāʻi ʻangaʻanga.

Me kare oʻou tāpoki mata, maʻaniʻia tetai, me kore ra, ʻokoʻia tetai.

Au tāpoki mata  i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 1 

Kare te au tāpoki mata i te mea anoanoʻia. Na roto i te ʻaʻaoʻanga i teia me kare e rauka ia koe i te ʻakamamao mei te aronga kare koe i kite, mei te aronga i roto i te toa ʻoko kai, e ʻōronga i tetai atu pāruruʻanga kia koe e toʻou ʻoire tangata.

Ka anoanoʻia tatou kia vai teateamamao, ko te ono ʻakaʻōu mai te COVID-19 ki roto i te ʻoire. E manako meitaki kia rava te au tāpoki mata no te katoatoa e noʻo ana ki roto i toʻou ngutuʻare. 

Au tāpoki mata i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga turanga 2, me kore ra, te au turanga i runga ake

Aruaruʻia te ʻaʻaoʻanga i tetai tāpoki mata me kare e rauka ia koe i te ʻakamamao mei te aronga kare koe i kite mei te aronga i roto i te toa ʻoko kai.

Kia ʻaʻaoʻia te tāpoki mata e te maʻataʻanga o te tangata i runga i te au pereʻō o te oire tangata e te au paīrere. Tei roto katoa, te au rērue, te au bus e te au paʻī. Tei roto katoa, te au ʻakaʻoro i te au pereʻō rikiriki no te taritari pātete mei te au taxi e te Uber.

Kare e anoanoʻia kia ʻaʻaona:

 • E te aronga pakipaki tai, me kore ra, te maki kopapa, me kore ra, te maki manako, te ʻakangatā ra i te tāpokiʻanga i to ratou mata
 • E te tamariki i raro ake i te 12 mataʻiti
 • I runga i te au bus ʻāpiʻi
 • E te au pātete i runga i te au pereʻō rikiriki no te taritari pātete, mei te au taxi e te Uber
 • I runga i te mea tāraʻuʻia, me kore ra, te au pupu turoto
 • I runga i te paʻī interisland
 • I runga i te au paʻīrere o te aronga ʻona
 • E te au ʻona turanga paʻīrere tāraʻu mei te au paʻīrere rūrū maniua
 • I roto i te turanga o tetai manamanatā poʻitirere, me kore ra, me anoanoʻia tetai kia ʻakatinamou i tona tapaʻo, me kore ra, te komakoma atu ki te taringa turi.

Me kua tano tetai o teia au tumu kia koe, kare koe e anoanoʻia kia ʻakaāri i tetai pēpa maki, me kore ra, i tetai atu tātāʻanga ei ʻakapāpu i te tumu i kore ei koe i ʻaʻao tāpoki mata.

Kare koe e tāpūʻia i te kake atu ki runga i tetai pereʻō o te ʻoire.

E mea puʻapinga i te ʻakamaʻara e, e tumu meitaki ta tetai pae, mei te turanga makimaki, i kore ei i ʻaʻao tāpoki mata. Kare e anoanoʻia i te tāniuniu atu i te ʻAkavā, me kore ra, te ʻakamatakite atu i te tangata ʻakaʻoro, me kore ra, i te akaaere me kite koe i tetai tangata kare e ʻaʻao tāpoki mata ana.

Kua kite matou e ka ʻaʻao tāpoki mata te maʻataʻanga o te aronga ka rauka i te ʻaʻao tāpoki mata me anoanoʻia, ei tauturu atu i te tāpū i te totoʻaʻanga.

Me te ʻaʻati ra tetai aronga i te au ʻakaueʻanga ma te kore e ʻaʻao tāpoki mata i runga i te au pereʻō o te ʻoire, e kare a ratou tumu meitaki, ka tiātiʻia ratou e $300, me kore ra, ka taeria ki te $1,000 te tiāti a te ʻakavāʻanga.

Ka ʻakapēʻea me ʻaʻao i te tapoki mata

 1. ʻĀkara meitaki ia toʻou tāpoki mata. ʻAkapāpūʻia e e:
  • marō
  • kare i kino.
 2. ʻŌreiʻia toʻou rima. I mua ake ka ʻaʻao ei koe i toʻou tāpoki mata, ʻōreiʻia ma te tamarō atu i toʻou rima. Tāʻangaʻangaʻia:
  • te puʻa e te vai
  • te vairakau ʻōrei rima (kia taeria ki te 60% kava).
 3. ʻAʻaoʻia toʻou tāpoki mata. Tukunaʻia te tāpoki mata na runga i toʻou putāngiʻu e te vaʻa, i reira ka tāpekaʻia ai te tāpekaʻanga me kore ra, te uaua no te taringa. E tau te tāpoki mata kia:
  • pini meitaki toʻou putāngiʻu, vaʻa e te tanga
  • ō meitaki, māri ra kia piri, ki runga i te pae o toʻou mata
  • kia māmā ua toʻou ʻakaeaʻanga.
 4. ʻŌrei ʻakaʻōuʻia toʻou rima. Tāʻangaʻangaʻia te:
  • puʻa e te vai
  • vairakau ʻōrei rima (kia taeria ki te 60% kava).

Iakoe e ʻaʻao ra i te tāpoki mata

Me ʻaʻaoʻia te tāpoki mata, e tau kia:

 • kapeʻia te miriʻanga i a mua i toʻou tāpoki mata
 • kapeʻia te miriʻanga i toʻou mata
 • kapeʻia te nekenekeʻanga i toʻou tāpoki mata, perā katoa te ʻuʻutiʻanga ki raro ake i toʻou tanga
 • monoʻia te tāpoki mata me māʻūʻū, kino, me kore ra repo.

Ka ʻakapēʻea me kiriti i te tapoki mata

 1. ʻŌreiʻia toʻou rima. ʻŌrei ma te tāmarō i toʻou rima. Tāʻangaʻangaʻia:
  • te puʻa e te vai
  • te vairakau ʻōrei rima (kia taeria ki te 60% kava).
 2. Kiritiʻia toʻou tāpoki mata. Kiritiʻia toʻou tāpoki mata na muri mai ma te ʻuʻuti mai mei toʻou mata. Tāʻangaʻangaʻia te uaua, me kore ra, tataraʻia. Auraka e ʻāmiri i ā mua i te tāpoki mata, e te matakite auraka e ʻāmiri i toʻou mata, putāngiʻu, me kore ra, vaʻa.
 3. Puʻaʻia, me kore ra tiriaʻia toʻou tāpoki mata.
  • Puʻaʻia te au tāpoki mata na roto i te puʻaʻanga ki roto i te matīni puʻa kakaʻu e kia vera te vai ki te 60 degrees Celsius. Tāmarōʻia te tāpoki mata kia marō meitaki i mua ake ka ʻaʻao ʻakaʻōuʻia ai. Auraka e ʻaʻao i te tāpoki mata māʻūʻū.
  • Tiriaʻia te au tāpoki mata e tai rāi oraʻanga. Tāruʻia ki roto i te mea ʻaʻao tītā e tāpoki tōna, me kore ra, ki roto i tetai putē tāpekaʻia ma te titiri atu. Auraka e ʻaʻao ʻakaʻōu, me kore ra, tīmata i te vairakau i te tāpoki mata e tai rāi oraʻanga.
 4. ʻŌrei ʻakaʻōuʻia toʻou rima. Tāʻangaʻangaʻia te:
  • puʻa e te vai
  • vairakau ʻōrei rima (kia taeria ki te 60% kava).