Te au mate, tanumanga e te tangihanga i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 2 | Deaths, funerals and tangihanga at Alert Level 2

Ka ʻakapēʻea me mate tetai

Me mate tetai tangata:

 1. Komakoma atu ki te aronga rapakau maki, me kore ra, ki te taote o te tangata tei mate
 2. Komakoma atu ki te tangata ʻākono i te mate o te ʻoire, me te anoanao ra koe i te tāʻangaʻanga i tetai

Me kua mate te tangata no runga i:

 • tetai turanga kitea-koreʻia, ka anoanoʻia kia kimiʻia te tumu i mate ei. Ka tauturu atu tōna tangata rapakau ia koe i te ʻakamataʻanga, e ka tāniuniuʻia paʻa te ʻAkavā
 • tetai maki kite takere ia, ka komakoma atu tōna tangata rapakau ki te tangata ʻākono i te mate me rauka mai ia koe tetai – na te tangata ʻākono i te mate e pāti atu i teia ʻakakiteʻanga
 • COVID-19, ka turu tōna tangata rapakau ia koe no runga i taʻau ka rave atu.

No te au tanumanga e te tangihanga pouroa

Ei tauturu i te tāpū i te totoʻaʻanga i te COVID-19, kia noʻo te aronga tei makiʻia e te ūpe/mare, me kore ra, te au ʻakairo-maki flu, ki te kainga.

E tuʻanga puʻapinga to te ʻaruʻanga tangata i roto i ta tatou kimikimiʻanga ravenga no te COVID-19. Ka anoanoʻia te turanga āruʻanga tangata e te ʻakaʻaereʻanga no te au tanumanga e te tangihanga pouroa.

ʻAkapōnuiāʻauʻia — kia mā te au papa, ʻōreiʻia toʻou rima ma te ʻakamamao atu me ka rauka.

Me kare e rauka ia koe i te ʻakamamaoʻanga mei te aronga kare koe i kite, te karanga atu nei matou kia tāmanako koe i te ʻaʻaoʻanga i tetai tāpoki mata.

Te au tanumanga e te tangihanga i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 2

Ka taeria ki te 100 tangata ka aere atu ki te tanumanga, me kore ra, tangihanga i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 2.

Kare te au ʻakaʻaere e anoanoʻia kia rētita ki ko i te Marae Ora no tetai tanumanga, me kore ra tangihanga.

I raro ake i te ture, kia ʻakapāpū te ʻakaʻaere, kia tāʻangaʻangaʻia te au mea e anoanoʻia ra no te āruʻanga tangata.

ʻĀiteite ua te au ʻakaueʻanga no te putuputuʻanga tāmataora ki te au tanumanga e te tangihanga ka raveʻia i ko i te:

 • au kainga tanumanga
 • au ʻare-pure, mosques e tetai atu turanga ʻākonoʻanga pure
 • au ngāʻi no te ʻakakoroʻanga mamaʻata ka tāraʻuʻia, me kore ra, au ngāʻi tāmataoraʻanga ka tāraʻuʻia
 • au ngutuare kua ʻokoʻia 

No tetai atu au ʻakakitekiteʻanga no runga i te au ʻakaueʻanga no te putuputuʻanga tangata
https://covid19.govt.nz/everyday-life/gatherings-and-events/#social-gatherings-at-alert-level-2 (external link)

Te karanga atu nei matou kia ʻakapaeʻia te ʻāraveiʻanga piri atu ki te kopapa, mei te harirū, hongi, ʻongiʻanga, e te tākaveʻanga, māri ra me:

 • e noʻo ana koe ki roto i to ratou ngutuʻare
 • e kopu tangata
 • e au taeake piri mou.Te au kotingaʻanga no te aronga ka aere atu

Kare te kaikaranga, kaikōrero, au ʻorometua e te aronga ʻangaʻanga, e tārēʻia ki roto i te kotingaʻanga no te aronga ka aere atu (e taingaʻuru, rima ngaʻuru, me kore ra, tai ʻānere).

Raʻiraʻiʻanga o te au pupu

Ka ʻakatikaʻia te raʻiraʻiʻanga o te au pupu ka aere atu ki te tanumanga e te tangihanga. ʻAuraka kia tere atu te tangata i tei ʻakaueʻia (me kore ra taingaʻuru, rima ngaʻuru, me kore ra, tai ʻānere) i te tuātau okotai. Kia ʻakaruke e tai pupu i mua ake ka tae mai ei tetai. Kare nga pupu e rua e ʻakatikaʻia kia kāʻiro, me kore ra, kia ʻāravei.

Te ngāʻi tei ʻakapaeʻia

Te ngāʻi okotai tei roto, me kore ra, tei vaʻo, kua ʻakatakakēʻia mei tetai atu au ngāʻi, te ʻāiteʻanga i te ngāʻi tei ʻakapaeʻia.

E ngāʻi okotai kua pāruruʻia ki te au pāruru mei tetai atu ngaʻi i roto, te ʻāiteʻanga i te ngāʻi okotai no roto. Te meitaki ua ra me e au pāruru tinamou, me kore ra, e au pāruru tatuātauʻia.

E ngāʻi okotai to vaʻo me e:

 • au pāruru te ʻakakena ra i te reira ngāʻi mei tetai atu au ngāʻi — te meitaki ua ra me e au pāpruru tinamou, me kore ra, e au pāruru tatuātauʻia, me kore ra
 • mei te 2 mita e tere atu te mamao i te aronga katoatoa i roto i taua ngāʻi mei tetai atu tangata (i vaʻo ake i taua ngāʻi).

Me kua tere atu i te tai, te au ngāʻi tei ʻakapaeʻia, ʻauraka te tangata mei tetai ngāʻi tei ʻakapaeʻia kia kāʻiro ki tetai atu. Tei roto katoa i teia, te tomoʻanga atu ki roto, te ʻakarukeʻanga, me kore ra, te aereʻanga ki ko i te ʻaremeangiti.

Te ngāʻi no tetai atu au ʻakakitekiteʻanga