Āruʻanga Tangata | Contact tracing

Te ʻakapēʻea nei te tauturuʻanga a te āruʻanga

Ko te aruʻanga, te ravenga kimiʻanga i tetai ua atu tei piri vaitata ana paʻa i te COVID-19.

Me tuʻia tetai e te COVID-19, e au ravenga ta te Marae Ora e te au District Health Boards i te kimi i tetai ua atu tei piri vaitata ia ratou e, koʻai atu tei tuʻia.

Te viviki atu i ta matou āruʻanga, te viviki rāi ia i te tāpū atu i te totoʻaʻanga i te COVID-19.

Ei tauturu i te tāpū i te totoʻa anga, te tāmanako atu nei matou kia tāmou koe i te au ngāʻi i ʻaereʻia ana e koe, mei te:

 • Te ngāʻi ʻaereʻia e koe.
 • I naʻea koe i ʻaere ei ki reira.
 • Koʻai taʻau i ʻāravei.

Ka ʻakapēʻea i te tāmouʻanga i taʻau au nekenekeʻanga

Ka rauka ia koe i te tāmou i taʻau au nekenekeʻanga na roto i te:

 • tāʻangaʻanga ʻanga i tetai app ei rekōti i taʻau au nekenekeʻanga
 • tātāʻanga i tetai tiānara
 • vaʻoʻanga i taʻau au tātāʻanga ki tetai ngāi pōnuiāʻau, me kore ra
 • i te neneʻiʻanga ki te neneʻi e ora to runga i te au ngāʻi tei ʻaereʻia ana e koe.

Tāʻangaʻangaʻia te NZ COVID Tracer app, me kore ra, te mānga puka me ka rauka, me kore ra, i tetai ua atu ravenga te ka ʻangaʻanga naʻau. Aruaruʻia toʻou kopu tangata e te au taeake kia pērā katoa.

NZ COVID Tracer app

Ka tauturu te tracing app ‘NZ COVID Tracer’ a te Marae Ora ia koe i te ʻanga i tetai tiānara uira.

Ka rauka iā koe i te:

 • scan i te au QR codes tei ʻakamanaʻia i ko i te au pītiniti tei tomo atu
 • tāpiriʻia atu te āruʻanga tātā rima no te au ngāʻi taʻau i aere ana e kare e QR code poster.

Kua ʻakapapaʻia te app kia pāruru i toʻou muna e toʻou turanga kia pōnuiāʻau.

Kare tetai ua atu ʻakakitekiteʻanga (ʻakapaeʻia te tārēʻanga tangata) ka ʻōronga koe ki te Ministry e tuʻaʻia atu ki tetai atu tipātimani o te kavamani māri ra, me tei roto te reira tipātimani i te ʻangaʻanga no te oraʻanga meitaki o te ʻiti tangata e ka anoanoʻia te reira ʻakakitekiteʻanga no te oraʻanga meitaki o te ʻiti tangata i te tuātau o te maki COVID-19. Kare rava e tāʻangaʻangaʻia no te puʻapinga o te ture.

Me kiriti koe i taʻau NZ COVID-19 Tracer app kare e kai maʻata ana i te data. Me te manatā ra koe ko te pou te data, tiaki paʻa i reira kia tutuki roa te WiFi i mua ake ka kiriti ei koe i te app.

Kiritiʻia mai te app mei ko i te Apple App Store (external link), me kore ra, mei te Google Play (external link).

Tetai atu no runga i te NZ COVID Tracer app (external link)

Mānga puka NZ COVID Tracer

Tāʻangaʻangaʻia te NZ COVID Tracer booklet i te tātā i tetai tiānara no te au ngāʻi taʻau i aere ana, me kare aʻau NZ COVID Tracer app. E 30 kapi i roto i te mānga puka okotai, no reira ka taeria ki te 1 marama e ki ei.

Me ka tāʻangaʻanga koe i te mānga puka, teia te tāmanakoʻanga kia rave koe:

 • ʻapaina taʻau mānga puka i te au taime ravarāi kia rauka ia koe i te rekōti i taʻau au nekenekeʻanga i te au tuātau e ʻakaruke ei koe i te ngutuʻare
 • tāinaʻia rāi te au retita contact tracing me aere atu koe ki ko i te au ngāʻi mei te toa.

Kiritiʻia ma te neneʻi atu i te au mānga puka

Ka anoanoʻia paʻa koe kia ʻakatanotano i te ʻakapapapʻanga o taʻau matīni neneʻi puka, no te neneʻiʻanga kia rava taʻau kapi no te tātāʻanga.

ʻŌtaʻia te mānga puka

Ka rauka te au mānga puka kia ʻōtaʻia na roto i te au koʻu e 10. ʻŌtaʻia tetai naʻau, me kore ra, no te tuʻa atu ki roto i toʻou ʻoire tangata. Kare e tutaki no te ʻōta atu, e ka taeria ki te 2-3 epetoma.

Mere uiraʻia toʻou ingoa, kainga noʻo, e te maʻata o te mānga puka taʻau e anoano ra Covid19Response@dpmc.govt.nz

Tetai atu no runga i te contact tracing

E au tuatua ʻakakite ke atu ta te Marae Ora no runga i te contact tracing.

ʻAkamāramaʻanga ʻoʻonu no te contact tracing, piriʻanga vaitata e te piriʻanga manakokoreʻia (external link)