Te Reo Māori Kuki ‘Āirani | Cook Islands Māori

‘Akakitekite’anga no runga i ta Nū Tirēnii i rave i te tuātau ō te COVID-19 i roto i te reo Māori Kūki ‘Āirani.

Tuatua ‘ōu no runga i te COVID-19

Tuatua ‘ōu no runga i te COVID-19