Te olaga i te levolo 4 | Living at Level 4

Kafai koe e maua ne te fūlu masani (cold) io me ko fakaasiga o te COVID-19, fakamolemole nofo fale kae telefoni ki te napa o te Olaʻlei (Healthline) i te 0800 358 5453 e se ‘togi io me ki tau tokita mo se fautuaga e uiga ke fai te sukesukega. Manatua, me e se ʻtogi ma fai te sukesukega.

Kafai e isi se fakalavelave tupu fakavave, telefoni fakavave ki te 111.

I te Levolo 4 o Fakatokaga e ‘tau koe o:

 • nofo fale vagana fua e faimalaga i au fekau tāua
 • tausi faka‘lei tou ufiga (bubble). E tāua ki ke puipui faka‘lei a tino i loto i tou ufiga
 • nofo pela e 2 mita te mao mai nisi ufiga o nisi tino manafai e tiakina te fale i au fekau tāua
 • nofo i tou fakai o fakamalosilosi te foitino
 • fai tau fakatau i tou fakai
 • galue kae akoga mai te fale. Nisi tino galue e mafai o tumau o olo ki galuega kae e isi ne fakatapulā ki mea konei.
 • pei ki mea puipui mata i oloolo malaga mo so se tino pena foki mo te koga ‘foki (departure points), iluga i vakalele (on flights), tekisi io me ko te tele tasi i motokā, i koga o te ola’lei mo pisinisi kola koi ‘tala. E fautua atu kia koe ke pei foki ki mea puipui mata mafai te tu vāsia mo nisi tino e faigata.
 • fulu kae fakamalō sāle ou lima. E tāua ki ke fakaaogā ne koe a fuafuaga faigofie o te tu ‘mā, e aofia i ei te ‘fuluga ou lima, taletale io me mafatua ki te fatiga tou tulilima kae ‘fulu sāle ke ‘mā a koga tafa-ki-luga (surfaces).
 • tumau te fakamau a koga ne fano koe i ei o fakaaogā te Polokalame o Fakamaoniga NZ COVID (NZ covid tracer app), mo te tusi i fakamaoniga COVID-19 (COVID-19 tracer booklet), io me fakamau fua ki te tusi. E fesoasoani ki te salaga o fakamaoniga o fesokotakiga (contact tracing) manafai e manakogina fakavave.

‘Paki i konei mo fakamatalaga e uiga ki te manu ‘pisi ko te COVID-19 mo fakaasiga

‘Paki i konei mo fakamatalaga e uiga ki sukesukega

‘Paki i konei mo fakamatalaga e uiga ki te Ualesi i fakamaoniga (Bluetooth tracing)

Fai tau suki puipui mafai e isi sau āsiga

E mafai loa ne koe o fai tau suki puipui i Fakatokaga o te Levolo 4 mafai e isi sau āsiga. Koga suki ka ‘tala. Ka galue mai lalo i fakanofoga i Fakatokaga o te Levolo 4. E fakamalosi ne matou koe ke fai tau suki puipui pela mo te palaniga.

Pei ki mea puipui mata

I fakatokaga o te Levolo 4, mea puipui mata ko faka-te-tulafonogina me ko ‘tau o pei:

 • i mea oloolo malaga mo so se tino mo koga ‘foki (departure points), pela foki mo koga tuleini mo koga fakatu pasi
 • ma fano ki koga o te ola’lei
 • i so se pisinisi io me ko sevesi kola e ‘tala kae aofia o fesokotaki mo tino ‘togi, e aofia i ie a sitoa lasi, fale vāilakau mo koga penitini.

Peiga o mea ufi mata e fakamalosigina i so se taimi e tiakina ne koe te fale.

‘Paki i konei ki fakamatalaga e uiga ki mea ufi mata

Gasuesuega e saoloto i Fakatokaga o te Levolo 4

Faimalaga i Fakatokaga o te Levolo 4 e fakatapulā, vaganā fua mo fakasaolotoga kola e isi ne pogai konei e fakasolo atu mai lalo. Kafai koe e faimalaga ki se tasi o pogai fakasaoloto, e se manakogina se tusi o fakamaoni tau faimalaga. Kae e 'tau mo koe o pukepuke se fakamaoniga o te pogai e faimalaga i ei koe.

Kafai koe e isi ne fakaasiga o te COVID-19, koe ne fesokotaki pili (close contact) mo se tino tela tena sukesukega i te COVID-19 ko pokotia (tests positivie) io me ko pokotia koe i te COVID-19, e 'tau mo koe o se faimalaga - kafai foki loa e fakasaoloto koe - ko 'tau koe o nofo-tokotasi (self isolate), kae telefoni ki te Healthline ki ne fautuaga kae fai tau sukesukega.

Manakogina se fesoasoani?

Kafai e isi ne fakalavelave ki mea tau tupe, meakai, mo te ola ‘lei o tou mafaufau io me ko te ola malosi o tou foitino e mafai o isi ne fesoasoani mo koe.

‘Paki i konei mo fakamatalaga e uiga ki fesoasoani mo tino takitasi

‘Paki i konei mo fakamatalaga e uiga ki fesoasoani mo pisinisi

Last updated: