การสนับสนุนทางการเงินสำหรับธุรกิจ | Financial support for businesses

การช่วยเหลือสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

การช่วยเหลือทางธุรกิจมีให้เลือกมากมายที่หน่วยงาน Work and Income

  • เงินช่วยเหลือการขาดงานระยะสั้น (Short Term Absence Payment) (external link)- เงินช่วยเหลือการขาดงานระยะสั้นอันเนื่องมาจาก COVID-19 เป็นความช่วยเหลือสำหรับธุรกิจ รวมทั้งผู้คนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว เพื่อช่วยในการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของธุรกิจเหล่านี้ที่ไม่สามารถทำงานจากที่บ้านในขณะที่ลูกจ้างเหล่านี้กำลังรอผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19
  • โครงการสนับสนุนการลาพักงาน (Leave Support Scheme) (external link) - โครงการสนับสนุนการลาพักงานให้การคุ้มครองแก่บรรดาคนงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ไม่สามารถทำงานจากที่บ้านและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ด้านสุขภาพบางประการ เช่น ผู้คนเหล่านี้ติดเชื้อ COVID-19 หรือเป็น 'ผู้สัมผัสใกล้ชิด' ที่ได้รับแจ้งให้แยกตนเองนาน 14 วัน
  • เงินช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นคืนสภาพ (external link) (Resurgence Support Payment) (external link) - เงินช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นคืนสภาพของกรมสรรพากร (Inland Revenue - IRD) เป็นการช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระดับการแจ้งเตือนที่สูงขึ้น

การสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงาน Work and Income

  • ความช่วยเหลือมีให้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Work and Income หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์รับติดต่อที่ 0800 559 009 และ MyMSD
  • ศูนย์บริการของหน่วยงาน Work and Income เปิดให้บริการระหว่างที่มีการแจ้งเตือนระดับที่ 1 และ 2 แต่ปิดให้บริการระหว่างที่มีการแจ้งเตือนระดับที่ 3 และ 4
  • การนัดหมายในระหว่างที่มีการแจ้งเตือนระดับที่ 3 และ 4 จะดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์ตามเวลาที่กำหนดไว้ ส่วนการนัดหมายในระหว่างที่มีการแจ้งเตือนระดับที่ 1 และ 2 ยังคงมีต่อไปตามปกติ
  • เงินช่วยเหลือประจำจากหน่วยงาน Work and Income จะยังมีให้ต่อไปตามปกติ
  • เว็บไซต์ของหน่วยงาน Work and Income (external link) จะแจ้งให้ทราบว่ามีเงินช่วยเหลือใดบ้าง  เงินช่วยเหลือเหล่านี้มีให้แก่ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเช่นเดียวกัน

Last updated: