Te noho i te pae 1 | Living at Level 1

Kei waho tonu rā a KOWHEORI-19.

Ko ngā tāngata katoa o Aotearoa me mātua whai:

  • Kia rite tonu te horoi i ngā ringa ki te hopi ka whakamaroke ai, kia whakamahia rānei te patuero ā-ringa.
  • Kia mare, kia matihe rānei ki tō tuke.
  • Mēnā e pāngia ana koe e ngā tohumate o te maremare, o te rewharewha rānei, kia noho ki te kāinga, me waea ki tō tākuta, ki tō kaituku ratonga hauora ā-iwi, ki Healthline rānei, ka pātai ai mēnā e tika ana kia whakamātauria koe. Kaua e hāereere, kaua e haere ki te kura, kaua hoki e haere ki te mahi.
  • Kia mau he kōrero mō ngā wāhi e haere rā koe me te hunga e torona rā e koe. Whakamahia rānei te taupānga o NZ COVID Tracer, tētahi puka-iti rānei e pā ana ki te whakatewhatewha pānga mō KOWHEORI-19, ngā tuhinga ā-ringa rānei.

He tohutohu mō te haere kia whakamātauria

He tohutohu mō te huaketo me ōna tohumate

Ngā uwhi mata

I runga ki nga waka tūmatanui, ai ka ū nga arai mata

Mā te ū tonu ki ngā tikanga pai o te uwhi mata e āwhina kia haumaru tonu koe me ētahi atu, ka mutu mā te pērā hoki e kaha kē atu ai te haumarutia ōu i ngā wā e iti ana rānei, e kore ana rānei te tū tīrara a ngā tāngata, hei tauira, i ngā waka tūmatanui, i ngā hokomaha hoki.

He tohutohu mō te uwhi mata

Ngā huihuinga

Kāore he herenga i runga i ngā huihuinga. Ka whai wāhi atu ki ēnei ngā tangihanga, ngā mārena, ngā huihuinga ā-hāhi me ngā huihuinga ā-hapori, ngā tākaro me ngā mahi a te rēhia.

Tō ū tonu ki te tū tīrara

I te Pae Mataara 1, kua herea a KOWHEORI-19 engari ka whai hua tonu te ū kia tū tīrara i te hunga kāore e mōhiotia ana e koe ka puta ana koe ki hea rānei.

Mā te pērā e tautāwhi te rerenga o KOWHEORI-19 mehemea ka rere anō te mate i waenga i te hapori.

Te mahi me te pakihi

E āhei ana te rere noa o ngā whakahaere a ngā pakihi me ngā wāhi mahi. Me mātua whakaatu tonu rātou i te tohu QR o te NZ COVID Tracer, ā, me mātua whai hoki i pūnaha kē hei whakatewhatewha pāngaā ki ia papa.

Te hāereere me ngā waka

Me whakaatu tonu ngā waka tūmatanui i ngā tohu QR mō te whakatewhatewha pānga.

Te mātauranga

E āhei ana kia tuwhera noa ngā kura, ngā ratonga ako kōhungahunga me ngā kura tuatoru. Ka haumaru te noho a te tamariki ki te kura.

He mea nui te whai i te pārongo tika 

He wā ōna ka āta whakaputaina he pūrongo hei whāngai rānei i te tangata ki te kōrero teka, hei tāware rānei i a rātou. E taupatupatu ana tērā ki a tātou i tēnei wā me mātua mahi ngātahi tātou hei turaki i te huaketo.

He tohutohu e mau ai ngā pūrongo e tika ana

Ngā herenga i ngā tawhā

Kāore anō a KOWHEORI-19 kia herea i tāwāhi. Kei te mau tonu ngā whakaritenga i ō tātou tawhā hei tautāwhi i te tūpono ka rere mai a KOWHEORI-19 i tāwāhi.

Me mātua haere te hunga e tau mai ana ki Aotearoa ki ngā wāhi whakataratahi, atu i ngā wā kua kore e mate ki te pērā (ahakoa pēhea, me noho taratahi tonu).

Ko ngā kaimahi kei ngā wāhi whakataratahi, kei ngā wāhi taratahi, kei ngā tūranga mahi hoki e nui ake nei te tūpono ka pāngia e te mate, he rite tonu te whakamātauria mō KOWHEORI-19.

Last updated: