Nonofo ke he Fakapapahiaga 2 | Living at Level 2

Ka moua a koe he velavela, momokoko poke fai fakamailoga tuga e fulu, fakamolemole nofo he kaina mo e vilo e telefoni nakai fai totogi ko e Healthline 0800 358 5453 poke, Ekekafo haau ke moua e fakatonuaga ke sivi fuafua. Manatu, nakai fai totogi e sivi poke tau fuafua nai.

Kaeke kua fai fekau vave a koe, hea fakamafiti ke he Numela telefoni 111.

Ke he Puipuiaga Numela 2 kua lata ia koe ke:

 • Nofo 2 e mita he mamao mai ia he falu tagata i fafo he haau a kaina, poke 1 e mita he mamao i loto he tau fale gahua.
 • Tui e pa mata kaeke:
  • ko koe taha ne kua 12 e tau tau ki luga mo e nofo ki loto he tau fale tolo ne fakapotopoto e tau tagata tuga e tau fale pepa, tau fale ne toka e tau taoga mo e tau fale fakatau koloa.
  • ko koe taha tagata gahua tū mo e hagaao atu ke he tau tagata fakatau koloa ke he tau fale tali fenoga mo e tau fale kua tolo e tau tagata ki ai.
  • ko e mena uka e nofo mamao (nakai ko e hatakiaga hanei ka e ko e mena kua fakaohooho lahi atu ke muitua ki ai).
 • Mailoga e tau matakavi kua fano a koe ki ai mo e tau tagata kua kitia e koe. Fakaaoga e NZ COVID Tracer app, pepa NZ COVID tracer, poke tau tohi kua tohi lima e koe.
 • Nofo i kaina kaeke kua gagao a koe. Ua fano ke he gahua poke aoga. Ua fakafetui mo e falu.
 • Hea e laini he Healthline ke moua e taha tiviaga kaeke kua moua e ko e e tau fakamailoga he gagao COVID-19. Kaeke kua tivi a koe ke he gagao COVID-19, nofo puipui ke he haau a kaina to moua e koe e tau fakamailoga he tiviaga nei.
 • Nofo puipui agataha ka hataki atu he faoa kia koe.
 • Holoholo mo e fakamōmō tumau haau a tau lima.

Fakalaulahi e haau a iloaaga hagaao ia ke he:

Tau toloaga he tau tagata

Tau toloaga he tau tagata, tau faiagahau mo e tau matakavi kua taute ki ai e tau faiagahau kua fakaatā ni ke he:

 • 100 ni e tagata kua fakagofua ki fale he matakavi ia, mo e
 • 100 ni e tau tagata ki fafo he matakavi ia.

Ko e tau hatakiaga nei kua lauia e tau faiagahau oti, tuga e tau mau hoana, tau mauku mo e tangihanga, tau fakaholoaga he tau lotu, tau feua sipote moe falu feua fefeua foki, tau faiagahau he tau magafaoa mo e falu fakaholoaga fakatagata foki.

Ko e kakano he matakavi ko e taha ni e fale ki loto poke ki fafo kua toka ke he mai ia he falu a matakavi foki.

Kaeke kua molea e 1 e matakavi, nakai maeke e tau tagata ke feōaki mai he taha faahi ke he taha e faahi. Kua putoia e magaaho ka hū atu ki loto, poke hū mai ki fafo poke magaaho ka fano ke he fale fakamumuli.

Nakai putoia e tau tagata ne kua gahua ke he tau faiagahau nei ke he tau potaaga tagata kua tolo ki loto mo e ki fafo he tau matakavi nei.

Kaeke kua fai tagata a koe ki loto he fale mo e i fafo he fale, kua lata ia koe ke mailoga nakai maeke e tau matakau nei ne ua ke lalafi. Ko e kakano kua lata ia koe ke taute ua e gutuhala ke hū ki loto he matakavi nei — fakatai ke he tau fale fakamumuli poke tau laulau kua o e tau tagata ke ota poke totogi.

Fakalaulahi e haau a iloaaga ke he tau toloaaga tagata ki lalo hifo he Puipuiaga Numela 2

Fenoga o fano mo e tau mena ka fano ki ai

Ka gagao a koe, nofo i kaina. Ka malōlō a koe, maeke ia koe ke fenoga ki lalo hifo he Puipuiaga Numela 2, pihia ke he falu matakavi foki kua nonofo ki lalo hifo he Puipuiaga Numela 2. Taute ke he puhala kua haohao mitaki.

Nakai maeke e tau fenoga o fano fakatagata ke he tau matakavi kua hahā e tau Fufuta Puipuiaga. Ke lagomatai ke taofi e tokologa he moko. Maeke ni a ko e ke fano fenoga ke he matakavi kua hahā e tau Fufuta Puipuiaga kaeke kua moua e fakaataaga he fenoga nei.

Falu a tau fenoga o fano he tau pisinisi kua fai fakaataaga. Kua fai fakaataaga e falu a tau fenoga o fano haau fakatagata, fakatai ke lata mo e levekiaga ke he malōlō tino, tau lekua tupu fakaofo, leveki atu mo e lagomatai ke he ha tagata kua tū hagahaga kelea lahi e moui mo e levekiaga auloa he tau fanau. 

Kaeke kua fano fenoga a koe ke he taha matakavi ha ko e tau kakano kua fakaatā ki ai manatu ke taatu e fakamooliaga ke he haau a fakaataaga.

Kaeke kua nakai fai fakaataaga a koe ke lata mo e fenoga haau ke he taha katofia foki, maeke ia koe ke tuku haau a tohi ole ke moua e fakaataaga. Kua lata he haau a tohi ole ke hokotia atu ke he tau fakatokatokaaga.

Fakalaulahi e haau a iloaaga hagaao ke he tau fenoga o fano, tau mena kua fano ki ai mo e mouaga he tau fakaataaga

Faofao tino mo e fefeua

Ki lalo hifo he Puipuiaga Numela 2, maeke ia ko e ke taute e tau feua sipote poke faofao tino kaeke kua taute e koe ke he puhala kua haoaho. Kaeke kua gagao a koe, nofo i kaina. 

Maeke ia koe ke taute e tau fakaholoaaga tuga e:

 • lakahui, heke pasikala moe fano ke takafaga ke he tau fonua kua leveki mo e puipui
 • koukou ke he tau fale koukou ma e tau tagata, kae to fai hatakiaga
 • fano ke he fale faofao tino, kae to fai hatakiaga
 • ko e tau sipote kua lauia e tau poti mo e tau matini ke he vai.

Kua lata foki e tau feua sipote mo e faofao tino ke muitua ke he tau fakatokatokaaga ke he tau toloaga mo e fakamau kupu.

Uka lahi e faofao tino mo e sipote ke taute kaeke kua tui e pa mata, ko e mena ia kua nakai putoia e hatakiaga he tau pa mata ke he tau fakaholoaga faofao tino.

Ke he tau fale faofao tino, kua lata he tau tagata ke nonofo ke he 2 e mita he mamao mai ia he falu tagata, ko e kakano tau matakavi ki loto he tau fale faofao tino kua lata ke fakagofua e tau tagata kua maeke ke hoko atu ki ai.

Ka faofao ke he tau matakavi fa tolo e tau tagata, nofo ke he 2 e mita he mamao mai he falu tagata kua nakai iloa e koe kaeke kua maeke.

Ko e tau uufi mata mo e tau pa mata

Ko e tau pa mata ke tui he loga e tau matakavi, tuga e tau peleoafi lau tagata, ka ahiahi atu ke he tau fale ne leveki ke he tau malōlō tino he tau tagata, tau fale koloa, mo e tau fale kua tolo e tau tagata ki ai.

Kua fakaohooho atu kia koe ke tui e pa mata mo e nofo ke 2 e mita he mamao mai ia he tau tagata he magaaho ka fano kehe mai a koe mo kaina. Mua atu kaeke kua uka ia koe ke nofo mamao mo e falu tagata foki. Fakatai, ko e magaaho ka fano a koe ke tamai e tau kai he fale kai.

Kumikumi ko e magaaho fe kua lata ia koe ke tui e pa mata

Tau lagomatai ke he tau mena kai mo e tau nonofoaga

Kaeke kua fai matematekelea a koe ke he tupe, tau kai, haau a manamanatuaga mo e moui malōlō tino katoatoa liga fai lagomatai ke lata mo koe.

Peehi e mena nei ke lata mo e tau fakailoaaga ma e tau lagomatai ma e tau tagata takitaha

Peehi e mena nei ke lata moe tau fakailoaaga ma e tau lagomatai ke lata mo e tau pisinisi

Faahi Fakaako

Ko e tau ofaga ma e tau tama mukemuke, tau aoga ma e tau fanau ikiiki nakai la o he aoga, tau aoga mo e tau aoga pulotu kua hafagi ke lata mo e tau fufuta moui tau oti.

Kua haohao ke nonofo e tau fanau ki loto he aoga.

Kua lata he tau fanau poke tau fuata ke nonofo i kaina kaeke kua pehe nei a lautolu:

 • nakai malōlō
 • kua moua e tau fakamailoga gagao COVID-19
 • kua nofo puipui
 • kua fakatali ke moua e fakamailoga he tiviaaga ma e gagao COVID-19.

Kua hataki fakalahi atu ke he tau tagata kua 12 e tau tau moui ki luga ke tui e tau pa mata he aoga.

Tau fale gahua mo e tau pisinisi

Tau matakavi he tau pisinisi kua muitua ke he tau hatakiaga he faahi malōlō tino kua maeke ke hafagi ke lata mo e tau tagata gahua pihia mo e tau tagata fakatau koloa.

Tau hatakiaga he Faahi Malōlō Tino:

 • fakakite e NZ COVID Tracer app Fakamailoga QR kua pine ke he kaupā mo e fai puhala foki ke lata mo e tau fakaholoaga foki ma e Kumikumiaga he tau matutakiaga; mo e
 • tumau e tau puhala fakameā tuga e holoholo e tau lima mo e kana tumau e tau lapa fakaaoga, mo e
 • muitua atu ke he tau hatakiaga ke nofo mamao.

Ko e tau gahua kua taute ke he tau kaina he tau tagata fakatau koloa (fakatai ke he ha lautolu a tau kaina) mo e tau faahi gahua kua tata e tau matutakiaga (fakatai, tau tagata fakafuluola tagata mo e tau tagata hifiulu) kua muitua ke he tau hatakiaga he Faahi Malōlō Tino kua maeke ia lautolu ke gahua. Kua hataki atu ke he ha tagata kua gahua ke he tau faahi gahua kua tata e tau matutakiaga ke tui e pa mata.

Kaeke kua nakai muitua e fale gahua ke he tau hatakiaga nei nakai maeke ia lautolu ke gahua.

Kua fakaohooho atu oti ke he tau pisinisi ke fakaaoga e falu puhala kehe kaeke kua maeke mo e tutala ke he tau tagata gahua ke iloa e tau mena hagahaga kelea mo e tau puhala ke fakagahua aki.

Kua lata he tau pisinisi oti ke muitua atu ke he tau poakiaga oti he Faahi Malōlō Tino mo e tau puipuiaga, ke fakahaohao fakamitaki e tau tagata gahua ke puipui mo e malōlō mo e muitua ke he tau fakaholoaga he gahua.

Ko e tau fakamauaga kua lata ke taute he tau pisinisi mo e tau faahi gahua

Falu he tau pisinisi mo e tau tagata kua fakatokatoka e tau faiagahau kua lata ke fai fakaholoaga kua fakatoka ke maeke ia koe ke fakamau haau a ahiahi atu. Kua lata ia koe ke molea e taha he tau puhala ke fakamau e tau ahiahi atu ha lautolu, mua atu ke he tau tagata kua nakai maeke ke hulu ha lautolu a tau fakamailoga QR.

Lauia ai e tau fale kai ikiiki, tau fale kai lalahi, tau pa, tau fakafiafaiaga, tau fale fuakau, tau fale leveki ke he tau tagata gagao (nakai lauia e tau peseni), tau tagata hifi ulu, tau fale faofao tino, tau kalapu, tau fale pepa, tau fale hopo, tau faahi gahua he maaga mo e motu, mo e tau tagata gahua ma e levekiaaga he tau tagata ne hāhā ki ai e tau laulau kua lagomatai aki e tau tagata fakafua koloa.

Falu a puhala kua maeke ia ko e ke fakamau haau a ahiahi atu tuga: 

 • ole ke he tau tagata ke hulu ki loto e fakaaoga he NZ COVID Tracer app
 • fakamau e tau fakailoaaga fakatagata he tau tagata fakafua koloa mo e tau tagata ahiahi kua tohia ai
 • foaki e tau laupepa ke maeke he tau tagata fakafua koloa mo e tau tagata ahiahi ke fakapuke ha lautolu a tau fakailoaaga fakatagata mo e tuku ki loto he puha 
 • fakaaoga e tau fakaholoaga ma e tau fakamauaga kua hāhā i ai, tuga e fakaaoga he laupepa fakaata ke fakamau he tau higoa.

Kua lata agaia ni e tau pisinisi ke fakatumau ke fakakite e tau fakamailoga QR kua pine ke he kaupā pete ni ka nakai poaki kia lautolu ke fakamau e tau fakailoaaga he tau tagata fakatau koloa.

Ko e tau fakamauaga ke lata mo e tau matutakiaga mo e tau fakailoaaga fakatagata. Kua lata ke fakaputu, fakaaoga, pota, fakakite mo e moumou fakamitaki e puipuiaga ki lalo hifo he matafakatufono Tohi Fakave Privacy Act 2020. 

Ko e falu fakaholoaga ma e tau fakamaauaga kua lahi e levekiaga ki ai ke maeke ke haohao mo e puipui mitaki.

Peehi e mena nei ke lata moe tau fakailoaaga mo e tau kumikumiaga he tau matutakiaga ma e tau lagomatai ke lata mo e tau pisinisi

Tau Faahi Gahua ke lata ma e tau Lekua tupu fakaofo ke he tau Fufuta Puipuiaga oti

To gahua e tau Faahi Gahua ma e tau Lekua tupu fakaofo oti.

Kaeke kua fai lekua tupu fakaofo, muitua atu ke he tau hatakiaga fa mahani ke lata ma e tau lekua tupu fakaofo poke tau talahauaga he tau tagata kua leveki ke he tau lekua tupu fakaofo. Ko e levekiaga ke he haau a moui kua tuku fakamua.

Kaeke kua haohao a koe, taute e tau puipuiaga ke ua totolo e gagao COVID-19, tuga e tū mamao mo e tui e pa ihu.

Kaeke kua tū hagahaga kelea haau a moui poke tau koloa, vilo tumau e numela 111 mo e ole ke he Leoleo, Faahi Tamate afi poke motoka Emepulene.

Tau mena ke taute ka tupu e tau lekua tupu fakaofo

Last updated: at