Te oraʻanga i raro ake i te turanga 4 | Living at Level 4

Me e mare/ūpē/ainīnī te mimiti, me kore ra, e au ʻakairo-maki COVID-19 toʻou, noʻo ki te kainga ma te tāniuniu atu i te Healthline tutaki-kore i runga i te numero 0800 358 5453 me kore ra, i toʻou taote no tetai aratakiʻanga no runga i te vāitoʻiaʻanga. ʻAkamaʻara, kare e tutaki no te vāitoʻanga.

Me e manamanatā poʻitirere toʻou, taniuniu viviki i te numero 111.

I raro ake i te ‘Akamatakite‘anga Turanga 4, ka anoano‘ia koe kia:

 • no‘o ki te kainga māri ra, te neke‘anga no te turu i te ora‘anga
 • vai‘o‘ia to‘ou punake, no‘ou ‘uā‘orāi. E mea pu‘apinga te pāruru i te katoatoa i roto i to‘ou punake
 • ‘akamamao atu e 2 mita, mei te aronga no roto i tetai atu punake me ‘akaruke i te ngutu‘are no te turu i te ora‘anga
 • no‘o ki roto i to‘ou tapere no te ‘akamātūtū‘anga kopapa
 • ʻaere ki te toa ‘oko-kai i roto i toʻou tapere
 • ‘anga‘anga e te tāmou ‘āpi‘i mei te kainga. Ka meitaki rāi tetai aronga ‘anga‘anga i te aere ua atu rāi ki te ‘anga‘anga, ‘inārā, e pakari te au kotinga‘anga no teia.
 • ‘a‘ao‘ia tetai tāpoki mata i runga i te au pere‘ō ‘oire, e i ko i te au ngāʻi ʻakarukeʻanga, o te paʻīrere, taxis, me kore ra, te au mea ʻakaʻoro ride-share, te au ngāʻi rapakauʻanga, e te au pītiniti te tuʻera ra. Te tāmanako katoa ia atu nei, kia ʻaʻao koe i tetai, me e ngatā te ʻakamamaoʻanga.
 • ‘orei ma te tāmarō putuputu i to‘ou rima. E mea pu‘apinga kia rave koe i te au ‘ākono‘anga mā, pērā katoa te ‘ōrei‘anga i to‘ou rima, te mare‘anga, me kore ra, te mareti‘a‘anga ki roto i to‘ou po‘o rima, e te tāmā‘anga putuputu i te au papa.
 • tāmou‘ia te au ngā‘i tei ‘ā‘āere‘ia e koe na roto i te tā‘anga‘anga‘anga i te NZ COVID Tracer app, tetai mānga puka COVID-19 no te āru‘anga, me kore ra, te au tātā‘anga. Ka tauturu viviki teia i te āru‘anga tangata me anoanao‘ia.

Pata ki konei no te ‘akakitekite‘anga no runga i te manumanu COVID-19, e te au ‘akairo-maki

Pata ki konei, no te ‘akakitekite‘anga no runga i te vāito‘anga

Pata ki konei, no te ‘akakitekite‘anga no runga i te Bluetooth tracing

Aere kia pātiaʻia toʻou vairākau-pāruru e kua tatuātauʻia koe

Ka rauka rāi iākoe i te aere kia pātiaʻia ki toʻou vairākau-pāruru, i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 4, me kua tatuātauʻia koe. Ka tuʻera te au ngāʻi pātiaʻanga vairākau-pāruru. Ka ʻangaʻanga ratou i raro ake i te au tureture a te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 4. Te aruaru atu nei matou iākoe kia patiaʻia mei tei teateamamaoʻia.

ʻAʻaoʻia tetai tāpoki Mata

I raro ake i te ʻakamatakiteʻanga Turanga 4, kia ʻaʻaoʻia te au tāpokiʻanga mata i raro ake i te ture:

 • i runga i te pereʻō ʻoire, e te au ngāʻi ʻakarukeʻanga, mei te rērue, e te au ngāʻi tāpūʻanga pereʻō
 • me aere ki te au ngāʻi rapakauʻanga
 • ki ko i tetai ua atu pītiniti, me kore ra, tetai ua atu turanga e tuʻera ra rāi, e te ʻāravei ra i te aronga ʻokoʻoko, pērā katoa te, au toa ʻoko-kai mamaʻata, au toa ʻoko vairākau, e te au toa ʻoko pēnitīni.

Te aruaru katoa ia nei te ‘a‘ao‘anga i te au tāpokiʻanga mata, i tetai ua atu taime me ʻakaruke koe i toʻou ngutuʻare.

Pata ki konei no te ‘akakitekite‘anga, no runga i te au tāpokiʻanga mata

Te teretereʻanga ka ʻakatikaʻia, i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 4

Kua takotingaʻia te teretereʻanga i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 4, māri ra, tei raro ake nei te au tumu tei ʻakaktikaʻia. Me te teretere ra koe, no runga i tetaʻi o te au tumu tei ʻakatikaʻia, kare koe i reira e ʻinangaro i tetaʻi atu pēpa ʻākatikaʻanga, no te teretereʻanga. Ināra, ʻapaina tetaʻi ʻakairo no te tumu i toʻou teretereʻanga.

Me e ʻakairo-maki COVID-19 toʻou, i piri vaitata ana ki tetaʻi tei tūʻia i te COVID-19, me kore ra, kua tūʻia koe i te COVID-19, ʻauraka e teretere – noātu e, kua ʻakatikaʻia – ʻakatakake atu iākoe ʻuāʻorāi, ma te taniuniu atu i te Healthline, no te aratakiʻanga, ma te aere atu kia vāitoʻia.

Ka inangaro turu koe?

Me te manamanatā ra koe no runga i te moni, kai, no te ora‘anga meitaki o to‘ou roro, e te kopapa, te vai ra pa‘a te turu no‘ou.

Pata ki konei no runga i te ‘akakitekite‘anga, no runga i te turu no tetai ua atu

Pata ki konei no runga i te ‘akakitekite‘anga, no runga i te turu no te au pītiniti

Last updated: