Te oraʻanga i raro ake i te turanga 1 | Living at Level 1

Tei vaʻo rāi i ko te COVID-19

Te anoanoʻia nei te katoaʻanga o Aotearoa kia:

  • ʻŌrei ma te tāmaro putuputu i toʻou rima kia mate te manumanu. Tāʻangaʻangaʻia te puʻa e te vai no tetai 20 tēkona. Tāmarō meitaki.
  • Tāpokiʻia te au mare e te au maretiʻa, teia te ʻākaraʻanga, na roto i te mareʻanga, me kore ra, i te maretiʻaʻanga ki roto i toʻou poʻo rima.
  • Me e mare/ūpē/ainīnī te mimiti, me kore ra, e ʻakairo-maki mei te flu rāi toʻou, noʻo ki te kainga, tāniuniuʻia toʻou taote, me kore ra, tāniuniu atu i te Healthline no tetai aratakiʻanga no runga i te vāitoʻiaʻanga. ʻAuraka e teretere aere, ʻauraka e aere ki te ʻāpiʻi, me kore ra, ʻauraka e aere ki te ʻangaʻanga.
  • Tāmouʻia te au ngāʻi taʻau e aere ra, e koʻai taʻau e ʻāravei ra. Tāʻangaʻangaʻia te NZ COVID Tracer app, tetai mānga puka COVID-19 me kore ra, te au tātāʻanga.

Aratakiʻanga no runga i te vāitoʻiaʻanga

Aratakiʻanga no runga i te āruʻanga tangata

Aratakiʻanga no runga i te manumanu e to ratou au ʻakairo-maki

Au Tāpoki-mata e te au Matatāpoki

Kia ʻaʻaonaʻia te au mata-tāpoki e te au tāpoki mata, i runga i te au pereʻō o te ʻoire, i roto i te tiroa e te tipoto o Aotearoa, i raro ake i te au Turanga ʻAkamatakiteʻanga COVID-19 pouroa. Te aruaru katoa ia nei te ʻaʻaoʻanga i te au mata-tāpoki, e te au tāpoki mata, me te ngatā ra te ʻakamamaoʻanga, mei te au toa oko-kai, me kore ra, au toa.

Pata ki konei no te ʻakakitekiteʻanga, no runga i te au mata-tāpoki, e te au tāpoki mata (external link)

Au Putuputuʻanga

Kare e au rāʻui no runga i te au putuputuʻanga. Tei roto i teia, te au tanumanga, au ʻakaipoipoʻanga, au putuputuʻanga, ʻākonoʻanga pure e te au putuputuʻanga ʻoire tangata, au tārekarekaʻanga tipōti e te tāmataora.

Kia vai taʻau tāmamaoʻanga

I raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 1, kua koʻuʻia te COVID-19. E mea meitaki rāi kia ʻakamamao atu mei te aronga kare koe i kite i roto i taʻau au ʻāʻaerenga. Ka tauturu teia i te ʻakamāria mai i te totoʻaʻanga i te COVID-19 me ono mai tetai maki ki roto i te ʻoire.

Angaʻanga e te pītiniti

Ka ʻangaʻanga te au pītiniti e te au ngāʻi ʻangaʻanga mei tei mātauʻia. Kia ʻakaāriʻia tetai NZ COVID Tracer QR code ma te ʻōronga i tetai atu turanga āruʻanga i te au ngāʻi katoatoa.

Teretereʻanga e te taritariʻanga

Kia ʻakaāri te pereʻō o te ʻoire i te QR codes no te āruʻanga tangata.

Me e maki koe, tāniuniuʻia toʻou taote, me kore ra, te Healthline no tetai aratakiʻanga no runga i te vāitoʻanga ia koe i mua ake ka teretere atu ei. Noʻo ki te kainga ma te ʻaere atu kia vāitoʻia me patiʻia atu koe.

Āpiʻi

Ka tuʻera te au ʻāpiʻi, te au turanga ʻāpiʻi punanga e te turanga ʻāpiʻi tuatoru mei tei mātauʻia. Te pōnuiāʻau ua ra i te tono atu i te tamariki ki te ʻāpiʻi.

Te tuatua ʻakakite tano

I tetai taime e ʻakakoroʻia ana te au mea tei tātāʻia ei ʻoʻoraʻanga i te au ʻakakitekiteʻanga tārevake, me kore ra, ei tāvare i te tangata. Te tamaki mai nei teia ia tatou, i te tuātau e anoanoʻia nei tatou kia ʻangaʻanga taokotai kia mate te manumanu.

Aratakiʻanga no runga i te kimiʻanga i te tuatua ʻakakite tano

Au rāʻuiʻanga i te kena

Te vai mārikongakore nei rāi te COVID-19 i te enua i tai. Te vai nei rāi te au ravenga a to tatou kena i te ʻakapāpū kia ngatā te tomoʻanga mai te COVID-19 mei te enua i tai.

Ka ʻaere atu te aronga e tomo mai nei ki roto ia Aotearoa ki roto i tetai ngāʻi tei ʻakatinamouʻia no te noʻoʻanga ʻakatakake, māri ra, me kua ʻōrongaʻia ratou e tetai ʻakapaeʻanga. Me ʻōrongaʻia ratou i te ʻakapaeʻanga, ka noʻo ʻakatakake rāi ratou ia ratou ʻuāʻorāi.

Te vāito putuputuʻia nei no te COVID-19 te aronga ʻangaʻanga i roto i te ngāʻi tei ʻakatinamouʻia no te noʻoʻanga ʻakatakake e te ʻakapaeʻanga, e, e turanga roko vave ia e te maki to ratou.

Last updated: