Chứng minh bạn đã được tiêm phòng | Proving you are vaccinated

Tìm hiểu cách lấy bằng chứng đã chích vắc xin để sử dụng ở New Zealand và khi đi du lịch nước ngoài.

Last updated: at