Cách sử dụng kit xét nghiệm kháng nguyên nhanh | How to use a Rapid Antigen Test

Xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) có thể được bạn tự thực hiện hoặc thực hiện dưới sự giám sát.

Cách dùng kit có thể khác nhau, tùy thuộc vào từng thương hiệu. Đa phần, nhưng không phải tất cả, kit xét nghiệm kháng nguyên nhanh giống với các hướng dẫn sau đây. Vui lòng làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất kit.

Kết quả RAT thường có sau 20 phút. 

Thu thập mẫu thử

  1. Lấy que phết mũi (nasal swab) ra khỏi túi. 
  2. Đút que phết vào trong một lỗ mũi, cách mép lỗ mũi tối đa 2-3cm. 
  3. Từ từ xoay tròn que 5 lần trên bề mặt lỗ mũi. Cũng dùng que đó, lặp lại thao tác phết lấy mẫu thử ở lỗ mũi bên kia. 
  4. Xem hướng dẫn trên hộp kit để biết khung thời gian chính xác để đọc kết quả của bạn. Thời gian có thể khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang dùng kit nào. 

Xét nghiệm mẫu thử

  1. Bóc lớp niêm phong (seal) bằng nhôm trên đầu lọ chiết xuất (extraction vial), nó có chứa đệm chiết xuất (extraction buffer). 
  2. Đặt que phết vào lọ. Xoay tròn, xoay mạnh que ít nhất 5 lần. 
  3. Lấy que ra bằng cách xoay tròn que áp vào thành lọ, đồng thời bóp hai bên lọ để lấy được chất lỏng chảy ra từ que. 
  4. Đậy lọ lại bằng nắp có trong bộ kit và ấn chặt nắp vào lọ. Trộn kỹ bằng cách lắc đáy lọ. 
  5. Lật ngược lọ và giữ mẫu thử phía trên lõm thử (sample well). Bóp nhẹ lọ. Để cho các giọt chất lỏng chảy ra từ lọ rơi vào lõm thử với số giọt như hướng dẫn trên hộp kit. 
  6. Vui lòng đọc hướng dẫn trên hộp kit và chờ đợi đúng, đủ thời gian để đọc kết quả xét nghiệm của bạn. 

Đọc kết quả xét nghiệm của bạn 

Không phát hiện / Âm tính

Một vạch bên cạnh chữ C có nghĩa là không phát hiện vi rút trong mẫu thử / âm tính. 

Nếu bạn nhận được kết quả xét nghiệm âm tính và không có các triệu chứng bệnh, bạn không cần phải làm gì thêm.

Phát hiện / Dương tính

Hai vạch, một bên cạnh chữ C và một bên cạnh chữ T, kể cả vạch mờ, có nghĩa là phát hiện vi rút trong mẫu thử / dương tính.

Kết quả không hợp lệ 

Không thấy vạch nào bên cạnh chữ C có nghĩa là mẫu thử của bạn không hợp lệ. 

Nếu kết quả không hợp lệ, bạn phải làm xét nghiệm lại. 

Báo cáo kết quả của bạn 

Bạn cần phải báo cáo kết quả của bạn. Điều này có thể được thực hiện tại trang My Covid Record.

Đăng nhập vào trang mycovidrecord.health.nz (external link) hoặc gọi 0800 222 478 và nhấn tùy chọn số 3.

Nếu bạn nằm trong Chương trình đặc cách dành cho người có tiếp xúc gần (Close Contact Exemption Scheme), bạn phải thông báo cho chủ của bạn biết kết quả xét nghiệm.

Videos

Last updated: at