Cách khai báo kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh của bạn | How to report your Rapid Antigen Test results

Bạn cần khai báo kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) của bạn nếu bạn có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc âm tính. Khai báo thông qua trang web My Covid Record hoặc bằng cách gọi đến đường dây trợ giúp.

Khai báo kết quả trên trang web My Covid Record 

Bất kỳ ai ở New Zealand từ 12 tuổi trở lên đều có thể đăng ký My Covid Record. 

Trước tiên, bạn sẽ cần tạo My Health Account (Tài khoản Sức khỏe của Tôi), cho phép bạn truy cập trực tuyến thông tin về COVID-19 của bạn. Bạn sẽ cần địa chỉ email của riêng bạn để tạo tài khoản. 

My Covid Record (hồ sơ COVID của tôi)

Khi bạn đã có tài khoản, bạn có thể tải lên (upload) kết quả của bạn: 

  1. Đăng nhập vào My Covid Record | mycovidrecord.health.nz (external link)
  2. Trong phần ‘Self-report a Rapid Antigen Test (RAT) result’ (‘Tự khai báo kết quả Xét nghiệm Kháng nguyên Nhanh (RAT)’), hãy nhấp vào 'Report a test result' (‘Báo cáo kết quả xét nghiệm’). 
  3. Đọc thông tin được cung cấp cho bạn. Nhấp ‘Continue’ (Tiếp tục). 
  4. Nhấp ‘Myself’ (khai báo cho bạn), nhập vào số điện thoại di động của bạn, và đánh dấu vào ô chọn nếu bạn đồng ý nhận thông tin về COVID-19. Nhấp ‘Continue’ (Tiếp tục). Bạn cũng có thể khai báo kết quả xét nghiệm nhanh giúp cho người khác, bạn cần điền vào tên họ, ngày tháng năm sinh và số NHI của người đó.
  5. Cho biết dòng nào (C hay T) hiển thị trong kết quả xét nghiệm của bạn bằng cách chọn ‘Yes’ (‘Có’) hoặc ‘No’ (‘Không’).
  6. Nhấp Enter result(Nhập kết quả).
  7. Xác nhận rằng bạn muốn khai báo, lưu kết quả xét nghiệm trong hồ sơ sức khỏe chính thức của bạn bằng cách nhấp vào ‘Yes, enter result’ (‘Có, nhập kết quả’).
  8. Bạn sẽ nhận được lời khuyên về những gì cần làm tiếp theo. 

Nếu bạn đang nhập kết quả của bạn và đã nhập sai kết quả do nhầm lẫn, bạn sẽ có 20 phút để xóa bỏ. 

Video: Cách khai báo kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) (external link)

Hỗ trợ sử dụng trang My Covid Record 

Nếu bạn cần được trợ giúp về trang web My Covid Record, hãy liên hệ với Bộ Y tế, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 7 ngày trong tuần. Sẽ hữu ích nếu bạn chuẩn bị sẵn số NHI (mã số y tế quốc gia) của bạn khi liên hệ. 

Email: help@mycovidrecord.min.health.nz

Điện thoại: 0800 222 478

Khai báo kết quả qua điện thoại 

Bạn có thể khai báo kết quả xét nghiệm nhanh RAT của bạn qua điện thoại, hoặc nếu bạn muốn khai báo kết quả giúp cho người khác nhưng bạn không có số NHI (mã số y tế quốc gia) của người đó, hãy gọi đến số 0800 222 478 và bấm lựa chọn số 3.

Last updated: at