Cách nhận được kit xét nghiệm kháng nguyên nhanh | How to get a Rapid Antigen Test

Bất kỳ ai ở New Zealand đều có thể nhận được bộ kit xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) miễn phí. Bạn có thể lấy kit xét nghiệm tại các điểm cấp phát kit hoặc nhờ người khác lấy hộ cho bạn.

Tìm địa điểm cấp phát kit tại đây | Healthpoint (external link)

Lấy khẩu trang miễn phí khi bạn lấy kit xét nghiệm nhanh

Bạn có thể lấy khẩu trang y tế miễn phí khi lấy kit xét nghiệm nhanh tại các địa điểm xét nghiệm. Bạn không nhất thiết phải bị bệnh, không khỏe, hoặc có các triệu chứng COVID-19. Nếu bạn có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng, bạn có thể lấy khẩu trang P2 / N95 miễn phí.

Nếu bạn sống ở khu vực nông thôn hoặc có khó khăn trong việc đi lại, hãy gọi 0800 222 478 và nhấn phím 3 để thảo luận về các lựa chọn.

Last updated: at