Xét nghiệm & truy vết | Testing and tracing

Làm xét nghiệm và ghi chép lại những nơi bạn đã đi đến là 2 cách quan trọng để giúp quản lý được COVID-19 ở Aotearoa New Zealand.

posterstriovax

Có các áp phích và tài nguyên bằng ngôn ngữ của bạn

Chúng tôi cung cấp nhiều tài nguyên để hỗ trợ các cơ sở kinh doanh, nơi làm việc, cộng đồng và các tổ chức triển khai áp dụng Khuôn khổ Bảo vệ COVID-19.

Bạn có thể tải xuống và in ra các logo (biểu trưng), biểu mẫu, áp phích, video và thông tin trên mạng xã hội từ Bộ công cụ tài nguyên của chúng tôi.