Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu truy vết tiếp xúc COVID-19 | How to use the COVID-19 contact tracing form

Nếu bạn xét nghiệm dương tính với COVID-19, vui lòng chia sẻ một cách an toàn qua phương thức trực tuyến (online) thông tin của bạn với Bộ Y tế để người khác biết nếu bạn cần được giúp đỡ hoặc hỗ trợ thêm trong thời gian cách ly.

Giới thiệu về biểu mẫu truy vết tiếp xúc COVID-19

Chia sẻ thông tin những nơi bạn đã đi đến giúp nhanh chóng xác định các địa điểm có nguy cơ cao và có thể cần được hỗ trợ để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng ta.

Biểu mẫu truy vết tiếp xúc COVID-19 giúp bạn chia sẻ:

 • Thông tin liên hệ, thông tin sức khỏe
 • Các triệu chứng bệnh
 • Người tiếp xúc chung nhà (household contacts)
 • Các địa điểm có nguy cơ cao
 • Nhật ký COVID Tracer và dữ liệu Bluetooth của bạn

Sau khi bạn có kết quả xét nghiệm PCR dương tính hoặc sau khi bạn đã tải lên (upload) kết quả xét nghiệm nhanh dương tính của bạn, bạn sẽ nhận được một tin nhắn trong đó có một liên kết (đường link) và mã truy cập (access code) từ đầu số 2328, dùng để điền vào biểu mẫu này. Việc điền vào biểu mẫu này có thể mất đến 20 phút.

Nếu bạn gặp khó khăn khi điền biểu mẫu này, vui lòng gửi email tới help@tracingform.min.health.nz hoặc gọi 0800 555 728.

Bộ Y tế lưu trữ an toàn các thông tin này.  Thông tin chỉ được sử dụng để truy vết tiếp xúc (tìm người có liên quan) và nhận biết các hỗ trợ bổ sung mà bạn có thể cần. Thông tin chỉ được chia sẻ với các cơ quan đang hỗ trợ công tác này. Đọc tuyên bố về quyền riêng tư (privacy statement) (external link) của Biểu mẫu truy vết tiếp xúc COVID-19.

Sử dụng biểu mẫu truy vết tiếp xúc (contact tracing form)

Khi bạn bắt đầu quá trình này, hãy hoàn thành biểu mẫu này trong một lần lên mạng, sử dụng cùng một thiết bị và trình duyệt (browser) để không bị mất dữ liệu đã nhập.

 1. Nhập mã truy cập của bạn và xác minh danh tính, ngày sinh của bạn. Chọn ‘Get started’ (Bắt đầu).
 2. Đọc để biết thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào. Đánh dấu vào hộp và chọn ‘Accept and continue’ (Chấp nhận và tiếp tục).
 3. Cung cấp thông tin liên hệ thay thế, bao gồm địa chỉ nơi bạn sẽ tự cách ly.
 4. Đánh dấu chọn nếu bạn có khuyết tật, bao gồm trường hợp bạn là người tàn tật hoặc tāngata whaikaha Māori (người Maori bị khuyết tật).
 5. Đánh dấu chọn nếu bạn đang mang thai hoặc vừa sinh con trong sáu tuần vừa qua.
 6. Đánh dấu chọn nếu bạn có thể thuộc trường hợp bị suy giảm miễn dịch (chúng tôi có đưa ra ví dụ về các bệnh suy giảm miễn dịch).
 7. Cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, bệnh nền mà bạn có thể có.
 8. Ghi chép lại những triệu chứng bạn đã trải qua và chúng bắt đầu lúc nào. Nếu bạn chưa có bất kỳ triệu chứng nào, hãy xác nhận điều này và chúng tôi sẽ sử dụng ngày bạn xét nghiệm để xác định giai đoạn lây nhiễm của bạn (infectious period).
 9. Cung cấp thông tin về những người tiếp xúc chung nhà với bạn, bao gồm cả những người không sống chung thường xuyên với bạn, nhưng đã sống cùng bạn trong giai đoạn lây nhiễm.
 10. Nhớ khai báo, nếu bạn đã có mặt ở địa điểm có nguy cơ cao được chúng tôi công bố trong giai đoạn lây nhiễm.
 11. Từng ngày một trong giai đoạn lây nhiễm, bạn sẽ được hỏi bạn có đi đến địa điểm có nguy cơ cao hay không.
 12. Thông báo cho những người tiếp xúc gần với bạn, chỗ làm, trường học biết bạn bị COVID-19. Họ là những người bạn đã sinh hoạt cùng trong giai đoạn lây nhiễm và không đeo khẩu trang. Họ sẽ cần tự theo dõi các triệu chứng COVID-19 trong 10 ngày và xét nghiệm nếu có triệu chứng bệnh.
 13. Xem lại và nộp các thông tin bạn đã cung cấp. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để lấy thêm thông tin.
 14. Chia sẻ thông tin trong nhật ký truy vết Covid (Covid Tracer diary) của bạn, nếu có. Mã để upload (tải lên) nhật ký cũng là mã bạn đã sử dụng để điền form truy vết tiếp xúc COVID-19 mà bạn nhận được trong tin nhắn SMS.
 15. Nếu bạn cần được hỗ trợ trong lúc tự cách ly, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn đường link (liên kết) để xin trợ giúp từ Bộ Phát triển Xã hội (MSD). Chọn ‘Yes’ (Có) hoặc ‘No’ (Không).
 16. Ghi chú thông tin về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, cách thức tự cách ly và cách thức để nhận được hỗ trợ tài chính và các hỗ trợ khác.

Last updated: at