Giúp đỡ trong khi bạn đang tự cách ly | Help while you are isolating

Hầu hết những người bị COVID-19 sẽ có các triệu chứng nhẹ đến trung bình và sẽ có khả năng tự xoay xở tại nhà. Nhưng nếu bạn đang tự cách ly vì bị COVID-19, có sẵn các trợ giúp, nếu bạn cần.

Các hỗ trợ hiện có

Hầu hết mọi người sẽ xoay xở được với sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè. Nhưng nếu bạn và gia đình bạn cần được hỗ trợ thêm trong khi tự cách ly, thì bạn có thể nhận được một số trợ giúp bổ sung như: 

  • Thực phẩm, đồ dùng được giao cho bạn
  • Tiền để chi trả cho các chi phí khẩn cấp và thiết yếu, như thực phẩm, thuốc men và một số hóa đơn 
  • Hỗ trợ từ các nhóm hỗ trợ cộng đồng, iwi và người Đảo tại địa phương của bạn. 

Yêu cầu được trợ giúp khi bạn đang tự cách ly 

Bất kỳ ai cũng có thể yêu cầu được trợ giúp, nếu họ cần - bạn không cần phải là người đang ‘ăn’ trợ cấp. 

Bạn có thể gọi điện miễn phí đến đường dây phúc lợi COVID theo số 0800 512 337, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 7 ngày trong tuần. 

Giữ liên lạc 

Giữ liên lạc với bạn bè và gia đình của bạn, cũng như các nhóm cộng đồng mà bạn có tham gia. Họ có thể: 

  • Hỏi thăm bạn đang cảm thấy như thế nào, 
  • Hỏi thăm bạn có cần những thứ cơ bản như thực phẩm, thuốc men hay không. 

Nếu bạn cần được trợ giúp y tế 

Nếu các triệu chứng của bạn trở nên tồi tệ hơn hoặc bạn cần được chăm sóc y tế khẩn cấp, hãy gọi cho cơ sở y tế, bác sĩ gia đình của bạn hoặc Đường dây Healthline theo số 0800 358 5453.

Nếu bạn hoặc người bị COVID-19 cảm thấy khó thở, đau ngực dữ dội, ngất xỉu hoặc bất tỉnh, hãy gọi 111 ngay lập tức.

Hỗ trợ tài chính

Có một số hỗ trợ tài chính cho những người phải ở nhà vì bị COVID-19. 

Hỗ trợ tài chính

Hỗ trợ và các đường dây trợ giúp về phúc lợi

Nếu bạn cảm thấy mình không xoay xở được, hoặc bạn lo lắng cho người khác, điều quan trọng là phải nói chuyện với nhân viên y tế. 

Tìm đường dây trợ giúp để được hỗ trợ

Last updated: at