Fakamaoniga ia koe ko oti ne suki | Proving you are vaccinated

Sukesuke me maua pefea te fakatalitonuga o tou suki puipui ke fakaaoga i Niu Sila nei pela foki ma faimalaga koe ki tua atu

Last updated: at