Suki puipui | Vaccines

Suki puipui e puipui au tamaliki, tou kaaiga mo tino e nofo i te kogakoga e nofo ei koe. Te vailakau puipui o te COVID-19 e seai sena togi kae avanoa ki so se tino mai te 5 tausaga o fano ki luga.

Changes to second booster

Māori and Pacific peoples aged 40 and over can now get a second booster.

COVID-19 vaccine boosters

posterstriovax

Pepa lasi mo mea aogā e avanoa i ‘tau ‘gana

E avatu ne matou a tusi mo fakamatalaga o fesoasoani ki pisinisi, koga galue, fakai mo fakapotopotoga kola e taugatonu COVID-19 Fakatokaga Puipuigina.

E mafai o avaifo ne koe ite neti kae kopi te ata tauave, fakatokaga mo ata fakaasi, vitio, mo nisi fakatokaga aka mai te Tusi.