Sukesukega | Testing

Sukesuke ki fakamatalaga mo fakatonuga ki te faiga o tou asiga, me fai foki i fea kae nea foki mea e fai manafai e maua mai tou asiga ia koe e pokotia.

Pepa lasi mo mea aogā e avanoa i ‘tau ‘gana

E avatu ne matou a tusi mo fakamatalaga o fesoasoani ki pisinisi, koga galue, fakai mo fakapotopotoga kola e taugatonu COVID-19 Fakatokaga Puipuigina.

E mafai o avaifo ne koe ite neti kae kopi te ata tauave, fakatokaga mo ata fakaasi, vitio, mo nisi fakatokaga aka mai te Tusi.