Mauaga o meakai io me ko mea tāua | Access to food or essential items

E manakogina katoa ne tatou meakai mo mea tāua pela mo vailakau i taimi o te taofiga o gasuesuega o te atufenua (lockdowns), tela la fakamolemole sa nofo fakaseai ki mea kona. Te pepa fakamaoni (fact sheet) tenei e isi ne fakamatalaga e uiga ki auala e mafai ne koe o maua a meakai mo nisi mea tāua.

Tufaga o meakai

Kafai koe masaki, io me se mafai o tiakina tou fale o 'togi meakai io me ko kope tāua, e mafai ne koe o fakamolemole aka ki ou kāiga, pui kāiga, taugasoa io ou tuakoi ke tuku atu au kope mo mea ne 'togi ki a koe. Faipati ki tau kau fesoasoani pela ki ou kāiga, pui kāiga, taugasoa io ou tuakoi me mafai ne latou o tuku atu au mea tāua kia koe.

Taumafai atu foki ki tufaga o meakai pela mo tufaga o sitoa lasi ki fale, afīfī meakai, fakatokaga meakai fakapoloka, feagaiga i pokesi meakai (subscription food boxes) io me ko nisi fesoasoani i tufaga o meakai:

E mafai foki ne koe o fakaaogā te sevesi a tau sitoa lasi ko te paki kae puke (click and collect service), pela foki o fakamolemole ki tou taugasoa nofo pili atu, se kaaigā o koe io me ko tou tuakoi ke avatu ki te fale au mea ne 'togi. 

Fesokotaki ki te sitoa lasi i tou fakai io me ko sitoa foliki ke iloa mafai latou e tufa ki fale a mea 'togi kae e fakatonu foki pefea. Tau sitoa lasi e mafai o fakaavanoa mo tino kola e manako o fakaaogā o 'togi i te initaneti. 

Nofo puipuigina mafai e tufa atu meakai

  • A tufaga o kope e 'tau o seai ne fesokotakiga kae ke fai i loto fua i fakai.
  • Kafai koe e tufa i kope, manatua ke fakamao e 2 mita kae pei ki mea puipui mata.
  • Kafai e maua au kope ne tufa atu, manatua ke fakamao e 2 mita mai ia latou kola e tufa a kope, pei ki mea puipui mata kae 'fulu ke 'mā ou lima ma oti ne tukutuku faka'lei au kope. 

Fano ki te: www.covid19.govt.nz/about-this-site/contact-and-support

Tupe fesoasoani ke 'togi meakai

Kafai e manako koe ki tupe fesoasoani o 'togi meakai, te Matagaluega o Galuega mo Tupe (Work and Income) e mafai o fesoasoani atu.

Asiasi atu ki te itulau i fakamatalaga (website) o te Matagaluega o Galuega mo Tupe mo tupe fesoasoani fakavave mo manakoga tumau.

E mafai ne koe o fakatagi ki te penefiti masani (main benefit) i te initaneti kae asi foki me mafai ne koe o maua a meakai fesoasoani.

E mafai foki ne koe o fakaaogā mea faigaluega aogā (tool) i feitu tau tupe fesoaosani o te COVID-19 i te itualu i fakamatalaga o te Kau Fakatasi o 'Teke te Covid-19 (Unite Against Covid-19) onoono foki me ne a vaega o fesoasoani e mafai o maua ne koe.

Fano ki te:

Koga tausi meakai

E mafai ne koe o maua te koga tausi meakai i tou fakai mafai e salasala ne koe i te itualu i fakamatalaga i Fakasologo o Sevesi i Kāiga:

Itulau i fakasologo o Sevesi i Kāiga (external link)

Kafai e se mafai ne koe o maua a tufaga o meakai

Kafai ne taumafai koe kae se mafai ne koe o maua ne fesoasoani i avanoaga kona mai luga, fesokotaki ki te Potukau i Puipuiga o Tino te Atufenua mo Pulega i Fakatokaga o Fakalavelave Tupu Fakavave (Civil Defence and Emergency Management (CDEM)).

Fano ki te: www.civildefence.govt.nz/find-your-civil-defence-group (external link)

Last updated: